Inloggen

Ruiken
vwo 2019, 1e tijdvak, opgave 4

Vraag 19

Benzaldehyde en waterstofcyanide (figuur 2a) hebben duidelijk een totaal verschillende vorm. Ze zullen dus niet in dezelfde 'slotjes' passen en zouden dus nooit hetzelfde kunnen ruiken volgens het sleutel-slot-model.

Ferroceen en nikkeloceen (figuur 2b) hebben dezelfde vorm en zullen dus in dezelfde 'slotjes' passen. Ze zouden dus volgens het sleutel-slot-model hetzelfde moeten ruiken maar ze ruiken verschillend.

Als je de complete uitleg bij de examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.
Vraag over "Ruiken"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Ruiken

Frederik Guddat vroeg op donderdag 4 jun 2020 om 12:04
Hoi,
kun je me vertellen wat er met de (n+0,5) uit de formule is gebeurd? (Vraag 21) Dank u voor uw inspanningen!

Erik van Munster reageerde op donderdag 4 jun 2020 om 13:19
Als je de formule n+1 en n invult in de formule vindt je

ΔE = hf(n+1+½) - hf(n+½)

Als je de haakjes wegwerkt vind je

ΔE = hfn+hf+½hf - (hfn+½hf)

ΔE = hfn + hf + ½hf - hfn - ½hf

Er valt dan een term hfn weg en een term ½hf en je houdt over

ΔE = hf

Zo dus...