Inloggen

Waterraket

Een waterraket is een fles gevuld met water en lucht. Wanneer de fles met de opening naar beneden wordt gezet en de lucht onder druk gebracht wordt spuit het water onder uit de fles. De fles ondervindt hierdoor zelf een kracht naar boven waardoor de raket opstijgt. Het onderstaande model berekent hoe de vlucht van de raket verloopt. In het model wordt rekening gehouden met de afnemende massa van de fles naarmate er meer water uitspuit en de drukafname van de lucht in de fles omdat het luchtvolume toeneemt.

Over dit model

Hieronder vind je de modelregels en de startwaarden van dit model. Je kunt het model uitvoeren met de knop onderaan. Je kunt het model ook downloaden op je eigen computer en zelf aanpassen.
Meer over modelleren

ModelregelsStartwaarden
1 vjet := √(2*(p-p0)/rho) mleeg = 0,05
mwater = 0,5
rho = 998
Vtot = 1,5*10^-3
Vlucht = Vtot-(mwater/rho)
p0 = 1,01*10^5
p = 3,0*10^5
d = 0,01
A = πd^2
g = 9,81
h = 0
v = 0
t = 0
dt = 0.001
2als (p<po) vjet := 0
3dV := vjet*A*dt
4p := p * Vlucht/(Vlucht+dV)
5Vlucht := Vlucht+dV
6dm := rho*dV
7mwater := mwater-dm
8als (mwater<=0) p:=p0
9Fstuw := dm*vjet/dt
10Fz := (mwater+mleeg)*g
11Fres := Fstuw-Fz
12a := Fres/(mwater+mleeg)
13v := v+a*dt
14h := h+v*dt
15t := t+dt
16als (h<=0) STOP

Model Uitvoeren

Met "Model Uitvoeren" wordt het model in een nieuw tabblad geopend en uitgevoerd. Je kunt het model ook downloaden om het via je browser op je eigen computer te kunnen laten uitvoeren. Als je het model eenmaal hebt gedownload kun je het model aanpassen en bijvoorbeeld de startwaarden of de modelregels veranderen. Je hebt hier verder geen speciaal programma voor nodig. Het model is geschreven in javascript en dit kan op (vrijwel) alle browser zonder problemen worden uitgevoerd. Als je het model hebt gedownload vind je in het gedownloade .htm-bestand verdere aanwijzigen hoe dit moet. Het downloaden en zelf aanpassen van dit model werkt alleen op een computer of laptop en niet op een telefoon of tablet.

Vraag over dit model?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Waterraket

Over "Waterraket" zijn nog geen vragen gesteld.
Modellen bij Fotonopgaven

Snelheidsmodel FotonAlgemeenVWO
Watermodel FotonAlgemeenVWO
Onderwatermodel FotonKrachtenVWO
Valmodel FotonEnergieArbeidVWO
Maanmodel FotonCirkelbewegingGravitatieVWO
Trillingsmodel FotonTrillingenGolvenVWO
Veldmodel FotonElektromagnetismeVWO
Afkoelingsmodel FotonMaterieMoleculenVWO
Vervalmodel FotonIoniserendeStralingVWO

Modellen bij examenopgaven

Pariser kanone VWO 2019 2e tijdvak
Uitrijden van een auto VWO 2018 1e tijdvak
Cessna VWO 2017 1e tijdvak
X-stream VWO 2017 2e tijdvak
Ruimtelift VWO 2016 1e tijdvak
Jupiter fly-by VWO 2016 2e tijdvak
Waterstofatoom VWO Quantum 2016
Sprong bij Volleybal VWO 2015 1e tijdvak
Kogelstoten VWO 2014 2e tijdvak
Trekkertrek VWO 2013 2e tijdvak
Sojoez VWO 2006 2e tijdvak
Champignon VWO 2005 1e tijdvak
Paraboolvlucht VWO 1999 2e tijdvak