Inloggen

Magische lamp
havo 2018, 2e tijdvak, opgave 1
Vraag 1

Een stroommeter moet altijd in serie worden aangesloten met datgene waardoor de stroom loopt. In dit de geval is de schakeling één stroomkring. De stroommeter moet dus ergens in deze stroomkring worden opgenomen waar ook de LDR in staat. Alleen bij schakeling A en D is dit het geval

Een spanningsmeter moet altijd parallel staan aan datgene waarover de spanning gemeten wordt. Alleen in schakeling B en D staat de spanningsmeter parallel aan de LDR.

De enige schakeling waarin zowel de stroom- als de spanningsmeter goed zijn opgenomen is dus schakeling D.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Magische lamp"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Magische lamp

Over "Magische lamp" zijn nog geen vragen gesteld.