Inloggen

Opg 7 | Instellen tijdstapje dt

Hieronder staat een model van de beweging van een massa van 0,1 kg aan een veer met een veerconstante (C) van 10 Nm-1. De uitwijking u is steeds gemeten ten opzichte van de evenwichtsstand. In de eerste regel wordt de veerkracht berekend die de massa ondervindt. Het minteken zorgt ervoor dat de kracht steeds in de richting van de evenwichtsstand gericht is. In theorie is dit een harmonische trilling die een perfect sinusvormige grafiek zou moeten opleveren maar dit is niet wat we zien.

  1. Start het model. Zie je dat de uitkomst geen perfecte sinusvorm heeft?
  2. De reden dat het model niet werkt heeft te maken met de grootte van het tijdstapje dt. Bereken met T=2π√m/C wat de trillingstijd zou moeten zijn van dit massa-veersysteem. Vergelijk dit met dt: hoeveel grafiekpunten worden er per periode gebruikt?
  3. Pas bij de startwaarden dt zo aan dat er minstens 20 punten binnen een periode vallen en start het model opnieuw
  4. Probeer uit de grafiek af te lezen wat de periode T van de trilling is. Klopt dit met wat je eerder hebt berekend?


Startwaarden

Modelregels

1
2
3
4
5
 
Max aantal iteraties (1-9999)
x-as
y-as


Vraag over dit model?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Opg 7 | Instellen tijdstapje dt

Over "Opg 7 | Instellen tijdstapje dt" zijn nog geen vragen gesteld.
Modellen bij Fotonopgaven

Snelheidsmodel FotonAlgemeenVWO
Watermodel FotonAlgemeenVWO
Onderwatermodel FotonKrachtenVWO
Valmodel FotonEnergieArbeidVWO
Maanmodel FotonCirkelbewegingGravitatieVWO
Trillingsmodel FotonTrillingenGolvenVWO
Veldmodel FotonElektromagnetismeVWO
Afkoelingsmodel FotonMaterieMoleculenVWO
Vervalmodel FotonIoniserendeStralingVWO

Modellen bij examenopgaven

Fietshelm VWO 2023 2e tijdvak
Vrije worp bij basketbal VWO 2022 1e tijdvak
Kayak-jumping VWO 2021 3e tijdvak
Pariser Kanone VWO 2019 2e tijdvak
Uitrijden van een auto VWO 2018 1e tijdvak
Cessna VWO 2017 1e tijdvak
X-stream VWO 2017 2e tijdvak
Ruimtelift VWO 2016 1e tijdvak
Jupiter fly-by VWO 2016 2e tijdvak
Waterstofatoom VWO Quantum 2016
Sprong bij Volleybal VWO 2015 1e tijdvak
Kogelstoten VWO 2014 2e tijdvak
Trekkertrek VWO 2013 2e tijdvak
Kanaalspringer VWO 2007 1e tijdvak
Sojoez VWO 2006 2e tijdvak
Champignon VWO 2005 1e tijdvak
Paraboolvlucht VWO 1999 2e tijdvak