Inloggen

Magneetveld van de aarde
vwo 2014, 2e tijdvak, opgave 4Vraag over "Magneetveld van de aarde"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Magneetveld van de aarde

Op maandag 1 apr 2024 om 19:34 is de volgende vraag gesteld
Over vraag 17. Ik had berekend 9,0V / 0,11A = 82Ω. Ik begreep dat de weerstanden in serie staan; R(tot) = R1 + R2.
Ofwel 0-300Ω + 15Ω = 0-315Ω.

Ik had weerstand Rb goed, maar mogelijk met de verkeerde onderbouwing dat de range van de weerstand Rb 0 - 315Ω was?

Waarom is het 83Ω - 15Ω?

Erik van Munster reageerde op maandag 1 apr 2024 om 20:33
Op zich is je berekening goed hoor. Het staat er allemaal wel. Ik zou alleen duidelijker zeggen wat de waarde van Rb zou moeten zijn (67Ω) en pas daarna schrijven welke variabele weerstand het beste zou zijn.


Op woensdag 14 feb 2024 om 18:16 is de volgende vraag gesteld
Hai,

Ik heb bij vraag 17 de wet van kirchoff gebruikt en dus -Uvoeding + Uspoel + U weerstand gedaan en dat moet gelijk zijn aan 0. Daaruit kwam Uweerstand=7,6V. Daarmee kon je de weerstand berkenen en kwam ik uit op hetzelfde antwoord. Is dat ook juist?

Erik van Munster reageerde op woensdag 14 feb 2024 om 19:49
Ja hoor. Als je maar duidelijk opschrijft hoe je het berekent kan het ook prima door de benodigde spanning te berekenen. Je komt dan als het goed is op 9,0 - 1,65 = 7,35 V en komt dan op dezelfde weerstand met R = U/I = 7,35/0,11 = 67Ω


Op woensdag 1 nov 2023 om 18:13 is de volgende vraag gesteld
Hoi, hoe weet je bij vraag 18 dat die richting van het magneet veld van de spoel naar rechts gaat?

Erik van Munster reageerde op woensdag 1 nov 2023 om 19:00
Als er geen stroom loopt wijst de kompasnaald recht naar boven. Als de stroom wordt ingeschakelt draait de kompasnaald 45 graden naar rechts. Het is dus een naar rechtswijzend magneetveld dat hiervoor zorgt. Daarom weet je dat het magneetveld dat in de spoel wordt opgewekt naar rechts wijst.


Op zaterdag 13 mei 2023 om 17:26 is de volgende vraag gesteld
Hoi, ik snap niet hou ze bij vraag 14 komen op 13,6 als lengte van de draad

Erik van Munster reageerde op zaterdag 13 mei 2023 om 17:55
De draad zit opgewonden in de vorm van een cilinder. De draad maakt in totaal 60 rondjes. De totale lengte is dus 60 keer de lengte van één rondje. De omtrek van een cirkel bereken je met 2πr met r de helft van de diameter.

Zo kom je uiteindelijk tot 13,6 meter als draadlengte.


Mette Van De Put vroeg op maandag 27 mrt 2023 om 16:32
Hi Erik,
Hoe komen ze bij de formule L= N*Bi*d (vraag 15)? Moet je die kennen?

Erik van Munster reageerde op maandag 27 mrt 2023 om 17:01
Moet je wel zelf kunnen bedenken. L is de lengte van de draad. Dit is de lengte van één rondje (omtrek) keer het aantal windingen (N). Omtrek van een cirkel is 2π*r of π*d (d is diameter). Voor de de totale draadlengte geldt dan L=N*π*d.

Je hoeft niet perse deze formule zo op te schrijven maar moet wel de draadlengte kunnen berekenen uit de diameter en het aantal windingen.


Op zondag 13 nov 2022 om 10:48 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik
Voor de stroomsterkte in een spoel geldt p=i^2 x r. Kunt u mij uitleggen waar deze formule vandaan komt?

Erik van Munster reageerde op zondag 13 nov 2022 om 12:44
Geldt niet alleen in een spoel maar overal in een schakeling. De formule is een combinatie van P=U*I met de wet van Ohm (U=I*R).

Als je U vervangt door I*R wordt dit

P = U * I

P = (I*R) * I

P = I^2 * R


Op zaterdag 30 apr 2022 om 15:23 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik heb een vraag bij het derde puntje van vraag 18. Ik snap niet waarom de richting van de stroom in de stroomdraden naar beneden is. Ik kom er ook niet uit met de linkerhandregel. Je weet immers de richting van lorentzkracht niet. Waarom is de stroom dan gericht naar beneden?

Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op zaterdag 30 apr 2022 om 16:51
Het gaat hier over een spoel waarmee een magneetveld wordt opgewekt. Dit doe je met de rechterhandregel voor spoelen. (Je gebruikt hier dus niet de linkerhandregel want die is voor bewegende lading binnen een magneetveld.)

Je ziet dat de kompasnaald een stukje met de klok mee gaat. De kompasnaald richt zich naar het magneetveld van de aarde én de spoel en de spoel wekt dus kennelijk een magneetveld dat naar rechts wijst op. Vervolgend gebruik je de rechterhandregel voor spoelen. Duim van de rechterhand wijst naar recht. Je gebogen vinger geven dan de richting van de stroom aan. Je vingers wijzen aan de voorkant van de spoel naar beneden dus loopt de stroom daar naar beneden.


Op maandag 21 jun 2021 om 19:23 is de volgende vraag gesteld
er stond in de antwoorden 1gedelldoor4 keer Diameter in het kwadraat waar komt het

Erik van Munster reageerde op maandag 21 jun 2021 om 20:55
Dit is om het oppervlak van de draad doorsnede te berekenen. Het oppervlak is A=pi*r^2 met r de straal. De straal is de helft van de diameter d. Dit kun je dus ook schrijven als

A = pi * (1/2 * d)^2

In dit correctievoorschrift halen ze de 1/2 buiten haakjes van het kwadraat. (1/2)^2 = 1/4 en dit zetten ze vooraan

A = 1/4 * pi * d^2

Daar komt het vandaan.

Hanna Van Sambeek vroeg op maandag 9 nov 2020 om 16:25
hoi, ik heb een vraag over opgave 16. Waar komt de formule P = I^2 * R vandaan want die kan ik nergens in de binas vinden.

Erik van Munster reageerde op maandag 9 nov 2020 om 16:44
Klopt, staat niet in Binas. Het is hier de bedoeling dat je de formule zelf afleidt uit formules die wél in Binas staan. Voor het elektrisch vermogen geldt.

P = U * I

Als je hier U=I*R invult (wet van Ohm) op de plaats van U vind je

P = (I*R) * I

P = I^2 * R

Daar komt ie dus vandaan.


Annefleur Kooi vroeg op zondag 13 okt 2019 om 16:13
Hoi,

Kan je vraag 18 nader toelichten, ik snap niet waar ze vandaan halen dat het aardmagneetveld omhoog staat, is dat standaard en zit er dan een reden achter?

Erik van Munster reageerde op zondag 13 okt 2019 om 16:54
In de vraag staat dat de spoel oost-west ligt. Magneetkompas wijst naar het noorden. Dus het aardmagnetisch veld wijst in de tekening omhoog (richting van de kompasnaald als er géén stroom door de spoel zou lopen)


Op zaterdag 13 okt 2018 om 20:02 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

In het correctievoorschrift staat bij de laatste vraag dit antwoord. Zou u dit verder kunnen toelichten, ik heb moeite me dit voor te stellen.
''De opstelling staat horizontaal opgesteld. Dit betekent dat alleen de
horizontale component van het aardmagneetveld gemeten wordt.''

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op zaterdag 13 okt 2018 om 21:41
Stel je legt een blaadje papier schuin op tafel en je teken op het papier een pijl die precies naar het noorden wijst.

De pijl wijst dan de richting van het magneetveld van de aarde aan... maar... eigenlijk is het magneetveld 3D. De pijl moet eigenlijk ook nog een beetje “in het papier wijzen”. Hij wijst dus eigenlijk een beetje schuin het papier in.

Met de horizontale component bedoelen ze de getekende pijl op het papier, met de verticale component bedoelen ze hoeveel de pijl “in” of “uit” het papier zou moeten steken.


Ilknur Soyturk vroeg op vrijdag 18 mei 2018 om 20:23
Beste Erik,

In de opgave staat ''lengte van de spoel'. Hoe moest ik in godsnaam weten dat ze hier 1 wikkeling bedoelen en niet HEEL de spoel ? Geld dat altijd als er ergens in de opgave lengte van de spoel staat, dat ze dan 1 wikkeling bedoelen ?

alvast bedankt Erik!

Ilknur Soyturk reageerde op vrijdag 18 mei 2018 om 20:32
oh bedoelen ze met lengte van de spoel, de spoel in z'n geheel ? Volgens mij ben ik in de war met lengte van de spoel en lengte van de draad....

Erik van Munster reageerde op vrijdag 18 mei 2018 om 23:09
De formule waar je de lengte van de spoel moet gebruiken hoorde in 2014 bij de examenstof vandaar dat er ook geen verdere uitleg bij staat over wat er met de lengte bedoeld wordt.

Maar in 2018 hoef je deze formule niet te kennen. Als er tegenwoordig een dergelijke vraag zou zijn over het magneetveld binnen een spoel zou er veel meer uitleg bij staan over wat er precies met de lengte bedoeld wordt.


Op donderdag 29 mrt 2018 om 19:59 is de volgende vraag gesteld
Hoe komen ze bij de formule L= N*Bi*d (vraag 15)? staat dat ergens in de Binas of moet je die zelf opstellen?
Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op donderdag 29 mrt 2018 om 20:34
Die moet je hier zelf bedenken. Uit de opgave kun je halen dat het gaat om een draad die op een rol zit gewonden. De lengte van de draad (L) is de lengte van één wikkeling keer het aantal wikkelingen (N).
De lengte van één wikkeling is de omtrek van een cirkel met diameter d. Omtrek van een cirkel is 2*pi*r of pi*d. Bij elkaar wordt de formule voor de draadlengte dan

L = N * pi * d