Inloggen

Naaldjes rond de aarde
havo 2017, 1e tijdvak, opgave 5
Vraag 23

Aan de hand van de dichtheid en de in de vraag gegeven massa kunnen we het volume van een naaldje berekenen. De dichtheid van koper vinden we in BINAS tabel 8: ρkoper = 8,96·103 kg m-3. De massa van 40 μm is gelijk aan 40·10-9 kg (μ betekent 10-6 en er gaan 1000 g in een kg). Met m = ρ·V vinden voor het volume van een naaldje

V = 40·10-9 / 8,96·103 = 4,4643·10-12 m3

Als we het volume delen door de lengte van een cilinder krijgen we het oppervlak van de doorsnede

A = V/h = 4,4643·10-12 / 1,8·10-2 = 2,4802·10-10 m2

Het oppervlak van een cirkel is πr2. Voor de straal geldt dus r = √(A/π)

r = √(2,4802·10-10/π) = 8,8852·10-6 m

De diameter is twee keer de straal en is dus 17,7704·10-6 m. Dit is 17,7704 μm en is dus bijna drie keer zo dun als een mensenhaar (50 μm).

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Naaldjes rond de aarde"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Naaldjes rond de aarde

Over "Naaldjes rond de aarde" zijn nog geen vragen gesteld.