Inloggen

Viool
vwo 2022, 3e tijdvak, opgave 6


Download hierboven de originele pdf van het examen waar deze opgave in staat en de bijbehorende uitwerkbijlage. "Viool" is de 6e opgave in dit examen. Als je de opgave gemaakt hebt kun je jezelf nakijken met het correctievoorschrift.

Uitleg bij "Viool"

Probeer altijd eerst zelf de opgave te maken en gebruik de uitleg alleen als je er zelf niet uitkomt. Als je ook na deze uitleg nog vragen hebt dan kun je deze helemaal onderaan deze pagina stellen.

Vraag 22

Zie afbeelding hieronder. Twee periodes duren 0,0078 s. Dus

T = 0,0078/2 = 0,0039 s

Met f = 1/T vinden we dan

f = 1 / 0,0039 = 256,41 Hz

Afgerond is de frequentie van de grondtoon 2,6·102 Hz.

Vraag 23

In figuur 1 lezen we af dat de lengte van de snaar tussen de kam het het kielhoutje 32,2 cm is. De knopen van de staande golf ontstaan op de uiteinden van de snaar en dus is de snaarlengte gelijk aan ½λ. Voor de golflengte vinden we dan

λ = 2 · 0,322 = 0,644 m

Voor de golfsnelheid vinden we dan met v = f·λ

v = 660 · 0,644 = 425,05 ms-1

Afgerond is dit een snelheid van 425 ms-1.

Vraag 24

In Binas tabel 35-B2 vinden we de formules voor een staande golf met twee vast uiteinden en de formule voor de golfsnelheid:

L = n·½λ

v = f·λ

Als Uit de onderste formule volgt voor de golflengte bij een bepaalde waarde van n

λ = v/fn

Als we dit invullen in de eerste formule vinden we

L = n·½v/fn;

Omschrijven geeft

fn = n·½v/L

Wanneer we n=1 invullen vinden we de frequentie van de grondtoon

fgrondtoon = ½v/L

En wanneer we vervolgens in de afgeleide formule voor fn de factor ½v/λ vervangen door fgrondtoon> vinden we

fn = n·fgrondtoon

Vraag 25

De fgrondtoon van de E-snaar is 660 Hz. De frequentie van de A-snaar is lager. Met een verhouding van 2:3 betekent dit voor de A-snaar een fgrondtoon van 2/3·660 = 440 Hz. Voor de grondtoon en de boventonen vinden we met fn = n·fgrondtoon achtereenvolgens

E-snaar: 440, 880, 1320, 1760, 2200, 2640 Hz

A-snaar: 660, 1320, 1980, 2640, 3300, 3960 Hz

Gemeenschappelijke boventonen zijn 1320 Hz en 2640 Hz.


viool2022-2

Vraag over "Viool"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Viool

Over "Viool" zijn nog geen vragen gesteld.