Inloggen

Ruimtepuin
havo 2022, 2e tijdvak, opgave 2
Vraag 5

In Binas tabel 35-A2 en A5 vinden we de formules voor middelpuntzoekende kracht en gravitatiekracht:

Fmpz = m·v2/r

Fg = G·M·m / r2

Omdat gravitatiekracht de enige kracht is die op de satelliet werkt vervult deze de rol van middelpuntzoekende kracht en geldt Fmpz = Fg en dus

m·v2 / r = G·M·m / r2

v2 / r = G·M / r2

v2 = G·M / r

r = G·M / v2

Als we hier invullen

G = 6,67384·10-11 (Binas tabel 7)
M = 5,972·1024 kg (Aardmassa, Binas tabel 31)
v = 7,75·103 ms-1

vinden we

r = 6,6358·106 m

Dit is de afstand ten opzicht van het middelpunt van de aarde. Voor de hoogte boven het aardoppervlak moeten we de straal van de aarde (Binas tabel 31) hier nog van afhalen.

h = 6,6358·106 - 6,371·106

h = 2,6478·105 m

Dit is inderdaad tussen de 2,0·105 en 2,0·107 m boven het oppervlak.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Ruimtepuin"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Ruimtepuin

Op woensdag 22 mei 2024 om 02:54 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 5 kom ik met de berekening van r op r= 5.1429 x 10^10 uit terwijl in het antwoorden blad het antwoord: r=6,636 x 10^6 uitkomt. Wat doe ik verkeerd ? Heb de formule in de rekenmachine met de getallen tussen haakjes gedaan.

Erik van Munster reageerde op woensdag 22 mei 2024 om 07:36
Misschien kwadraatje bij de snelheid (v) vergeten?


Op maandag 8 mei 2023 om 17:10 is de volgende vraag gesteld
Beste,

Bij vraag 5 heb ik als antwoord 2.65x10^5 (want 3 cijfers significantie), terwijl in de uitwerkbijlage 0,265x10^6 wordt gebruikt (ook 3 cijfers significantie). Krijg ik nog steeds volledige punten bij mijn antwoord, of is dit fout afgerond?

Erik van Munster reageerde op maandag 8 mei 2023 om 19:14
2,65*10^5 is hetzelfde als 0,265*10^6 en dus prima.