Inloggen

Elektrische energie


 
 
 Geïoniseerde atomen met lading +3 e en atoommassa van 12 u worden versneld in een elektrisch veld tussen twee geladen platen. Tussen de platen staat een spanning van 4,5 kV. Bereken de eind­snelheid van de atomen.

9,8·105 ms-1 3,2·105 ms-1 2,7·105 ms-1 1,7·105 ms-1 4,7·105 ms-1 3,4·105 ms-1 1,4·105 ms-1 1,9·105 ms-1Vraag over quiz Elektrische energie?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Elektrische energie

Op vrijdag 3 apr 2020 om 16:45 is de volgende vraag gesteld
Dit is de vraag:
Twee parallele platen staan op een afstand van 0,25 m van elkaar. Op de platen wordt een spanning van 35 V gezet waardoor tussen de platen een homogeen elektrisch veld ontstaat. Bereken de veldsterkte van het veld tussen de platen.

Volgens de uitwerking moet je onderstaande formules gebruiken:
ΔEel = ΔU · q, W = F·s, E = F / q
Ik heb de formule E = U / Δx gebruikt en kreeg daarmee het goede antwoord. Is dit sneller of toeval?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 3 apr 2020 om 16:56
E = U / deltax is inderdaad sneller maar deze formule volgt uit de andere formules.

Het spanningsverschil tussen de twee platen is namelijk het verschil in elektrische energie gedeeld door de lading.

U = Eel / q

De elektrische energie is gelijk aan de arbeid die je moet verrichten om een lading naar de andere kant te brengen.

Eel = W = F*deltax

Dus U = ( F*deltax) /q

De kracht die een deeltje ondervindt is de veldsterkte (E) keer de lading dus

U = ((E*q)* deltax) / q

De lading valt dan weg

U = E * deltax

En dus

E = U / deltax


Bekijk alle vragen (2)Op zaterdag 11 jan 2020 om 13:40 is de volgende vraag gesteld
ik snap niet welke formule ik hier moet gebruiken

Erik van Munster reageerde op zaterdag 11 jan 2020 om 13:45
Deze quiz gaat over elektrische energie. Bij alledrie de vragen in deze quiz gebruik je de formule hiervoor:

Eel = U * q

Als je bij de uitwerkingen die onder iedere vraag kijkt zie je hoe je de formule moet toepassen in elk van de situaties.