Inloggen

Schip uit koers
havo 2024, 1e tijdvak, opgave 1
Vraag 1

Vóór het vastlopen van het schip was de snelheid 7,1 m/s. Voor de kinetische energie vinden we dan met Ek = ½·m·v2 en de in de opgave gegeven massa van 1,55·105 ton (=1,55·108 kg)

Ek = ½·1,55·108·7,12 = 3,90678·109 J

N´ het afremmen is de snelheid en dus ook de kinetische energie 0. Voor het afremmen tot stilstand moest de wrijvingskracht (negatieve) arbeid verrichten gelijk aan het energie tussen vóór en ná. De remweg is de helft van de lengte van het schip. Met W = F·s vinden we dan voor de benodigde kracht

F = W/s = 3,90678·109/ (½·366)

F = 2,1348·107 N.

Afgerond is dit inderdaad een remkracht van 2,1·107 N.schipuitkoers-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Schip uit koers"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Schip uit koers

Over "Schip uit koers" zijn nog geen vragen gesteld.