Inloggen

Zelfbouw zaklamp
havo 2023, 1e tijdvak, opgave 5
Vraag 20

Uit de formule voor vermogen (P=U·I) volgt voor de spanning die elke LED moet krijgen

U = 1,0·102 = 3,0 = 33,333 V

De accu's leveren ieder een spanning van 11,1 V. Om een hogere spanning te krijgen moeten de accu's in serie worden aangesloten. Er zijn 3 accu's nodig om een spanning van 33,3 V te kunnen leveren.

Vraag 21

De 8 LEDs zijn parallel geschakeld waarbij door elke LED een stroom van 3,0 A loopt. Dit betekent een hoofdstroom van 8·3,0 = 24 A. Het accupakket heeft een vermogen van 5,0 Ah. Dit betekent dat een uur lang een stroom van 5,0 A geleverd kan worden. Bij een stroomsterkte van 24 A is de tijd veel korter namelijk

t = 5,0 / 24 = 0,20833 uur

Dit is gelijk aan 13 minuten.

Vraag 22

De 4 LEDs op een koelblok hebben een gezamelijk elektrisch vermogen van 4·1,0·102 = 400 W. Het rendement van de LED's is 35%. Dit betekent dat rest (65%) verloren gaat als warmte. Dit is een vermogen aan warmte van

0,65 · 400 = 260 W

De energie die nodig is voor het verwarmen met 80 °C (20 °C naar 100°C) van 25 gram water kunnen we berekenen met de soortelijke warmte van water (Binas tabel 11: c= 4180 J/kg·K). Met Q = c·m·ΔT vinden we

Q = 4180·0,025·80 = 8360 J

Met P = E/t vinden we dan voor de tijd die nodig is voordat deze temperatuur bereikt wordt

t = 8360 / 260 = 32,154 s

Afgerond is dit een tijd van 32 s.

Vraag 23

Manieren van warmtetransport tijdens het koelen:

  • I Warmtetransport door de wand van het koelblok: Geleiding (metaal is vast stof dus moleculen blijven op hun plaats).
  • II Warmtetransport van koelblok naar radiator: Stroming (stromend water).
  • III Warmtetransport van de radiator naar de omgeving door de ventilator: Stroming (stromende lucht).


Vraag 24

A Schakeling I: De pomp en ventilator werken ook als de schakelaar niet aan staat.

B Schakeling II: Juiste schakeling

C Schakeling III: De schakelaar schakelt alleen de pomp en ventilator. De LEDs zullen altijd branden.

D Schakeling IV: De pomp en ventilator staan in serie en zullen dus ieder maar een deel van de batterijspanning krijgen.

Vraag 25

Zie afbeelding hieronder. De diameter van de cirkel is 9,5 keer de breedte van het vierkantje. De straal is de helft hiervan dus voor de oppervlak van de cirkel vinden we dan

A = π(½·9,5)2 = 70,882 vierkantjes

Het oppervlak dat de zelfbouwzaklamp beschijnt is dus 70,882 keer zo groot als dat wat de normale zaklamp beschijnt. Dit komt overeen met antwoord B (50 tot 100 keer zo groot).
zelfbouwzaklamp-1Vraag over "Zelfbouw zaklamp"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Zelfbouw zaklamp

Over "Zelfbouw zaklamp" zijn nog geen vragen gesteld.