Inloggen

Vermogen


 
 
 Een hijskraan hijst een pallet met bakstenen met een totale massa van 290 kg omhoog met een constante snelheid van van 0,85 ms-1. Bereken het vermogen dat de hijskraan hierbij levert.

2,1 kW 2,8 kW 1,6 kW 36 kW 1,8 kW 2,3 kW 2,4 kW 1,7 kWVraag over quiz Vermogen?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Vermogen

Felien Verschuur vroeg op woensdag 5 mei 2021 om 19:55
Mag je hier ook eerst de formule F = m x a doen?
= 75 x 3,17 (berekend met verschil v/t)= 237,75 N

v gemiddelde uitrekenen = 9,5/2 = 4,75 m/s

en dan P = F x v = 237,75 x 4,75 = 1,1 x 10^3 W

Ik kom wel op hetzelfde antwoord uit

Bedankt alvast!

Erik van Munster reageerde op woensdag 5 mei 2021 om 20:02
Ja hoor. Is ook prima om het met F=m*a en P=F*v te doen.