Inloggen

Theaterverlichting
havo 2022, 3e tijdvak, opgave 5

Vraag 25

Voor de stilhangende balk geldt de hefboomwet. Dit betekent dat het moment uitgeoefend door de zwaartekracht in het zwaartepunt Z even groot is als het moment uitgeoefend door de spankracht in kabel II. Er geldt dus

Fspan II·rII = Fz·rz

Fspan II = Fz · rz/rII

Als we de armen opmeten in de afbeelding (zie onder) vinden we dat de arm rII 6,1 keer zo groot is als arm rz. Dit betekent dat rz/rII = 1/6,1 = 0,1639. We vinden dan

Fspan II = 230·9,81 · 0,1639 = 369,81 N

Afgerond is dit een kracht van 3,7·102 N.

Als je de complete uitleg bij de examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.
Vraag over "Theaterverlichting"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Theaterverlichting

Over "Theaterverlichting" zijn nog geen vragen gesteld.