Inloggen

Theaterverlichting
havo 2022, 3e tijdvak, opgave 5
Vraag 25

Voor de stilhangende balk geldt de hefboomwet. Dit betekent dat het moment uitgeoefend door de zwaartekracht in het zwaartepunt Z even groot is als het moment uitgeoefend door de spankracht in kabel II. Er geldt dus

Fspan II·rII = Fz·rz

Fspan II = Fz · rz/rII

Als we de armen opmeten in de afbeelding (zie onder) vinden we dat de arm rII 6,1 keer zo groot is als arm rz. Dit betekent dat rz/rII = 1/6,1 = 0,1639. We vinden dan

Fspan II = 230·9,81 · 0,1639 = 369,81 N

Afgerond is dit een kracht van 3,7·102 N.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Theaterverlichting"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Theaterverlichting

Op dinsdag 2 mei 2023 om 20:16 is de volgende vraag gesteld
Hallo, waarom wordt de arm van R2 doorgetrokken tot de werklijn van D, en niet tot het zwaartepunt? Mvg Karsten

Erik van Munster reageerde op dinsdag 2 mei 2023 om 21:02
R2 is de arm die hoort bij spankracht B en is dus de afstand van het draaipunt (D) en de werklijn van spankracht B.

(Het zwaartepunt (Z) hoort bij de andere kracht (Fz) en heeft niks met R2 te maken)