Inloggen

Noodstroom voor de Arena
havo 2023, 2e tijdvak, opgave 2
Vraag 6

Het gemiddelde stralingsvermogen per m2 is 7,5·102 W. Met een oppervlak van 7,2·103 m2 aan panelen betekent dit voor het totale vermogen aan opgevangen straling

Pstraling = 7,5·102 · 7,2·103 = 5,4·106 W

Met E=P·t kunnen we dan de totale energie uitrekenen. In 1,2·103 uur (4,32·106 s) betekent dit voor de totale stralingsenergie

Estraling = 5,4·106 · 4,32·106 = 2,3328·1013 J

Deze stralingenergie wordt met een rendement van 18% omgezet in elektriciteit

Eel = 0,18 · 2,3328·1013 = 4,19904·1012 J

Als we dit willen vergelijken met de 9,0 miljoen kWh die de Arena jaarlijks gebruikt moeten we dit eerst omrekenen van kilowattuur naar Joule. 1 kWh is 3,6·106 J (Binas tabel 5) dus

EArena = 3,6·106 · 9,0·106 = 3,24·1013 J

Voor het percentage hiervan dat door de zonnepanelen wordt opgewekt vinden we dan

4,19904·1012 / 3,24·1013 = 0,1296

Afgerond 13 % van de energie wordt dus opgewekt door de zonnepanelen.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Noodstroom voor de Arena"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Noodstroom voor de Arena

Op woensdag 22 mei 2024 om 15:10 is de volgende vraag gesteld
Hallo,
Ik heb deze vraag gemaakt en in het correctievoorschrift staat de formule P=A * I. Wat is deze formule?

Wat ik heb gedaan is P= (7,5*10^3 * (7,20*10^3)) Dan had ik het totale vermogen van de zonnepanelen
Voor T heb ik gedaan (3600 * (1,2*10^3)). Toen deed ik E=P*T en kwam ik op 2,33*10^13 J uit.
Dat getal deed ik * 0,18 want dat is het rendement
Toen deed ik (9*10^6 * (3.6 * 10^6)) en dat was 3,24 *10 ^13

Toen deed ik E nuttig ((2,33 * 10^13) *0,18) : (3,24 * 10^3) *100% en daarmee kwam ik uit op 13%. Is dit ook goed want ik maak geen gebruik van P = A * I.

Erik van Munster reageerde op woensdag 22 mei 2024 om 17:26
Is prima hoor en je hebt P=A*I wél gebruikt. Namelijk toen je 7,5*10^2 keer 7,2*10^3 uitrekende. Dit is namelijk de intensiteit (I) keer het oppervlak (A).

(Je hoeft de formule niet altijd letterlijk op te schrijven)