Inloggen

De maan Europa
havo 2021, 1e tijdvak, opgave 2
Vraag 8

In Binas tabel 31 vinden we dat de omlooptijd van Europa om Jupiter 3,551 dagen is. Voor de baansnelheid geldt

vbaan = 2π·r / T

Invullen van

r = 670,9·106 m
T = 306806 s (3,551 dagen)

geeft

vbaan = 13739,6 ms-1

Afgerond op 4 significantie cijfers is dit een snelheid van 1,374·104 ms-1.

Vraag 9

Met de wet van Wien rekenen we uit welke λmax hoort bij een temperatuur van 173 K. We vinden met λmax·T = kW

λmax = 2,89777·10-3 / 173

λmax = 1,67501·10-5 m

De bijbehorende frequentie volgt dan uit f = c/λ

f = 2,99792·108 / 1,67501·105

f = 1,78979·1013 Hz

Afgerond een frequentie van 1,79·1013 m.

Vraag 10

Voor de gravitatiekracht geldt Fg = GMm/r2. Hoe groter de afstand (r) hoe kleiner de gravitatiekracht. Het gedeelte van de Europa dat zich het dichtst bij Jupiter bevindt (a) wordt dus harder aangetrokken dan het gedeelte dat zich verder van Jupiter bevindt (b). Europa zal dus vervormd worden zoals in situatie II.

Vraag 11

Er werken in beide situaties 3 krachten op Europa namelijk de gravitatiekrachten van Ganymedes, Io en Jupiter. De kracht die Jupiter uitoefent is hier altijd verreweg het grootst. In figuur 4 werken alle drie de krachten naar boven en versterken elkaar. In figuur 5 werkt één van de krachten (van Ganymedes) naar beneden. De resulterende kracht op Europa is in figuur 5 dus iets kleiner dan in figuur 4 (antwoord A).

Vraag 12

De verhoudingen van de omlooptijden van Io, Europa en Ganymedes zijn respectievelijk 1:2:4. Dit betekent dat de omlooptijd van Io de helft van de omlooptijd van Europa is (½·3,55 dagen) en de omlooptijd van Ganymedes het dubbele (2·3,55 dagen). Dus

TIo = 1,78 dagen
TEuropa = 3,55 dagen
TGanymedes = 7,10 dagen

Het aantal omwentelingen dat de manen in 5,32 dagen maken is dan

Io: 5,32 / 1,78 = 3,0
Europa: 5.32 / 3,55 = 1,5
Ganymedes: 5,32 / 7,10 = 0,75

Io heeft dus 3 volledige rondjes gemaakt en staat op dezelfde plek. Europa heeft anderhalf rondje gemaakt en staat halverwege een rondje. Ganymedes heeft driekwart van een rondje gemaakt. Tegen de klok in (linksom) staat Ganymedes dan rechts van Jupiter. De uiteindelijke stand van de manen staat in de afbeelding hieronder.


maaneuropa-1Vraag over "De maan Europa"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | De maan Europa

Sofie Leeuwen vroeg op woensdag 12 jan 2022 om 20:51
waarom wordt er bij vraag 9 de lichtsnelheid gebruikt en hoezo werkt Ganymedes in opdracht 11 naar beneden?

Erik van Munster reageerde op woensdag 12 jan 2022 om 23:46
Je berekent met de wet van Wien de golflengte (λ) maar er wordt gevraagd om de frequentie (f). Met v=f*λ kun je f uitrekenen. De snelheid (v) is voor alle soorten licht (dus ook infrarood, ultraviolet en zo) de licht lichtsnelheid. Vandaar.

Erik van Munster reageerde op woensdag 12 jan 2022 om 23:49
Over je 2e vraag: Europa wordt door de zwaartekracht van alle objecten in de buurt aangetrokken. Dus ook door Ganymedes. In de tekening staat Ganymedes onder Europa. Europa wordt dus door Gamymedes naar beneden getrokken.