Inloggen

Walstroom
havo 2019, 1e tijdvak, opgave 1
Vraag 1

In de vraag staat dat een huishouden in één jaar gemiddeld 3,5·103 kWh aan stroom verbruikt. Omgerekend naar Joule is dit

3,6·106 · 3,5·103 = 1,26·1010 J

In figuur 1 is te zien dat het energieverbruik van het schip gelijk is aan dat van 3000 huishouden. Per jaar is dit dus

3000 · 1,26·1010 = 3,78·1013 J

Het vermogen is hoeveel energie er per seconde wordt gebruikt. Het aantal seconden in een jaar is 31536000 (365·24·60·60). Het door het schip verbruikte vermogen is dan dus

3,78·1013 / 31536000 = 1,19863·106 W

Afgerond op twee cijfers is dit 1,2·106 W.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Walstroom"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Walstroom

Op donderdag 27 apr 2023 om 12:48 is de volgende vraag gesteld
Hallo, ik snap niet waarom je om de joule te krijgen het vermogen van 1 huishouden keer 3,6x10^6 moet doen. Waar komt die 3,6x10^6 vandaan?
Groet

Erik van Munster reageerde op donderdag 27 apr 2023 om 13:16
Omdat energie in kilowattuur (kWh) gegeven staat. Een kilowattuur is de energie die verbruikt wordt bij een vermogen van 1 kW gedurende één uur. Als je uitrekent hoeveel Joule dit is met E=P*t gebruik je P = 1000 W en t = 3600 s (aantal seconden in een uur). Je vindt dan

E = 1000 * 3600 = 3,6*10^6 J

Erik van Munster reageerde op donderdag 27 apr 2023 om 13:18
Maar je vindt ook gewoon in Binas (tabel 5) hoeveel Joule 1 kilowattuur is.

Op donderdag 27 apr 2023 om 13:28 is de volgende reactie gegeven
Fantastisch, dankjewel!


Op woensdag 26 mei 2021 om 17:04 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 1 daar wordt er gevraagd naar het aantonen van het vermogen van het marineschip, ik heb op een andere wijze hetzelfde antwoord gekregen;
3.5x10^3 x 3000 = 10,5x10^6
dit is de totale energie van een 3000 huishoudens in een jaar, in kWh, door dit te delen door 8760 (365x24)
10.5x10^6 : 8760 = 1.2kW/h
Heb je de verbruikte energie van 3000 huishoudens per uur, oftewel het marineschip per uur in kWh,
door dan simpelweg de h in kW/h weg te strepen kom je ook op het goede antwoord uit zonder om te rekenen naar joule.

Dit zorgde bij mij voor enige verwarring, wellicht heeft dit geholpen voor degenen die tegen hetzelfde aanlopen.
Overigens bedankt voor het overzichtelijk beschikbaar stellen van de examenstof :)

Op woensdag 26 mei 2021 om 17:05 is de volgende reactie gegeven
Ik zie dat ik een foutje heb gemaakt, het zou 1.2x10^3 kW/h moeten zijn aan het eind.

Erik van Munster reageerde op woensdag 26 mei 2021 om 17:28
Je kunt inderdaad vaak dingen op een andere manier berekenen. Als dit verder een natuurkundig gezien goede methode is krijgt je hier uiteraard ook alle punten voor. Je antwoord hoeft niet altijd helemaal overeen te komen met het correctievoorschrift.

Wel belangrijk dat je opschrijft wat je precies doet.