Inloggen

Pioneer 10
vwo 2011, 1e tijdvak, opgave 2Vraag over "Pioneer 10"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Pioneer 10

Op zaterdag 16 mrt 2024 om 11:03 is de volgende vraag gesteld
bij de vraag 5 begrijp ik niet zo goed wat de m daar betekent en wat er precies gedaan wordt. Zou je kunnen uitleggen wat er precies gedaan wordt daar?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 16 mrt 2024 om 11:31
In het antwoordnodel noemen ze de afstand ‘m’. Beetje apart want eerst gebruiken ze voor de afstand het symbool ‘s’ zoals in de formule s=vt.

Eigenlijk duidelijker als ze hadden geschreven s=4,34 10^6 AE.


Sarah van den Bosch vroeg op vrijdag 9 dec 2022 om 16:21
Maar dan kun je toch alsnog beweren dat de gemidelde snelheid hoger is? Heeft de gravitatiekracht van de zon een grotere invloed op 'pioneer-10' vergeleken met 'Aldebaran' terwijl die groter is?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 10 dec 2022 om 16:57
De gravitatiekracht van Aldebaran aan het eind van de reis is inderdaad veel groter dan de gravitatiekracht van de zon aan het begin van de reis.

Alleen is het zo dat de invloed van de zon helemaal aan het begin van de reis is en dus de snelheid bepaalt waarmee gevlogen wordt tijdens het lange stuk voordat de invloed van Aldebaran merkbaar wordt.


Op vrijdag 10 jun 2022 om 15:40 is de volgende vraag gesteld
Hi!

Bij opgave 2 de 7e opdracht

Snap ik bij de eerste stap niet waar de 3,16X 10^7 vandaan komt (onder de deelstreep)

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op vrijdag 10 jun 2022 om 21:54
3,16*10^7 is het aantal seconden in een jaar. Dit gebruik je omdat de snelheid in de vraag gegeven staat als 2,6 AE per jaar. Als je dat wil omrekenen naar meter per seconde moet je weten hoeveel seconden een jaar is. Vandaar.


Ilknur Soyturk vroeg op donderdag 10 mei 2018 om 13:58
Hallo Erik,

Ik begrijp vraag 6 echt niet... Zou je willen toelichten waarom het antwoord zo is ?

alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op donderdag 10 mei 2018 om 17:01
Je kunt het ook zo beantwoorden:

Tijdens het grootste deel van de reis is er helemaal geen invloed van de zon en van aldebaran omdat beiden véél te ver weg zijn en beweegt de pioneer met constante snelheid. Het vertragen tot een lagere snelheid gebeurt helemaal aan het begin van de reis. Het versnellen tot een hogere snelheid helmaal aan het eind. Gemiddeld zal de snelheid tijdens de reis dus lager zijn.


Op dinsdag 14 mrt 2017 om 16:33 is de volgende vraag gesteld
Hoe komen ze bij vraag 5 bij s = 650 . 10^15 m?
In binas 32 b staat als afstand 63,1 . 10^16 m

Erik van Munster reageerde op dinsdag 14 mrt 2017 om 16:57
In het jaar van deze examenopgave (2011) gebruikte ze de oude 5e editie van BINAS. Hierin staat als afstand van Aldebaran 650*10^15 m. Vandaar...