Inloggen

Stunt in Dubai
havo 2022, 1e tijdvak, opgave 4
Vraag 17

Voor de zwaarte-energie die vrijkomt door het laten vallen van het blok geldt Ez = m·g·h. Invullen van de gegeven uit de vraag en g = 9,81 ms-2 geeft

Ez,blok = 27,5·103 · 9,81 · 0,8 = 211896 J

Deze energie wordt gebruikt om McDougall 34 m omhoog te lanceren (Ez,McD) en hem een snelheid van 59 ms-1 te geven (kinetische energie Ek,McD). Voor de energie die dit kost vinden we met bovenstaande formule voor Ez en Ek = ½·m·v2

Ez,McD = 85 · 9,81 · 34 = 28350,9 J

Ek,McD = ½ · 85 · 592 =147942,5 J

In totaal wordt dus 28350,9 + 147942,5 = 176293,4 J van de beschikbare 211896 J omgezet in nuttige energie. Dit betekent een rendement van

η = 176293,4 / 211896

η = 0,83198

Afgerond is dit een rendement van 8·101%.stuntindubai-1
Als je de complete uitleg bij oudere examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Stunt in Dubai"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Stunt in Dubai

Over "Stunt in Dubai" zijn nog geen vragen gesteld.