Inloggen

Energiebehoud


 
 
 Een pijl met een massa van 22 g wordt met een pijl-en-boog recht omhoog geschoten. De pijl wordt na het aanleggen op de boog 94 cm naar achter getrokken en weggeschoten. Bereken hoe hoog de pijl komt ten opzichte van de afschiethoogte als je geen rekening houdt met wrijvingskracht. Je mag er hierbij vanuit gaan dat de veerconstante van de boog 25 Nm-1 bedraagt en constant is.

71 m 51 m 21 m 54 m 26 m 72 m 28 m 66 mVraag over quiz Energiebehoud?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Energiebehoud

Over "Energiebehoud" zijn nog geen vragen gesteld.