Inloggen

Ruimtepuin
havo 2022, 2e tijdvak, opgave 2
Vraag 5

In Binas tabel 35-A2 en A5 vinden we de formules voor middelpuntzoekende kracht en gravitatiekracht:

Fmpz = m·v2/r

Fg = G·M·m / r2

Omdat gravitatiekracht de enige kracht is die op de satelliet werkt vervult deze de rol van middelpuntzoekende kracht en geldt Fmpz = Fg en dus

m·v2 / r = G·M·m / r2

v2 / r = G·M / r2

v2 = G·M / r

r = G·M / v2

Als we hier invullen

G = 6,67384·10-11 (Binas tabel 7)
M = 5,972·1024 kg (Aardmassa, Binas tabel 31)
v = 7,75·103 ms-1

vinden we

r = 6,6358·106 m

Dit is de afstand ten opzicht van het middelpunt van de aarde. Voor de hoogte boven het aardoppervlak moeten we de straal van de aarde (Binas tabel 31) hier nog van afhalen.

h = 6,6358·106 - 6,371·106

h = 2,6478·105 m

Dit is inderdaad tussen de 2,0·105 en 2,0·107 m boven het oppervlak.

Vraag 6

  • Er moet 7,0·106 J aan arbeid verricht worden. Met een stookwaarde van 19,4·106 J kg-1 betekent dit voor de massa aan brandstof die nodig is

    mbrandstof = 7,0·106 / 19,4·106 = 0,3608 kg

    Omdat het rendement maar 64% is, is er in de praktijk meer brandstof nodig namelijk

    mbrandstof = 7,0·106 / 0,64 = 0,5638 kg

    Afgerond is dit 0,56 kg aan brandstof.
  • Op een totale massa van 100 kg is 0,56 kg niet zo heel veel en het zou dus haalbaar moeten zijn om deze brandstof mee te nemen.


Vraag 7

Door de gravitatiekracht komt het brokstuk in een steeds lagere baan waardoor het op een gegeven moment luchtweerstand zal ondervinden van de dampkring. Luchtweerstandkracht is eigenlijk een resultaat van ontelbare botsingen met luchtmoleculen en die zorgen behalve voor het afremmen er ook voor dat het brokstuk opwarmt. De directe oorzaak van de opwarming is dus antwoord B (luchtweerstandskracht)

Vraag 8

De verrichte arbeid is gelijk aan de afname van de kinetische energie van het brokstuk. Met Ek = ½·m·v2 vinden we

Ek,voor = ½ · 2,0 · (7,6·103)2 = 5,776·107 J

Ek,na = ½ · 2,0 · (7,5·103)2 = 5,625·107 J

Voor de afname vinden we dan

ΔEk =Ek,voor - Ek,na = 1,51·106 J

Er is dus 1,51 MJ nodig voor het afremmen. Per seconde verrichten de lasers een arbeid van 1·102 J. In een minuut tijd wordt dus een arbeid verricht van

60 · 1·102 = 6000 J

Dit is véél kleiner dan 1,51 MJ en dus bij lange na niet genoeg om het brokstuk af te remmen.


Vraag over "Ruimtepuin"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Ruimtepuin

Op maandag 8 mei 2023 om 17:10 is de volgende vraag gesteld
Beste,

Bij vraag 5 heb ik als antwoord 2.65x10^5 (want 3 cijfers significantie), terwijl in de uitwerkbijlage 0,265x10^6 wordt gebruikt (ook 3 cijfers significantie). Krijg ik nog steeds volledige punten bij mijn antwoord, of is dit fout afgerond?

Erik van Munster reageerde op maandag 8 mei 2023 om 19:14
2,65*10^5 is hetzelfde als 0,265*10^6 en dus prima.