Inloggen

Wortel en mango
vwo 2021, 3e tijdvak, opgave 5
Vraag 22

Uit figuur 2 kunnen we aflezen dat er 2,75 eV nodig is voor de overgang van niveau 11 naar niveau 12. Met de formule voor de fotonenergie Ef = h·c/λ kunnen we dan de bijbehorende golflengte uitrekenen. We rekenen eerst de energie om van elektronvolt naar Joule

Ef = 2,75 ·1,6022·10-19 = 4,4061·10-19 J

De constante van Planck (h) en de lichtsnelheid (c) vinden we in Binas tabel 7 en we vinden dan

λ = h·c / Ef

λ = 6,6261·10-34 · 2,9979·108 / 4,4061·10-19

λ = 4,5084·10-7 m

Afgerond is dit een golflengte van 451 nm.

Als je de complete uitleg bij oudere examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Wortel en mango"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Wortel en mango

Op zondag 6 feb 2022 om 19:48 is de volgende vraag gesteld
Bij 23 mis ik nog wat achtergond theorie om het te snappen. Waar kan ik die vinden? Met het filmpje "Deeltje in een energieput" kan ik de opgave niet helemaal plaatsen. Vraag 23 gaat over de Lengte L van de lange keten van koolstofatomen. Maar dan heb ik niet door dat ze iets met "deeltje in een doosje"" bedoelen en de formule van 35E4.

Erik van Munster reageerde op zondag 6 feb 2022 om 21:38
Dat je het hier in deze opgave als een deeltje-in-een-doosje moet beschouwen zou je uit de inleidende tekst moeten halen. Daar staat

"- De energiewaarden van de niveaus kunnen berekend worden met het model van een eendimensionale energieput."

Wel goed om te onthouden:

"Energieput"
"Een-dimensionale energieput"
"Deeltje-in-een-doosje"
"Deeltje-in-een-energieput"
"Opgesloten deeltje"
"Deeltje in een kooi"

...zijn allemaal woorden waarmee eigenlijk hetzelfde bedoeld wordt.