Inloggen

Muziekdoos
havo 2022, 1e tijdvak, opgave 1
Vraag 1

Voor de baansnelheid van een cirkelbeweging geldt

vbaan = 2π·r/T

In de opgave staat dat de periode (T) 15 s is. De straal van de cirkel schatten we aan de hand van foto 1a. Hierop is te zien dat de diameter van de rol ongeveer gelijk is aan de dikte van een vinger (2 cm). Dit betekent dat de straal van de rol 1 cm is. We vinden dan

vbaan = 2π·0,01/15 = 4,1888·10-3 ms-1

Afgerond is dit 4 mm/s.

Vraag 2

In figuur 3 is te zien dat de vaste kant van de strip (links) niet beweegt niet meedoet aan de trilling. De uitwijking is hier 0 en links zit dus een knoop (K). Aan de rechterkant is de uitwijking juist maximaal en zal de amplitude van de trilling maximaal zijn. Rechts zit dus een buik (B). Het juiste patroon heeft links een K en rechts een B staan. Dit is alleen zo bij C (patroon III).

Vraag 3

In het u,t-diagram (figuur 5, zie hieronder) lezen we af dat 3,5 periodes 10 ms duren. Trillingstijd is dus 10 / 3,5 = 2,8571 ms. Voor de frequentie vinden we dan met f = 1/T

f = 1 / 2,8571·10-3

f = 350 Hz

In Binas tabel 15C vinden we dat dit het dichtst ligt bij de noot f1.

Vraag 4

Om de beweging van de strip goed te kunnen volgens moet de strip in verschillende fasen van één periode op de foto staan. Als de tijd tussen de opnamen groter is dan één periode kan niet meer goed bepaald worden wat de fase is en kan dus ook de periode niet goed bepaald worden. Dit betekent…

Om de tijdsduur van één volledige trilling van de strip met een fotocamera te bepalen, is meer dan één foto per trilling nodig.

De beeldfrequentie van de camera moet dan hoger zijn dan de frequentie van de trillende strip.

Vraag 5

De strip van 'London Bridge' moet een lagere toon geven dan de strip van 'This Old Man'. Dit betekent een lagere frequentie en dus moet de trillingstijd langer zijn. Voor de trillingstijd van een massa-veersysteem geldt

T = 2π·√(m/C)

Voor een langere trillingstijd moet de massa (m) dus groter gemaakt worden.


muziekdoos-1Vraag over "Muziekdoos"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Muziekdoos

Over "Muziekdoos" zijn nog geen vragen gesteld.