Inloggen

Samarium-153
havo 2015, 1e tijdvak, opgave 2
Vraag 6

De reactievergelijking van de reactie waarbij samarium 153 wordt gevormd door het beschieten van samarium-152 heeft de vorm

15262Sm + ? → 15362Sm

Uit de ladings- en massagetallen blijkt dat het deeltje waar het samarium-152 mee wordt beschoten een massagetal van 1 moet hebben en een ladingsgetal van 0. Alleen een neutron voldoet hieraan en de vergelijking wordt dus

15262Sm + 10n → 15362Sm

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Samarium-153"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Samarium-153

Op zondag 21 mei 2017 om 12:37 is de volgende vraag gesteld
Waarom moet je bij vraag 11 0,865 J delen door 233*10^3*1,602*10^-19, ik heb voor de vraag eerst de gegevens genoteerd en gekeken welke formule ik kon gebruiken en ik gebruikte D=E/m en ik begrijp wel dat 1 elektrondeeltje 1,602*10^-19 is en dat je dat moet vermenigvuldigen met 233*10^3 want dan heb je het aantal Joule, ik denk dat als je die getallen deelt Joule wegvalt maar ik weet het niet zeker.

Erik van Munster reageerde op zondag 21 mei 2017 om 14:13
0,865 J is de totale energie die geabsorbeerd wordt. Maar ze vragen hier hoeveel deeltjes er geabsorbeerd worden. Dit kun je uitrekenen door de totale energie te delen door de energie per deeltje.

De energie van een beta-deeltje staat gegeven in de eenheid eV. Dit kun je omrekenen naar J door te delen door 233*10^3 te vermenigvulden met 1,602*10^-19 (zie BINAS tabel 5). Je komt dan op een energie per deeltje van 3,7327*10^-14 Joule per beta-deeltje.

Het aantal beta deeltjes is dan:

E totaal / E per deeltje = 0,865 / 3,7327*10^-14 = 2,3174*10^13 deeltjes.

In het correctievoorschrift doen ze het in één keer waardoor je niet meer ziet waarom ze het precies zo doen maar zo zit het dus.