Inloggen

Straling tijdens vliegen
havo 2022, 2e tijdvak, opgave 1
Vraag 1

  • De energie van de straling kunnen we uitrekenen met de gegeven frequentie. Voor de fotonenergie geldt Ef = h·f. Met de constante van Planck (h) uit Binas tabel 7 vinden we dan

    Ef = 6,62607·10-34 · 2,4·1020 = 1,5903·10-13 J

    Omgerekend naar elektronvolt is dit

    1,5903·10-13 / 1,6022·10-19 = 992546 eV

    Dit is afgerond 0,99 MeV.
  • In Binas tabel 28F vinden we dat de halveringsdikte van aluminium voor deze straling (1 MeV) gelijk is aan 4,1 cm. De wand van het vliegtuig is slecht 2,2 mm dik. Dit betekent dat de straling nauwelijks aan intensiteit zal verliezen als het door de wand heen gaat.


Vraag 2

Americium heeft atoomnummer 95. In Binas tabel 25A vinden we da Am-241 vervalt via α- gecombineerd met γ-verval. De vervalvergelijking wordt dus

24195Am → 23793Np + 42α + 00γ

Vraag 3

Op de uitwerkbijlage staat

9Be + 42He → 12… + n

Een neutron heeft massagetal 1 en ladingsgetal 0. Als we dit invullen zien we links en rechts een kloppende totale massa van 13. Het atoomnummer/ladingsgetal van Beryllium is 4. Als we dit invullen zien we links een totaal ladingsgetal van 6. Omdat het ladingsgetal rechts dan ook 6 moet zijn weten we dat het atoomnummer van het atoom dat ontstaat ook 6 moet zijn. Dit is de stof koolstof (C). De vergelijking wordt dus

94Be + 42He → 126C + 10n

Vraag 4

In figuur 3 is te zien dat in het vliegtuig (rechts) 7 bubbels zijn ontstaan. Op de grond (links) is maar 1 bubbel ontstaan. Er zijn dus 6 bubbles die door het vliegen komen. Dit betekent dat er tijdens de vlucht een dosis is ontvangen van

D = 2 · 5,0·10-8 = 1,0·10-7 Gy

Het dosisequivalent is de dosis gecorrigeerd met een weegfactor (H = D·WR). In Binas tabel 27-D3 vinden we dat de weegfactor van neutronen van 1 MeV gelijk is aan 20. We vinden dan een dosisequivalent van

H = 20 · 1,0·10-7 = 2,0·10-8 Sv


Vraag over "Straling tijdens vliegen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Straling tijdens vliegen

Over "Straling tijdens vliegen" zijn nog geen vragen gesteld.