Inloggen

Planeetbaan

Dit model berekent de baan van een planeet in twee dimensies. Uit de positie ten opzichte van de zon wordt steeds de gravitatiekracht berekend. Uit de grootte en de richting gravitatiekracht (naar de zon toe) volgt hoe de snelheden in de x- en y-richting veranderen. De planeetbaan die hieruit uiteindelijk volgt is een ellips met in een van de middelpunten de zon (0,0). De snelheid waarmee de planeet deze ellips doorloopt is niet constant. In de buurt van de zon ligt de snelheid hoger dan verder weg van de zon. Dit model is een voorbeeld hoe met vectoren gerekend kan worden. Alle vectorgrootheden (positie, snelheid, versnelling, kracht) worden voor zowel de x- als de y-richting uitgerekend.

Startwaarden

Modelregels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
Max aantal iteraties (1-9999)
x-as
y-as


Vraag over dit model?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Planeetbaan

Over "Planeetbaan" zijn nog geen vragen gesteld.
Modellen bij Fotonopgaven

Snelheidsmodel FotonAlgemeenVWO
Watermodel FotonAlgemeenVWO
Onderwatermodel FotonKrachtenVWO
Valmodel FotonEnergieArbeidVWO
Maanmodel FotonCirkelbewegingGravitatieVWO
Trillingsmodel FotonTrillingenGolvenVWO
Veldmodel FotonElektromagnetismeVWO
Afkoelingsmodel FotonMaterieMoleculenVWO
Vervalmodel FotonIoniserendeStralingVWO

Modellen bij examenopgaven

Fietshelm VWO 2023 2e tijdvak
Vrije worp bij basketbal VWO 2022 1e tijdvak
Kayak-jumping VWO 2021 3e tijdvak
Pariser Kanone VWO 2019 2e tijdvak
Uitrijden van een auto VWO 2018 1e tijdvak
Cessna VWO 2017 1e tijdvak
X-stream VWO 2017 2e tijdvak
Ruimtelift VWO 2016 1e tijdvak
Jupiter fly-by VWO 2016 2e tijdvak
Waterstofatoom VWO Quantum 2016
Sprong bij Volleybal VWO 2015 1e tijdvak
Kogelstoten VWO 2014 2e tijdvak
Trekkertrek VWO 2013 2e tijdvak
Kanaalspringer VWO 2007 1e tijdvak
Sojoez VWO 2006 2e tijdvak
Champignon VWO 2005 1e tijdvak
Paraboolvlucht VWO 1999 2e tijdvak