Inloggen

Operatiedeken
havo 2018, 1e tijdvak, opgave 2
Vraag 8

Uit de opgave valt op te maken dat een draad met een lengte van 8,8 km en een doorsnede met een oppervlak van 3,85·10-3 mm2 een massa heeft van 47 gram. Het volume (V) van deze draad is de lengte keer het oppervlak van de doorsnede. Wanneer we omrekenen naar m en m2 vinden we voor het volume

Vdraad = 8,8·103 · 3,85·10-9 = 3,388·10-5 m3

Voor de dichtheid geldt ρ = m/V. Invullen geeft dan een dichtheid van

ρ = 0,047 kg / 3,388·10-5 m3

ρ = 1387,25 kg/m3

Afgerond is dit 1,4·103 kg/m3.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Operatiedeken"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Operatiedeken

Over "Operatiedeken" zijn nog geen vragen gesteld.