Inloggen

Meteoriet

Dit model gaat over een meteoriet die vanaf een afstand van 7000 km (gerekend vanaf het middelpunt van de aarde) naar de aarde toe valt. Omdat de gravitatiekracht afhangt van de afstand moet bij elke stap de gravitatiekracht uitgerekend worden. In de ruimte is er geen wrijvingskracht (k=0) maar zodra de meteoriet binnen de dampkring is er behalve alleen gravitatiekracht ook wrijving (k wordt 0,03). Het model stopt zodra de meteoriet de grond raakt. In dit model is er vanuit gegaan dat de massa van de meteoriet constant blijft en dat de wrijvingscoefficient niet verandert zodra de meteoriet in de dampkring is.

Startwaarden

Modelregels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
Max aantal iteraties (1-9999)
x-as
y-as


Vraag over dit model?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Meteoriet

Over "Meteoriet" zijn nog geen vragen gesteld.
Modellen bij Fotonopgaven

Snelheidsmodel FotonAlgemeenVWO
Watermodel FotonAlgemeenVWO
Onderwatermodel FotonKrachtenVWO
Valmodel FotonEnergieArbeidVWO
Maanmodel FotonCirkelbewegingGravitatieVWO
Trillingsmodel FotonTrillingenGolvenVWO
Veldmodel FotonElektromagnetismeVWO
Afkoelingsmodel FotonMaterieMoleculenVWO
Vervalmodel FotonIoniserendeStralingVWO

Modellen bij examenopgaven

Vrije worp bij basketbal VWO 2022 1e tijdvak
Kayak-jumping VWO 2021 3e tijdvak
Pariser Kanone VWO 2019 2e tijdvak
Uitrijden van een auto VWO 2018 1e tijdvak
Cessna VWO 2017 1e tijdvak
X-stream VWO 2017 2e tijdvak
Ruimtelift VWO 2016 1e tijdvak
Jupiter fly-by VWO 2016 2e tijdvak
Waterstofatoom VWO Quantum 2016
Sprong bij Volleybal VWO 2015 1e tijdvak
Kogelstoten VWO 2014 2e tijdvak
Trekkertrek VWO 2013 2e tijdvak
Sojoez VWO 2006 2e tijdvak
Champignon VWO 2005 1e tijdvak
Paraboolvlucht VWO 1999 2e tijdvak