Inloggen

Rijst
havo 2015, 2e tijdvak, opgave 5
Vraag 25

De draagstok met de twee manden is in evenwicht. Dit betekent dat hier de hefboomwet geldt. Het totale moment rechtsom is gelijk aan het totale moment linksom. In BINAS tabel 35-A7 vind je de bijbehorende formule

Flinks · rlinks = Frechts · rrechts

De r in deze formule is de arm van ieder van de krachten. De arm is de afstand van de krachtlijn van een kracht tot het draaipunt. Voor de kracht die de mand met rijstplanten uitoefent (vanuit de vrouw uit gezien Flinks ) volgt uit de formule

Flinks = Frechts · (rrechts/rlinks)

De verhouding tussen de twee armen kun je bepalen door ze op te meten in de foto (zie hieronder). De arm van de kracht van de mand met rijstplanten is 1,65 keer zo groot als de arm van de kracht van de mand van het kindje. Dit betekent dat rrechts/rlinks = 1,65-1 = 0,60606. De zwaartekracht op de mand met het kindje is gelijk aan 9,81·15 = 147,15 N. Als je dit invult vind je

Flinks = 147,15 · 0,60606 = 89,1817 N

De massa van de mand met rijstplanten is dus

m = Fz / 9,81 = 89,1817 / 9,81 = 9,0909 kg

Afgerond een massa van 9,1 kg.rijst-1
Als je de complete uitleg bij oudere examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Rijst"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Rijst

Op woensdag 9 mei 2018 om 13:22 is de volgende vraag gesteld
Hallo,
Ik heb een vraagje over vraag 27. Bij vraag 27 gebruiken ze om de energie uit te rekenen Ez. Zelf was ik voor Ek gegaan, met de gedachte dat zei haar armen omhoog moest bewegen om die stok omhoog te krijgen. Waarom gaat het eigenlijk om zwaarte energie?

Erik van Munster reageerde op woensdag 9 mei 2018 om 13:50
Als de stok opgetild wordt is er inderdaad kinetische energie omdat de stok beweegt. Maar als de stok op zijn hoogste punt is is de kinetische energie weer nul. Als je alleen naar het begin en eind van de beweging kijkt is de kinetische energie niet verandert. Alleen de zwaarte-energie is verandert omdat het zwaartepunt van de stok zich hoger bevindt. Vandaar dat het hier om de zwaarte-energie gaat.