Inloggen

Viool
vwo 2022, 3e tijdvak, opgave 6

Vraag 22

Zie afbeelding hieronder. Twee periodes duren 0,0078 s. Dus

T = 0,0078/2 = 0,0039 s

Met f = 1/T vinden we dan

f = 1 / 0,0039 = 256,41 Hz

Afgerond is de frequentie van de grondtoon 2,6·102 Hz.

Als je de complete uitleg bij de examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.
Vraag over "Viool"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Viool

Op dinsdag 10 jan 2023 om 12:39 is de volgende vraag gesteld
Hoe komt u aan het getal 2 bij vraag 23? De grondtoon is toch een halve golf
"λ = 2 · 0,322 = 0,644 m"

Erik van Munster reageerde op dinsdag 10 jan 2023 om 18:04
Klopt; in de grondtoon past er precies een halve golflengte op de snaar. Er geldt dus

L = 1/2 * λ

Dit betekent dus dan λ twee keer zo groot is als L.

Of als je het als formule wil:
we willen λ uitrekenen en moeten het dus omschrijven. Als je allebei de kanten met 2 vermenigvuldigt krijg je

2*L = λ

Vandaar de 2