Inloggen

Renium-188
havo 2018, 2e tijdvak, opgave 4


Download hierboven de originele pdf van het examen waar deze opgave in staat en de bijbehorende uitwerkbijlage. "Renium-188" is de 4e opgave in dit examen. Als je de opgave gemaakt hebt kun je jezelf nakijken met het correctievoorschrift.

Uitleg bij "Renium-188"

Probeer altijd eerst zelf de opgave te maken en gebruik de uitleg alleen als je er zelf niet uitkomt. Als je ook na deze uitleg nog vragen hebt dan kun je deze helemaal onderaan deze pagina stellen.

Vraag 19

Wolfraam-186 en wolfraam-188 zijn isotopen van elkaar. Dit betekent dat het atoomnummer gelijk is. Omdat het atoomnummer gelijk is is ook het aantal protonen in de kern én het aantal elektronen in het atoom gelijk. Het verschil isotopen is het aantal neutronen in de kern: In W-188 zitten twee neutronen méér in de kern dan bij W-186. Antwoord B is dus juist.

Vraag 20

Activiteit is het aantal kernen dat per seconde vervalt. Omdat elke vervallen kern een afname van het aantal aanwezige kernen (N) betekent is activiteit ook met hoeveel N in een seconde afneemt. Dit kunnen we bepalen aan de hand van de steilheid van de grafiek in figuur 1 met het tekenen van een raaklijn (zie afbeelding hieronder). We vinden dan een afname van 430·1015 kernen in 94 dagen. Omgerekend naar seconde is dit een afname van

ΔN = 430·1015 / (94·24·60·60)

ΔN = 5,29452·1010 s-1

Dit betekent dat de activiteit afgerond gelijk is aan 5,3·1010 Bq.

Vraag 21

Re-188 staat niet in BINAS maar vervalt volgens de gegevens in de vraag via β--verval waarbij ook γ-straling ontstaat. Het atoomnummer van renium is 75 vinden we in BINAS tabel 40A (maar je kunt het ook vinden in tabel 25 of 99). De vervalvergelijking wordt dan

18875Re → 18876Os + 0-1e + 00γ

Vraag 22

Voor een zo groot mogelijke schade van de straling aan de bottumor zijn twee factoren van belang
  • Het ioniserend vermogen van de straling moet zo groot mogelijk zijn. β-straling heeft een groter ioniserend vermogen dan γ-straling en zal dus meer schade toebrengen.
  • De dracht (hoe ver het deeltje komt) moet zo klein mogelijk zijn. Doel is namelijk schade toebrengen in de buurt van waar de straling wordt uitgezonden. De dracht van β-straling is veel kleiner dan de dracht (doordringend vermogen) van γ-straling en zal dus meer schade toebrengen aan het bot.
β-straling zal dus de grootste bijdrage leveren aan de behandeling van de bottumor.

Vraag 23

Voor de equivalente dosis bij straling geldt (zie BINAS tabel 35-E3)

H = WR·D

De D in deze formule is de stralingsdosis of -belasting in Gray (Gy) waarvoor geldt D = E/m. In de opgave staat dat de stralingsbelasting (D) gelijk is aan 0,070 mGy per toegediende MBq. Bij 120 MBq betekent dit een stralingsbelasting

D = 0,070 · 120 = 8,4 mGy

Invullen in de formule voor dosisequivalent samen met een weegfactor (wR) van 1 (omdat het β-straling is) geeft dan

H = 1 · 8,4·10-3 = 8,4 mSv


renium188-1

Vraag over "Renium-188"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Renium-188

Over "Renium-188" zijn nog geen vragen gesteld.