Inloggen

Speciale fluit
vwo 2022, 1e tijdvak, opgave 5
Vraag 23

 • Als het linkergat dicht gehouden wordt is de buis aan de linkerkant geheel gesloten en zal de buis zich dus gedragen als een aan-één-kant-gesloten buis. Dit betekent dat in de grondtoon er een knoop (K) aan de gesloten kant en een buik (B) aan de open kant bevindt. In de ruimte tussen K en B past precies ¼λ. Om te weten op welke afstand van de K zich de buik bevindt moeten we dus eerst de golflengte (λ) uitrekenen.

  De golflengte berekenen we met de gegeven frequentie en v=f·λ. De geluidssnelheid bij kamertemperatuur vinden we in Binas tabel 15A (343 ms-1). We vinden dan

  λ = v/f = 343/600

  λ = 0,571667 m

  De afstand tussen K en B is dan dus

  ¼λ = ¼·0,571667 = 0,14292 m

  In de opgave staat dat de afbeelding op de uitwerkbijlage is afgedrukt op een schaal waarbij de afstanden precies de helft zijn van de werkelijke afstand. Dit betekent dat we B moeten tekenen op een afstand van 7,15 cm vanaf K. Zie afbeelding in het blauw hieronder: dit is nét ietsje verder dan het midden van het open gat.
 • Toon II (zie hieronder in het rood): Als het rechtergat wordt dicht gehouden is de afstand tussen de knoop die dan aan de rechterkant ontstaat en de buik die in de buurt van het gat aan de linkerkant ligt kleiner dan bij toon I. Dit betekent dat ook de golflengte kleiner zal zijn. Uit f = v/λ volgt dan dat de frequentie groter zal zijn en dat de toon de hoger zal klinken.specialefluit-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Speciale fluit"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Speciale fluit

Op dinsdag 11 jun 2024 om 16:50 is de volgende vraag gesteld
Hoi,

Wat maakt dat de afstand bij toon II korter is? Neem je het witte bolletje dan als open eind en daarmee dus een kortere afstand t.o.v het uiteinde van de buis?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 11 jun 2024 om 17:26
Ja klopt. Staat ook in de opgave. Het witte bolletje betekent open. Het gaat steeds om de afstand tussen een knoop (K) en een buik (B) en (dit staat niet heel duidelijk in de opgave) je zoekt steeds naar de grootste afstand tussen knoop en buik (=laagste toon). Bij toon II is deze afstand kleiner vandaar een hogere toon.


Op zaterdag 11 mei 2024 om 18:04 is de volgende vraag gesteld
Hoi,
Waarom plaats je bij vraag 23 de buik 7.1 cm vanaf de knoop verwijderd en niet vanaf het rechteruiteinde, de kant van toon 1? Pak je altijd het langste uiteinde? Want waarom is dit bij toon 2 omgedraaid, de richting?

Mvg

Erik van Munster reageerde op zaterdag 11 mei 2024 om 19:03
In dit geval: ja je pakt de de langste afstand tussen B en K. Vandaar ook dat bij toon 2 je vanaf het andere kijkt. Daarvandaan is de afstand B K groter.

In de vraag staat namelijk dat het steeds om de grondtoon gaat. Dit betekent de laagste frequentie en de langste golflengte en dus de grootste afstand tussen B en K.


Op zondag 30 okt 2022 om 14:17 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Hebben we bij vraag 23 1/4golflengte gepakt, omdat er sprake is van een grondtoon en er dus altijd maar een halve golflengte in past (van knoop naar knoop) en dus de is afstand naar de buik eigenlijk de helft van de halve golflengte is oftewel 1/4deel?

Mvg :)

Erik van Munster reageerde op zondag 30 okt 2022 om 14:50
Nee, de reden dat het 1/4λ is, is dat het een aan één kant gesloten buis is. Er bestaan twee soorten buizen: open-open en gesloten-open. Bij de tweede soort buis past er in de grondtoon altijd 1/4λ in de buis.

(Zie ook de videoles over de gesloten buis, staat onder het kopje “Trillingen en golven”.)