Inloggen

Nieuwe examenonderwerpen

In 2015 (HAVO) en 2016 (VWO) zijn voor het eerst eindexamens volgens het nieuwe examenprogramma geweest. Over de nieuwe onderwerpen bestonden toen nog niet zoveel examenopgaven om mee te oefenen als je toen examen deed. Hieronder vind je een aantal opgaven die speciaal gemaakt zijn als extra oefenmateriaal over de nieuwe onderwerpen.
Meer over deze opgaven

Quantumwereld

Ond. Naam Jaar
Laserpulsen 2016 v
Davisson-Germerexperiment 2016 v
Onderzoek naar metaalmoeheid 2016 v
Kleurstof in een CD-R 2016 v
Opbrengst van het foto-elektrisch effect 2016 v
Scanning tunneling microscoop (STM) 2016 v
TEM, transmisse elektronen microscoop 2016 v
Alfa-verval 2016 v
Waterstofatoom 2016 v
Proef van Young 2016 v
Quantumwereld 2016 v
Inktwisser 2016 v

Modulatie, AM, FM

Ond. Naam Jaar
Maanrobotjes 2016 v
Telstar satelliet 2014-2 h
Grace 2013-1 v
Pioneer 10 2011-1 v

Rek, Elasticiteit & Spanning

Ond. Naam Jaar
Postbode-elastiek 2015 h
Nerobergbahn 2015 h
Composiet 2015 h

MRI, PET & Echoscopie

Ond. Naam Jaar
PET-scan 2016 v
MRI en PET-scanner ineen 2016 v
Echoscopie 2015 h
SPECT-CT-scan 2013-2 h

Stefan-Boltzmann en Stralingswet van Wien

Ond. Naam Jaar
Wega 2016 v
Gloeidraden 2014-1 v
Sirius A 2013-1 v
Reis naar de zon 2013-2 v

Dopplereffect

Ond. Naam Jaar
Spectroscopische dubbelster 2014-2 v
Vuurtorens in de ruimte 2010-1 v

Zonnestelsel

Ond. Naam Jaar
Venus 2015 h
Voyager-2 2013-1 h
Zonnevlekken 2011-1 h

Warmtegeleidingscoefficient

Ond. Naam Jaar
Binnenklimaat 2013-2 h
Vleermuis in Winterslaap 2011-1 h

Herkomst van de opgaven

De opgaven in het overzicht hierboven zijn uitgegeven door het College voor Toetsen en Examens rond de invoer van het nieuwe eindexamenprogramma.

Voorbeeldexamens

Het College voor Toetsen en Examens heeft voorbeeldexamens gepubliceerd over het nieuwe natuurkunde examenprogramma. Deze zijn nooit echt als examen gegeven maar puur bedoeld als voorbeeld voor docenten en leerlingen ter voorbereiding.

Pilotexamens

Vanaf 2009 zijn op enkele scholen wel al 'pilotexamens' gehouden om de nieuwe onderwerpen te testen. In de tabel vind je de examenopgaven over de nieuwe examenonderwerpen uit deze pilotexamens. Belangrijk: Ten tijde van deze examens was het officiele nieuwe examenprogramma nog niet vastgesteld. Kan dus best dat er dingen gevraagd werden die nu niet meer in het eindexamenprogramma zitten.

Syllabus

De overheid schrijft voor wat de officiele onderwerpen voor de eindexamens zijn in de 'syllabus'. De syllabus voor ieder examenjaar is altijd te vinden op examenblad.nl. In de eerste syllabus voor het nieuwe examenprogramma stonden ook een aantal voorbeeldopgaven over de nieuwe onderwerpen. Ook deze opgaven zijn opgenomen in het overzicht.

Quantum

Voor het nieuwe onderwerp quantumwereld (VWO) waren in het begin zó weinig oefenopgaven dat er een aparte set oefenexamenopgaven is gemaakt. Deze staan ook in het overzicht hierboven.

terug naar boven

naar standaard examenopgaven