Inloggen

Gravitatiewet


 
 

Een planeet heeft een massa van 6,60·1024 kg en een straal van 4500 km. Bereken hoe groot de zwaartekrachts­versnelling is op het oppervlak van de planeet.

47,5 ms-2 21,8 ms-2 7,96 ms-2 28,8 ms-2 9,81 ms-2 17,0 ms-2 40,0 ms-2 5,84 ms-2Vraag over quiz Gravitatiewet?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gravitatiewet

Op zaterdag 29 jun 2019 om 14:19 is de volgende vraag gesteld
Er wordt bij de eerste vraag toch om de zwaartekrachtsversnelling gevraagd? Waarom gaan ze dan Fg uitrekenen? Dat is toch de kracht?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 29 jun 2019 om 14:55
Klopt, Fg is een kracht en niet een versnelling. Je moet het ook eigenlijk zien als tussenstap. Voor de zwaartekracht (gravitatiekrach) op een voorwerp geldt namelijk

Fg = m*g

En voor de zwaartkrachtsversnelling geldt dus

g = Fg/m

Als je Fg berekent voor een massa van 1 kg en daarna g berekent wordt dit

g = Fg / 1

Bij 1 kg is g dus even groot als Fg. Je zou ook kunnen zeggen “g is even groot als de zwaartekracht op een massa van 1 kg”