Inloggen

SIRT
vwo 2021, 3e tijdvak, opgave 4


Download hierboven de originele pdf van het examen waar deze opgave in staat en de bijbehorende uitwerkbijlage. "SIRT" is de 4e opgave in dit examen. Als je de opgave gemaakt hebt kun je jezelf nakijken met het correctievoorschrift.

Uitleg bij "SIRT"

Probeer altijd eerst zelf de opgave te maken en gebruik de uitleg alleen als je er zelf niet uitkomt. Als je ook na deze uitleg nog vragen hebt dan kun je deze helemaal onderaan deze pagina stellen.

Vraag 18

In Binas tabel 25 vinden we dat yttrium-90 (atoomnummer 39) vervalt via β--verval in combinatie met γ-verval. De vervalvergelijking wordt dan

9039Y → 9040Zr + 00γ

Vraag 19

De vrijkomende gammastraling heeft een groot doordringend vermogen en kan buiten het lichaam van de patient schade aanrichten aan personen in de directe omgeving van de patient.

Vraag 20

De halveringstijd van yttrium-90 is 64 uur (Binas tabel 25). Voor het verloop van de activiteit (A) geldt

A = A0 · ½t/t½

14 dagen is gelijk aan 14·24 = 336 uur. Invullen geeft

A = A0 · ½336/64

A = A0 · 0,026278

Dit betekent dat de activiteit in 14 dagen afneemt tot afgerond 2,6 % van de beginactiviteit.

Vraag 21

In tabel 25 vinden we dat de energie van de uitgezonden β-deeltjes 2,3 MeV bedraagt. In de opgave staat de de gemiddelde energie per deeltje ⅓ hiervan is. Omgerekend van MeV naar Joule vinden we dan voor de energie per deeltje

E = ⅓·2,3·106 · 1,6022·10-19

E = 1,2282·10-13 J

De gemiddelde activiteit is 1,4·103 MBq. Gedurende 14 dagen (14·24·60·60 = 1209600 s) komt dit neer op

1,4·109 · 1209600 = 1,69344·1015 deeltjes

Als we aannamen dat alle β-straling wordt geabsorbeerd door de lever vinden we voor de totale energie

Etot = 1,2282·10-13 · 1,69344·1015

Etot = 2,07988·102 J

Voor de geabsorbeerde dosis vinden we dan met D = E/m

D = 2,07988·102 / 1,6 = 1,2999·102 Gy

Afgerond is dit een dosis van 1,3·102 Gy.

Vraag over "SIRT"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | SIRT

Over "SIRT" zijn nog geen vragen gesteld.