Inloggen

Spankracht in een slingerkoord
vwo 2015, 1e tijdvak, opgave 4
Vraag 15

Voor de slingertijd van een slinger geldt (zie BINAS tabel 35-B1)

T = 2π·√ L/g

Invullen van L = 0,40 m en g = 9,81 ms-2 geeft een slingertijd van 1,2687 s. Voor de slingerfrequentie vinden we dan (met f = 1/T) 1,2687-1 = 0,78818 Hz.

In de grafiek in figuur 2 lezen we af (zie afbeelding hieronder) dat de frequentie van de spankracht 1,5385 Hz is. Afgerond is de frequentie van de spankracht dus inderdaad ongeveer twee keer zo groot als de frequentie van de slinger.

De reden is dat tijdens één slingerbeweging de spankracht twee keer een maximum heeft (als de slinger door de evenwichtsstand gaat) en twee keer een minimum (als de slinger aan de uiteinden is).spankrachtineenslingerkoord-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Spankracht in een slingerkoord"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Spankracht in een slingerkoord

Op woensdag 16 okt 2019 om 02:16 is de volgende vraag gesteld
hoe weet ik dat ik bij vraag 18 dat P gelijk is aan 0.67N? ik begrijp dat ik in de grafiek moet kijken maar waarom bij het maximum? heeft het iets te maken met trilling?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 1 nov 2019 om 10:42
Het midden is het punt waarbij de massa helemaal onderaan zit en de hoogste snelheid heeft. De spankracht zal op dit punt ook op zijn hoogst zijn. Vandaar dat je kijkt bij het maximum.


Op maandag 11 jun 2018 om 18:33 is de volgende vraag gesteld
Hoe weet je bij vraag 16 dat fzy gelijk is aan de spankracht?

Erik van Munster reageerde op maandag 11 jun 2018 om 18:53
Dat kun je zien in de afbeelding hierboven: Het gewichtje beweegt in deze stand naar linksonder. In de richting in het verlengde van het koord is er geen versnelling. Dit betekent dat de resulterende kracht in de richting van het verlengde van het koord 0 N is. De twee krachten die in deze richting werken (Fspan en Fzy) moeten elkaar dus opheffen. Daarom weet je dat Fspan en Fzy even groot moeten zijn.