Inloggen

Sprong bij volleybal
vwo 2015, 1e tijdvak, opgave 2

Vraag 6

De resulterende kracht kun je berekenen met de 2e wet van Newton. In BINAS tabel 35-A3 vind je Fres = m·a. De massa (m) staat in de opgave gegeven, de versnelling (a) kun je uit de grafiek op de uitwerkbijlage bepalen met een raaklijn (zie afbeelding hieronder in het blauw). Je vindt dan een versnelling van 50 ms-2. Invullen geeft

Fres = 75 · 50 = 3750 N

Gevraagd wordt niet de resulterende kracht maar de afzetkracht. Deze kracht moet samen met de zwaartekracht de een resulterende kracht van 3750 N naar boven opleveren. Omdat de afzetkracht en de zwaartekracht tegengesteld van richting zijn geldt

Fafzet - Fz = 3750 N

Met een zwaartekracht van 75 ·9,81 = 735,75 N vinden we voor Fafzet

Fafzet = 3750 + 735,75 = 4485,75 N

Afgerond is dit 4,5·103 N.sprongbijvolleybal-1
Als je de complete uitleg bij de examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.
Vraag over "Sprong bij volleybal"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Sprong bij volleybal

Op maandag 22 apr 2019 om 18:22 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik zie even niet in waarom na t=0,18 de kinetische energie niet meer toeneemt.

Groetjes

Erik van Munster reageerde op maandag 22 apr 2019 om 18:32
Er is dan geen contact meer met de vloer en de volleyballer kan dan niet meer afzetten. De snelheid kan dan niet meer toenemen.