Inloggen

Centraal examen en schoolexamen

Het eindexamen natuurkunde bestaat uit twee delen: Het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE). Op je cijferlijst komen straks beide cijfers te staan met daarnaast als 'eindcijfer' het afgeronde gemiddelde van SE en CE.

Centraal examen (CE)

Het centraal examen is een landelijk examen dat door iedereen in Nederland op hetzelfde moment wordt gedaan. Meestal in mei of juni. De stof voor het CE is een deel van de stof die je in de bovenbouw doet. De officiele stofomschrijving is altijd per schooljaar terug te vinden in de "Syllabus" op examenblad.nl. Het centraalexamen wordt altijd nagekeken door je eigen docent én door een 2e docent van een andere school. Je CE-cijfer wordt aangepast als een examen landelijk heel makkelijk of juist heel moeilijk blijkt te zijn. Dit gebeurt aan de hand van zg N-termen. De data voor de centrale examens natuurkunde in 2024 zijn:

HAVO

VWO

1e tijdvakVrijdag 24 mei 2024
13:30-16:30
Donderdag 16 mei 2024
13:30-16:30
2e tijdvakMaandag 24 juni 2024
13:30-16:30
Maandag 24 juni 2024
13:30-16:30
*Zie examenblad.nl voor meer informatie.

Schoolexamen (SE)

Het schoolexamen is de verzameling toetsen en praktische opdrachten die je voor natuurkunde op school doet. Elke school heeft een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin zie je wanneer je toetsen je hebt, waarover ze gaan en hoe ze meetellen. In het oude examenprogramma was de stof voor het schoolexamen heel precies omschreven en landelijk hetzelfde. In het nieuwe examenprogramma zijn vaak alleen de onderwerpen genoemd. Je school is dan vrij om te kiezen hoe ze dit behandelen en toetsen. De officiele eisen voor het schoolexamen kun je ook vinden op examenblad.nl.

Keuzeonderwerpen

In het huidige examenprogramma is er naast een aantal verplichte onderwerpen ook een aantal onderwerpen waaruit gekozen mag worden in het schoolexamen.
Voor HAVO kiest je school twee onderwerpen uit:
  • Optica (licht en lenzen)
  • Aarde & Klimaat
  • Menselijk lichaam
  • Technische automatisering
Voor VWO kiest je school twee onderwerpen uit:
  • Kern- & Deeltjesprocessen
  • Relativiteitstheorie
  • Biofysica
  • Geofysica
De keuzeonderwerpen zijn een onderdeel van het schoolexamen. Ze zijn dus ook terug te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van jouw school.

Geslaagd of niet?

Als al je CE-cijfers en SE-cijfers voldoende zijn ben je natuurlijk geslaagd. Als dit niet zo is hangt het van een aantal dingen af of je geslaagd bent of niet. Het lastige is dat de precieze eisen nogal eens wisselen en dat het ook per vak verschilt hoe iets meetelt. Zo geldt voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde dat je maar voor één van de drie een 5 mag hebben. Er zijn daarnaast ook andere eisen waaraan je CE- én je SE-cijfers moeten voldoen. Je school kan je meer vertellen over de precieze bepaling.

Herexamen | 2e tijdvak

Als je niet in één keer geslaagd bent door een te laag CE-cijfer kan het zijn dat je voor een vak herexamen moet doen in het 2e tijdvak. Als dit zo is krijg je dit van de school te horen en kun je je hier op voorbereiden.

Heel veel succes bij je examen...Tips bij het leren
Tips voor het voorbereiden en trainen voor een natuurkundetoets of examen.

BINAS
Waar staat wat in BINAS? Welke editie van BINAS heb je nodig? Alles over het gebruik van BINAS.

Quizvragen
Handige online quizvragen. Je krijgt telkens nieuwe vragen. Ideaal om mee te oefenen..

Examentips
Binnenkort centraal examen natuurkunde? Kijk hier voor tips.

Grafieken op de computer
Leer hoe je een goede natuurkundegrafiek tekent met Google Spreadsheets of Excel.

CCVX-examens natuurkunde
Toelatingsexamen natuurkunde aan de universiteit.

Centraal- en schoolexamen
Waaruit bestaat het eindexamen natuurkunde?

Schoolboeken natuurkunde
Overzicht van de verschillende schoolboeken voor natuurkunde.

PTA
PTA staat voor "Programma van Toetsing en Afsluiting". Wat houdt dit nou precies in?

Praktische Opdrachten
Op zoek naar een leuk PO voor natuurkunde? Kijk hier voor ideeën.

Formules natuurkunde
De belangrijkste formules op een rijtje. Met uitleg symbolen en eenheden.

21+ toets natuurkunde
Toelatingsexamen voor HBO-opleidingen voor leerlingen van 21 jaar of ouder .

Examentraining natuurkunde?
Doe het zelf, gewoon lekker thuis.

Taak natuurkunde
Voor als je in de zomervakantie een taak hebt gekregen...

Rekenmachines
Alles over het gebruik van de rekenmachine bij natuurkunde.

Herexamen/2e tijdvak
Alles over natuurkunde-examen in het 2e tijdvak.

Staatsexamen natuurkunde
Haal je deelcertificaat via het staatsexamen.

N-termen
Alles over de normering en berekening van je CE-cijfer

Schoolabonnement
Met een schoolabonnement hebben alle leerlingen in een klas, cluster of jaarlaag toegang tot alle materiaal.

Verslag natuurkunde
Natuurkundeverslag schrijven? Alles waar je op moet letten.

Coördinatentransformatie
Leer hoe je verbanden onderzoekt met coördinatentransformaties.

Omschrijven formules
Leer hoe je formules stap-voor-stap omschrijft tot een andere vorm.

Wiskunde A of B?
Welke soort wiskunde kun je het best kiezen als je natuurkunde doet.