Inloggen

Qled-tv
vwo 2022, 1e tijdvak, opgave 2
Vraag 6

De energie van een foton dat wordt uitgezonden kan nooit hoger zijn dan de energie van het foton dat geabsorbeerd wordt. Hogere fotonenergie betekent kleinere golflengtes. Violet heeft van alle kleuren de kleinste golflengte en dus de hoogste fotonenergie en zal dus in staat zijn om alle kleuren licht door het quantumdot te laten uitzenden.qledtv-1
Als je de complete uitleg bij oudere examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Qled-tv"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Qled-tv

Pablo Reijnhart vroeg op dinsdag 14 mei 2024 om 22:00
Hi Erik,
Ik snap niet helemaal precies waarom de Kinetische energie bij vraag 8 gelijk is aan het elementair ladingsquantum.
Alvast bedankt :)

Erik van Munster reageerde op dinsdag 14 mei 2024 om 23:18
He Pablo,

De energie van het elektron is 1 eV staat in de opgave. Als je dit omrekent naar Joule doe je het keer 1,6*10^-19. Vandaar.

Het is dus hier de omrekenfactor van eV naar Joule en niet het elementair ladingskwantum.


Op maandag 13 mei 2024 om 23:42 is de volgende vraag gesteld
Hi Erik, ik snap de wiskunde stap niet hoe je bij vraag 10 de laatste stap doet.
R-2 = 0,17 nm-2. Hieruit volgt
R = 1 / √0,17 =2,425 nm
Ik snap dus niet wat hier gebeurt, welke wiskunde regels gebruik je hier? Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op dinsdag 14 mei 2024 om 06:33
Aan de eenheid zie je dat het geen afstand is maar afstand^-2. Dus ook geen R maar R^-2. Dit is hetzelfde als 1/R^2.

Om dat om te rekenen naar R (wordt gevraagd). Moet je de wortel nemen en 1 gedeeld door doen.

Vandaar 1 / wortel(0,17)

Antwoord is dan in nm.


Op vrijdag 10 mei 2024 om 14:33 is de volgende vraag gesteld
Hi Erik,
Ik heb een vraagje bij vraag 9, ik snap niet goed hoe voor de constante C, de eenheid J m^2 is gegeven?Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op vrijdag 10 mei 2024 om 19:50
Hé Daniel:)

Als je kijkt naar formule 2 in de opgave zie je

Ef = Egap + C/R2

Dit betekent dat C/R2 ook een hoeveelheid energie is en dus eenheid Joule heeft. In eenheden uitgeschreven

[J] = C / [m^2)

C = [J] * [m^2]

Vandaar de eenheid J*m^2


Op woensdag 28 feb 2024 om 19:02 is de volgende vraag gesteld
Hoi, ik had een vraagje over vraag 9:

Ik snap niet hoe ze aan de Enul = h^2/8meffelektronL^2 + h^2/8meffgatL^2 komen. En hoezo L = R en ook hoezo Ef = Egap + Enul. Of het beste is dat uit kunt leggen hoe ze die hele formule van begin tot einde hebben afgeleid. Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op woensdag 28 feb 2024 om 19:43
Ef = Egap + Enul staat in de opgave zelf en kun je zien aan fig 5. Hoef je niet zelf af te leiden dus.

de opgave staat dat je de quantumdot mag beschouwen als een energieput met oneindig hoge wanden. Voor de energieniveaus die bij zo’n put horen geldt

En = n^2h^2 /8mL^2


(Deze formule staat ook in Binas)

“Nulpuntsenergie” betekent de laagst mogelijke energie dwz met n=1. Je vindt dan

E = h^2 / 8mL^2

In deze opgave gaat het niet om een put met breedte L maar wordt de grootte van de quantumdot R genoemd vandaar L=R.

Erik van Munster reageerde op woensdag 28 feb 2024 om 19:46
Is trouwens een lastige opgave dit als je het probeert te snappen. Maar als je verder precies de aanwijzingen in de vraag volgt kom je er wel uit.


Op zaterdag 13 mei 2023 om 16:30 is de volgende vraag gesteld
hoezo kun je bij vraag 8 niet de Ek eerst omschrijven naar v= en deze vervolgens invullen in p=m x v ?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 13 mei 2023 om 17:13
Kan ook en is ook goed. Je komt ook op hetzelfde antwoord.


Op maandag 8 mei 2023 om 11:44 is de volgende vraag gesteld
Hallo, bij 8 had ik als herleiding het volgende:
λB = h/mv en Ek = ½·m·v2
λB = h / √(2·m·Ek) ofwel λB = h / √(2·m·½·m·v2)= h / √(m2·v2)= h/mv

Ik heb dus de formule λB = h/mv genomen i.p.v. de formule λB = h/p en de herleiding vanuit de te herleiden formule. Mag het zo ook of zou dit fout worden gerekend?
Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op maandag 8 mei 2023 om 16:12
Dat is ook prima. p=m*v gebruik je zo eigenlijk ook indirect ook al is het niet specifiek genoemd.


Op zaterdag 6 mei 2023 om 18:37 is de volgende vraag gesteld
Ik snap niet hoe ze bij het antwoord van opdracht 9 van R^-2 = 0,17 nm^-2 naar R^2 = 5,9nm^2 gaan?

Raechel Nguyen reageerde op zaterdag 6 mei 2023 om 18:38
oh nee ik bedoel opdracht 10

Erik van Munster reageerde op zaterdag 6 mei 2023 om 19:10
Stapje voor stapje (hier even voor het uitleggen)

R^-2 betekent 1 gedeeld door R^2 dus

1 / R^2 = 0,17

Beide kanten met R^2 vermenigvuldingen geeft

1 = R^2 * 0,17

Beide kanten delen door 0,17 geeft

1 / 0,17 = R^2

5,882 = R^2


Op vrijdag 31 mrt 2023 om 18:26 is de volgende vraag gesteld
Vraag 8:
"Ek = ½·(m·v)2 / m" <- Ik snap niet precies hoe we aan die laatste "m" komen. Zou u dit kunnen toelichten?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 31 mrt 2023 om 19:12
Die m onder de deelstreep is erbij gekomen omdat ik de m boven de deelstreep binnen de haakjes heb gehaald. De m wordt dan net als de v ook gekwadrateerd en om er weer m van te maken moet je dan delen door m.

m*v2 = (m*v)2 / m

(Is eigenlijk een tussenstap zodat je daarna p=m*v kan invullen)