Inloggen

Stad van de Zon
vwo 2013, 1e tijdvak, opgave 2Vraag over "Stad van de Zon"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Stad van de Zon

Op zondag 11 jun 2023 om 10:13 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Ik heb een vraag over vraag 6 en 7. Ik heb gemerkt dat ik twee termen door elkaar heb gehaald, wat voor verwarring heeft gezorgd. Ik heb ook jouw videolessen hierover bekeken, maar ik begrijp het nog niet helemaal. Het gaat over de termen rendement en vermogen. In de vraag staat dat het rendement 13% is en het vermogen 10%. Dus als ik het goed begrijp, zet het zonnepaneel 13% van de ontvangen energie om. En geeft 10% van de ontvangen energie af aan de aangesloten toestellen, zoals huizen, die deze energie verbruiken. Maar wat gebeurt er met de overige 3%? Wordt dat als verlies afgegeven, of wordt het op een andere manier niet nuttig gebruikt?
Alvast bedankt voor je hulp!

Op zondag 11 jun 2023 om 10:20 is de volgende reactie gegeven
Ik moest er even goed over nadenken, maar nu begrijp ik het. Van de omgezette energie (rendement) wordt per seconde een bepaald aantal watt/s(vermogen) afgegeven.

Erik van Munster reageerde op zondag 11 jun 2023 om 11:07
Klopt. Die 10% is niet het rendement maar hoeveel procent het gemiddelde vermogen is van het piekvermogen.

De 13% is wel het rendement.

Inderdaad verwarrend al die percentages. Maar het staat er wel allemaal uitgelegd. Goed lezen bij dit soort opgaven.


Op maandag 14 nov 2022 om 14:00 is de volgende vraag gesteld
Beste erik,
Waarom is R oneindig groot als I 0 is?

Erik van Munster reageerde op maandag 14 nov 2022 om 14:46
Weerstand betekent “hoe goed stroom wordt tegengehouden”: Hoe hoger R hoe minder stroom (I) er loopt.

Als er helemaal geen stroom meer loopt (I=0) betekent dit een oneindig grote R.


Op zaterdag 23 apr 2022 om 16:44 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 6 staat dat je het vermogen van 3,75 MW bij Pnuttig moet invullen en dan Pverbruikt in de formule van de intensiteit (kwadratenwet) moet invullen. Kunt u uitleggen waarom dat zo is en wanneer je precies Pnuttig en Pverbruikt gebruikt?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 23 apr 2022 om 17:02
Pnuttig is het vermogen dat de zonnepanelen leveren. Staat in de vraag dat dit 3,75*10^6 W is. Dit vermogen wordt geleverd door de zonnepanelen die een bepaald rendement hebben. Dit betekent dat het vermogen aan zonnestraling hoger moet zijn om deze 3,75*10^6 te leveren. Dit vermogen dat aan zonnestraling dat op de panelen valt is het totale vermogen (Pverbruikt) en dit is wat nodig is om het benodige oppervlak te berekenen.

Erik van Munster reageerde op zaterdag 23 apr 2022 om 17:04
Zie ook de videoles “Rendement” onder het kopje “Arbeid & Energie”.

Op zaterdag 23 apr 2022 om 17:26 is de volgende reactie gegeven
Dank u wel het is me nu duidelijk!


Op dinsdag 18 jun 2019 om 08:16 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Bij vraag 8 vroeg ik me af waarom je voor het tekenen van de raaklijn k 5 hokjes naar rechts en 2 omhoog moet in plaats van 2,5 hokjes naar rechts en 2 omhoog? want de schaalverdeling op de x-as is toch in stapjes van 2 V en op de y-as in stapjes van 1 A?

Alvast bedankt!

Op dinsdag 18 jun 2019 om 08:17 is de volgende reactie gegeven
die k is een typefout :)

Erik van Munster reageerde op dinsdag 18 jun 2019 om 08:32
Bij vraag 8 teken je geen raaklijn maar een lijn van alle punten in de waarvoor de weerstand 2,5 Ohm is. Dit zijn alle punten waarvoor geldt U/I=2,5 en dus I=2,5*V.

Dit is een rechte lijn vanaf (0,0). Waar deze rechte lijn de grafiek snijdt is het punt waar de weerstand 2,5 Ohm is.