Inloggen

Qled-tv
vwo 2022, 1e tijdvak, opgave 2
Vraag 6

De energie van een foton dat wordt uitgezonden kan nooit hoger zijn dan de energie van het foton dat geabsorbeerd wordt. Hogere fotonenergie betekent kleinere golflengtes. Violet heeft van alle kleuren de kleinste golflengte en dus de hoogste fotonenergie en zal dus in staat zijn om alle kleuren licht door het quantumdot te laten uitzenden.

Vraag 7

De energie van de opvallende fotonen ligt tussen 2,75 en 3,10 eV en moet in staat zijn om een elektron de bandgap van het materiaal over te laten steken. Dit is bij alle halfgeleidermaterialen het geval behalve bij Si3Ni4 (5,00 eV). Alle materialen in de tabel behalve Si3Ni4 zijn dus geschikt.

Vraag 8

 • Voor de Brogliegolflengte van een quantumdeeltje geldt (Binas tabel 35-E4)

  λB = h/p

  De impuls (p) komt niet voor in de formule die we moeten afleiden maar wel de kinetische energie (Ek). We gaan dus op zoek naar een formule met Ek die we in plaats van p kunnen invullen. Voor de kinetische energie geldt

  Ek = ½·m·v2

  Als we dit schrijven als

  Ek = ½·(m·v)2 / m

  kunnen we de impuls (p) invullen (want p = m·v)

  Ek = ½·p2 / m

  Hieruit volgt

  p2 = 2·m·Ek

  p = √(2·m·Ek)

  Als we dit invullen in de formule voor de Brogliegolflengte vinden we

  λB = h / √(2·m·Ek)

  Als we voor de massa de effectieve massa (meff) invullen vinden we de gevraagde formule.
 • We vullen in in de formule

  h = 6,626·10-34 (Binas tabel 7)
  m = 0,13 me = 1,1842·10-31 kg
  Ek = 1·1,602·10-19 J

  en vinden dan

  λB = 3,40172·10-9 m

  Afgerond (op 1 significant cijfer vanwege 1 eV) is dit 3 nm.

  Vraag 9

  Uit figuur 5 en de tekst in de opgave is af te leiden dat de energie van het uitgezonden foton de som is van de bandgapenergie en de totale nulpuntsenergie. De nulpuntsenergie is de som van Enul,elektron en Enul,gat. Er geldt dus

  Ef = Egap + Enul,elektron + Enul,gat

  Als we dit vergelijken met de in de opgave gegeven formule zien we dat voor de uitdrukking met de constante C moet gelden

  C/R2 = Enul,elektron + Enul,gat

  We mogen zowel het elektron als het gat beschouwen als een deeltje-in-een-doosje (energieput). In de nulpuntsenergie zit het deeltje in de laagst mogelijke energietoestand (n=1). Met En = n2h2/ 8mL2 vinden we dan met de gegeven effectieve massa's voor het elektron en het gat en door vervangen van L door R

  Enul,elektron = 12·h2/ (8· 0,13·me·R2)

  Enul,gat = 12·h2/ (8·0,45·me·R2)

  Hieruit volgt

  C/R2 = 12·h2/ (8· 0,13·me·R2) + 12·h2/ (8· 0,45·me·R2)

  C/R2 = (1/0,13)·h2/ (8·me·R2) + (1/0,45)·h2/ (8·me·R2)

  C/R2 = [(1/0,13 + 1/0,45) · h2/ (8·me)] / R2

  Hieruit volgt dat voor de constante C geldt

  C = (1/0,13 + 1/0,45) · h2/ (8·me)

  Invullen van de constante van Planck (h) en de elektronmassa (me) geeft dan

  C = 5,9733·10-37

  Afgerond is dit 6,0·10-37 Jm-2.

  Vraag 10

  Voor de fotonenergie die bij een golflengte van 534 nm hoort vinden we met Ef = h·c / λ

  Ef = 6,626·10-34 · 2,9979·108 / 534·10-9 = 3,7199·10-19 J

  Om om te rekenen naar elektronvolt delen we door 1,602·10-19 en vinden dan Ef = 2,322 eV. Als we in figuur 6 aflezen welke R hierbij hoort vinden we R-2 = 0,17 nm-2. Hieruit volgt

  R = 1 / √0,17 =2,425 nm

  Afgerond is dit een quantumdot met een straal van 2,4 nm.


  qledtv-1Vraag over "Qled-tv"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Qled-tv

Op zaterdag 13 mei 2023 om 16:30 is de volgende vraag gesteld
hoezo kun je bij vraag 8 niet de Ek eerst omschrijven naar v= en deze vervolgens invullen in p=m x v ?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 13 mei 2023 om 17:13
Kan ook en is ook goed. Je komt ook op hetzelfde antwoord.


Op maandag 8 mei 2023 om 11:44 is de volgende vraag gesteld
Hallo, bij 8 had ik als herleiding het volgende:
λB = h/mv en Ek = ½·m·v2
λB = h / √(2·m·Ek) ofwel λB = h / √(2·m·½·m·v2)= h / √(m2·v2)= h/mv

Ik heb dus de formule λB = h/mv genomen i.p.v. de formule λB = h/p en de herleiding vanuit de te herleiden formule. Mag het zo ook of zou dit fout worden gerekend?
Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op maandag 8 mei 2023 om 16:12
Dat is ook prima. p=m*v gebruik je zo eigenlijk ook indirect ook al is het niet specifiek genoemd.


Op zaterdag 6 mei 2023 om 18:37 is de volgende vraag gesteld
Ik snap niet hoe ze bij het antwoord van opdracht 9 van R^-2 = 0,17 nm^-2 naar R^2 = 5,9nm^2 gaan?

Raechel Nguyen reageerde op zaterdag 6 mei 2023 om 18:38
oh nee ik bedoel opdracht 10

Erik van Munster reageerde op zaterdag 6 mei 2023 om 19:10
Stapje voor stapje (hier even voor het uitleggen)

R^-2 betekent 1 gedeeld door R^2 dus

1 / R^2 = 0,17

Beide kanten met R^2 vermenigvuldingen geeft

1 = R^2 * 0,17

Beide kanten delen door 0,17 geeft

1 / 0,17 = R^2

5,882 = R^2


Op vrijdag 31 mrt 2023 om 18:26 is de volgende vraag gesteld
Vraag 8:
"Ek = ½·(m·v)2 / m" <- Ik snap niet precies hoe we aan die laatste "m" komen. Zou u dit kunnen toelichten?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 31 mrt 2023 om 19:12
Die m onder de deelstreep is erbij gekomen omdat ik de m boven de deelstreep binnen de haakjes heb gehaald. De m wordt dan net als de v ook gekwadrateerd en om er weer m van te maken moet je dan delen door m.

m*v2 = (m*v)2 / m

(Is eigenlijk een tussenstap zodat je daarna p=m*v kan invullen)