Inloggen

OSIRIS-REx
havo 2023, 2e tijdvak, opgave 5
Vraag 20

Voor de gravitatiekracht die op het oppervlak van de planetoïde op een voorwerp met een massa m werkt geldt

Fg = G·M·m / r2

Invullen van G = 6,67384·10-11 (Binas tabel 7)
M = 7,329·1010 kg
r = 2,45·102 m

geeft

Fg = 6,67384·10-11 · 7,329·1010 · m / (2,45·102)2

Fg = 8,1487·10-5 · m

Op aarde geldt Fg = 9,81·m. De gravitatiekracht op Bennu is dus 9,81 / 8,1487·10-5 = 120387 keer zo klein als op aarde. Afgerond is dit 1,20·105 keer zo klein.

Vraag 21

  • Zie afbeelding hieronder. Door ontbinden en daarna opmeten vinden we dat de verticale component Fv 75% van de lengte van F is. Dit betekent dat we voor de grootte van de verticale component vinden

    F v = 0,75 · 0,33 = 0,2475 N

    Afgerond is dit 0,25 N
  • Aan de rechterkant van de kop van de robotarm (niet in de afbeelding) wordt in spiegelbeeld dezelfde kracht naar rechtsonder uitgeoefent. De verticale component van deze kracht is hetzelfde als hierboven maar de horizontale component is precies de andere kant op gericht. Beide horizontale krachten heffen elkaar op waardoor er netto in horizontale richting geen kracht wordt uitgeoefent.


Vraag 22

Voor het ronddraaien van de massa moet op de massa een middelpuntzoekende kracht werken (Fmpz). Deze wordt geleverd door de robotoarm. Meten van de kracht op de robotoarm is dus het meten van de Fmpz op de ronddraaiende massa. Hiervoor geldt (Binas tabel 35-A2)

Fmpz = m·v2 / r

Om de massa uit de gemeten Fmpz te kunnen bepalen moeten dus ook r (De straal van de cirkelbaan) en v (de baansnelheid) bekend zijn.

Vraag 23

Het warmtetransport door het hitteschild heen vindt plaats door warmtegeleiding. Hiervoor geldt (Binas tabel 35-C4)

P = λ·A·ΔT / d

met

P = warmtestroom (W)
λ = warmtegeleidingscoëffici&eul;nt (W m-1 K-1)
A = oppervlak (m2)
ΔT = temperatuurverschil (K of °C)
d = dikte (m)

Voor een zo klein mogelijk warmtestroom (P) door het hitteschild moeten we dus zorgen voor…

Dikte van het hitteschild (d) zo groot mogelijk

Oppervlak van het hitteschild (A) zo klein mogelijk

Warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal (λ) zo klein mogelijk
osirisrex-1Vraag over "OSIRIS-REx"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | OSIRIS-REx

Op maandag 2 okt 2023 om 10:56 is de volgende vraag gesteld
ik snap niet waarom M massa is terwijl normaal m massa is, kunt u dit beter uitleggen?

Erik van Munster reageerde op maandag 2 okt 2023 om 13:06
Er wordt hier nu een hoofdletter M gebruikt omdat er bij gravitatiekracht twéé massa’s zijn. Je zou ze ook m1 en m2 kunnen noemen maar vaak worden ze ook M en m genoemd.

De enige reden is dus om de twee massa’s te kunnen onderscheiden.