Inloggen

Road-train
havo 2017, 1e tijdvak, opgave 3
Vraag 13

De afstand tussen Port Augusta en Port Lincoln kunnen we opmeten in het kaartje op de uitwerkbijlage. Met behulp van de schaalverdeling vinden we een afstand van 300 km (zie onder). Een snelheid van 90 km h-1 is gelijk aan 90/3,6 = 25 ms-1. Met behulp van de formule voor een eenparige beweging vinden we

t = s/v = 300·103 / 25 = 12000 s

Dit is gelijk aan 3,3333 uur. Afgerond doet de roadtrain er dus minstens 3,3 uur over.

Omdat we de afstand in km en de snelheid in km h-1 hebben kunnen we het antwoord ook direct in uren uitrekenen

t = s/v = 300 / 90 = 3,333 uur.roadtrain-1
Als je de complete uitleg bij oudere examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.Vraag over "Road-train"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Road-train

Over "Road-train" zijn nog geen vragen gesteld.