Inloggen

Trillingen in een vrachtwagen
havo 2016, 1e tijdvak, opgave 3
Vraag 11

In de grafiek is af te lezen dat 2,5 trilling 0,905 s duren (zie afbeelding hieronder). Dit betekent dat één trilling 0,905 / 2,5 = 0,362 s duurt. De frequentie kunnen we vervolgens uitrekenen met f = 1/T

f = 1 / 0,362 = 2,7624 Hz

Afgerond is dit 2,8 Hz en dit ligt binnen het in de opgave genoemde frequentiegebied tussen 2,0 en 80 Hz.trillingenineenvrachtwagen-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Trillingen in een vrachtwagen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Trillingen in een vrachtwagen

Op vrijdag 10 jul 2020 om 16:42 is de volgende vraag gesteld
Kunt u mij helpen bij vraag 12, weet niet precies waar moet ik die raaklijn tekenen om later de versnelling te krijgen

Erik van Munster reageerde op vrijdag 10 jul 2020 om 16:52
In het stukje tekst dat boven vraag 12 staat kun je lezen dat het om de “maximale” versnelling gaat. Grote versnelling betekent dat de snelheid binnen korte tijd snel verandert (dat is wat versnelling betekent). De grootste verandering herken je in een v,t-grafiek aan het steil lopen van de grafiek. Hoe steiler de grafiek hoe groter de versnelling. Als je de maximale versnelling wil weten moet je dus de raaklijn tekenen op het punt waar de grafiek op zijn steilst loopt.

Erik van Munster reageerde op vrijdag 10 jul 2020 om 16:54
Ik heb hier gekozen voor het eerste hellinkje waar de grafiek steil omhoog loopt maar je mag de raaklijn ook op een andere helling tekenen. Zolang je maar het punt kiest waar de helling op zijn steilst is. Ergens in het midden van de helling dus.


Op woensdag 1 mei 2019 om 12:15 is de volgende vraag gesteld
Hoezo moet bij vraag 14 bij het ombouwen van de formule T= 2π x √ (m/C), de 2π ook in het kwadraat? Want je vermenigvuldigt 2π aan de rechterkant van de formule dus dan moet je aan de andere kant toch 2π delen? Dat je krijgt m= (T^2 x C) : 2π?

Erik van Munster reageerde op woensdag 1 mei 2019 om 15:04
Nee, we kwadrateren om van het wortelteken af te komen. Als je 2π kwadrateert wordt dit 4π2 Maakt niet uit aan welke kant van het =teken de 2π staat.


Op maandag 18 dec 2017 om 16:45 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 12 staat in het correctiemodel:

• inzicht dat de helling van de raaklijn bepaald moet worden bij een
tijdstip waar de snelheid gelijk is aan 0 m s

Hoe weet je dat je de raaklijn moet tekenen bij v = 0 ?

Op maandag 18 dec 2017 om 16:54 is de volgende reactie gegeven
Kunt u een uitleg geven waarom vraag 15 antwoord C is?

Erik van Munster reageerde op maandag 18 dec 2017 om 17:15
Voor je eerste vraag: Je wilt de maximale versnelling weten. De versnelling is maximaal op het moment dat de v,t-grafiek op zijn steilst loopt. In de figuur zie je dat hij op zijn steilst loopt als de grafiek door het midden schiet: Bij v = 0 m/s dus.

Over vraag 15: De grafiek bij deze vraag is een F,u-grafiek. Bij een constante veerconstante (C) zijn de kracht (F) en de uitwijking (u) recht evenredig en is de grafiek een rechte lijn door 0. Het hellingsgetal van de grafiek is gelijk aan de veerconstante. In de vraag kun je lezen dat de veerconstante moet toenemen bij toenemende u. Dit betekent dat de grafiek steiler moet gaan lopen bij toenemende u.

Grafiek A loopt minder steil als u toeneemt
Grafiek B is overal even steil
Grafiek C loopt steiler als u toeneemt.

Alleen C voldoet aan de in de vraag gestelde eis, vandaar...