Inloggen

Radioactieve rook
havo 2023, 1e tijdvak, opgave 4
Vraag 17

Aan de halveringstijden is te zien dat de eerste 5 vervalreacties in de reeks relatief snel verlopen. Als het vervallen is tot 210Pb is de halveringstijd opeens heel lang (22,6 jaar). Na twee jaar is maar een zeer klein deel hiervan vervallen en zal het meeste nog 210Pb zijn. In de tabak zal dus van de vervalproducten van 222Rn dus voornamelijk 210Pb aanwezig zijn.

Vraag 18

Het massagetal van Po-210 is 210. De massa van één atoom is dan dus 210u. Voor de massa van 2·105 atomen vinden we dan met de atomaire massaeenheid u uit Binas tabel 7

mPo-210 = 2·105 · 210 · 1,67·10-27 = 7,014·10-20 kg

Dit is op een hoeveelheid van 0,90 g tabak

7,014·10-20 / 0,90·10-3 = 7,793·10-17

Dit is afgerond 8·10-15 %.

Vraag 19

De in de opgave gegeven formule voor de equivalente dosis luidt

H = wR·Agem·Δt·Ed / m

  1. Po-210 is een αstraler. Dit maakt het gevaarlijker omdat de weegfactor wR 20 keer zo hoog is voor α-straling.
  2. Het door roken ingeademde Po-210 concentreert zich op hotspots in de longen. Hierdoor komt er relatief veel straling op een klein gebiedje (de hotspot) waarvan de massa (m) klein is. Hierdoor neemt de equivalente dosis voor dat kleine stukje massa toe.
  3. Door de teer in de rook plakt Po-210 vast op plekken in de longen. Door het vastplakken blijft de straling langere tijd geconcentreert op een klein stukje. Δt neemt hierdoor toe.

Vraag over "Radioactieve rook"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Radioactieve rook

Over "Radioactieve rook" zijn nog geen vragen gesteld.