Inloggen

Ramsauer en Townsend
vwo 2023, 1e tijdvak, opgave 5
Vraag 21

In de opgave staat uitgelegd dat de intensiteit de grootte van de elektronenstroom in de richting van de bundel per oppervlakte eenheid is. Als er door een botsing een elektron uit de bundel wordt weggekaatst en van richting verandert, draagt dit niet mee bij aan de intensiteit . Hierdoor zal de intensiteit dalen met de afstand want hoe groter de afstand hoe meer elektronen door botsingen de bundel verlaten zullen hebben.ramsauertownsend-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Ramsauer en Townsend"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Ramsauer en Townsend

Op donderdag 16 mei 2024 om 07:34 is de volgende vraag gesteld
bij 22, hoe kom je aan die 0,368 voor e^-1? Wat is e hier?

Soufyan el Hilali reageerde op donderdag 16 mei 2024 om 09:01
je vult volgens mij voor x L in en dan krijg je L/L en dat is 1. er staat nu nog een min voor dus je krijt -1. en in je rekenmachine e^-1 invoeren geeft 0,368.

Erik van Munster reageerde op donderdag 16 mei 2024 om 09:02
Het getal 'e' hier is een wiskundige constante (2,7183..). Zit ook een knopje om je rekenmachine in in een keer e^x uit te rekenen.


Op woensdag 15 mei 2024 om 23:51 is de volgende vraag gesteld
bij vraag 23: ik begrijp niet hoe je van p = m x √2E/m naar p = √2EM gaat eigenlijk

Erik van Munster reageerde op donderdag 16 mei 2024 om 00:00
Stap voor stap kan het bv zo:

m x √(2E/m) =

m x √2E / √m =

m / √m * √2E =

√m * √2E =

√ 2Em


Op woensdag 15 mei 2024 om 18:36 is de volgende vraag gesteld
hai, waarom is het bij vraag 24 zo dat een andere waarde van de een impuls zorgt voor de verandering in de kinetische energie.

Erik van Munster reageerde op woensdag 15 mei 2024 om 19:24
Zowel impuls (p) als kinetische energie (Ek) hangen allebei van de massa en de snelheid af:

p = m*v

Ek = 0,5*m*v^2

Als de impuls verandert komt dit omdat de snelheid (of de massa) verandert. Een andere snelheid (of massa) betekent dat ook Ek anders wordt.

Als de een verandert, verandert de ander dus ook.


Op maandag 13 mei 2024 om 10:39 is de volgende vraag gesteld
hoi, waarom mag je bij opdracht 23 niet de formule E = hc/λ gebruiken om de golflengte te berekenen?

Erik van Munster reageerde op maandag 13 mei 2024 om 13:38
Omdat het over een elektron gaat. E f = hc/λ gebruik je voor fotonen (Ef is de fotonenergie)


Op zondag 12 mei 2024 om 18:04 is de volgende vraag gesteld
Vraag 25

Hoi, waarom wordt E(n) gelijk gesteld aan E(k)?

Erik van Munster reageerde op zondag 12 mei 2024 om 18:26
Omdat de energie die je berekend met En = n2h2/8mL de kinetische energie van het elektron is.

Verwarrend want met “kinetische energie” zou je denken dat het een elektron een bewegend deeltje is. Maar de energie die je met de formule uitrekent wordt nu eenmaal zo genoemd.


Op vrijdag 10 mei 2024 om 15:03 is de volgende vraag gesteld
bij vraag 22 waarom wordt de l en x aan elkaar gelijk gesteld?

want l is de afgelegde weg voor het botsen en x is de totale afgelegde afstand (dacht ik)

Erik van Munster reageerde op vrijdag 10 mei 2024 om 19:55
De vraag is om aan te tonen dat de grafiek klopt. In de grafiek is af te lezen dat bij x = L de transmissie (T) net iets onder de 0,4 ligt. Om aante tonen dat de grafiek klopt vullen we voor x L in en we komen dan inderdaad op een getal net ietsnonder de 0,4. Het is dus niet zo dat x en L altijd gelijk zijn, we vullen het alleen hier in om te kijken of de grafiek klopt.


Op donderdag 2 mei 2024 om 10:38 is de volgende vraag gesteld
hoe komen ze bij vraag 22 aan e-1? Ik snap niet waar die 1 vandaan komt

Erik van Munster reageerde op donderdag 2 mei 2024 om 11:14
Dit komt uit de formule die in de vraag gegeven staat. Er staat

e ^-(x/L)

Als je hier x=L invult staat er L/L en dat is 1 en je houdt over e^-1. Het getal e ken je misschien van wiskunde. Zit een knopje op je reken machine om machten van e te berekenen.


Op maandag 5 feb 2024 om 23:15 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 25 is de Eelek inderdaad gegeven 1,0 eV, maar ik had hem zelf berekend door L=n.lambda/2
GolflengteII= 2.diameter = 2 x 0,22 x 10^-9 = 4.4 x 10 ^-9
p= h/golflengte dus Velektron= h/golflengte.m , kom je uit op 1,653x10^6 m/s.
dit geeft een kinetische energie van de elektron van 1/2mv^2 = 1,245x10^-18 J . wanneer je dit deelt door de elementaire lading 1,602x10^-19 kom je uit op 7,8 eV. = Eelek

Ekin is te berekenen met de formule van deeltje in het doosje model maar ik had de massa van het xenon atoom genomen 1,66x10^-27. dit was fout mijn vraag is waarom?

En toch gaat er iets fout en denk ik waarschijnlijk veel moeilijk. En is mijn bovenste benadering wel goed voor Eelek ondanks dat die gegeven is? Zo ja als je dat doorrekent hiermee dan gaat er alsnog iets niet goed.

Ten slotte Ep=Ek-Eelek Eelek dus (onnodig zelf berekend maar kwam ik op 7,8 eV en niet op 1,0 eV)
Ek = h^2n^2 / ( 8ml^2)kom je ook

Erik van Munster reageerde op maandag 5 feb 2024 om 23:33
Het gaat hier over elektronen die door het xenongas geschoten worden. Het zijn dus elektronen die door de put heen gaan vandaar dat je voor de massa (m) in de formule de elektronmassa moet nemen. En dus niet de massa van xenonatomen.


Op dinsdag 10 okt 2023 om 01:40 is de volgende vraag gesteld
hoe komen ze bij vraag 24 bij de waarde van L? L= 0,22x10^-9 m

Erik van Munster reageerde op dinsdag 10 okt 2023 om 06:28
Er staat in de opgave sat de diameter van een xenonatoom 0,22 nm is. Dat is hier de breedte van de put (L).