Inloggen

Opg 1 | Modelregels toevoegen

Hieronder staat een model dat de x,t-grafiek berekent van een eenparige beweging (v=constant). Dit zou een schuine recht lijn moeten zijn maar het model werkt nog niet zoals het hoort omdat er nog een modelregel ontbreekt. We gaan eerst kijken wat er gebeurt als we het model zoals het er nu staat uitvoeren.

  1. Start het model. Als het goed is zie je dat er een horizontale lijn ontstaan als x,t-grafiek. Dit komt omdat x nergens in het model aangepast wordt en dus dezelfde waarde blijft houden als de startwaarde.
  2. In modelregel 1 wordt dx uitgerekend. Dit is hoeveel de plaats (x) verandert per tijdstapje. Een modelregel waarin x wordt vermeerderd met dx ontbreekt nog. Vul x=x+dx in in modelregel 2 in en kijk of het model nu wel werkt.


Startwaarden

Modelregels

1
2
3
 
Max aantal iteraties (1-9999)
x-as
y-as


Vraag over dit model?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Opg 1 | Modelregels toevoegen

Over "Opg 1 | Modelregels toevoegen" zijn nog geen vragen gesteld.
Modellen bij Fotonopgaven

Snelheidsmodel FotonAlgemeenVWO
Watermodel FotonAlgemeenVWO
Onderwatermodel FotonKrachtenVWO
Valmodel FotonEnergieArbeidVWO
Maanmodel FotonCirkelbewegingGravitatieVWO
Trillingsmodel FotonTrillingenGolvenVWO
Veldmodel FotonElektromagnetismeVWO
Afkoelingsmodel FotonMaterieMoleculenVWO
Vervalmodel FotonIoniserendeStralingVWO

Modellen bij examenopgaven

Fietshelm VWO 2023 2e tijdvak
Vrije worp bij basketbal VWO 2022 1e tijdvak
Kayak-jumping VWO 2021 3e tijdvak
Pariser Kanone VWO 2019 2e tijdvak
Uitrijden van een auto VWO 2018 1e tijdvak
Cessna VWO 2017 1e tijdvak
X-stream VWO 2017 2e tijdvak
Ruimtelift VWO 2016 1e tijdvak
Jupiter fly-by VWO 2016 2e tijdvak
Waterstofatoom VWO Quantum 2016
Sprong bij Volleybal VWO 2015 1e tijdvak
Kogelstoten VWO 2014 2e tijdvak
Trekkertrek VWO 2013 2e tijdvak
Kanaalspringer VWO 2007 1e tijdvak
Sojoez VWO 2006 2e tijdvak
Champignon VWO 2005 1e tijdvak
Paraboolvlucht VWO 1999 2e tijdvak