Inloggen

Samenvatting

Natuurkunde-in-het-kort is de ideale samenvatting van alle bovenbouw stof HAVO/VWO. Helemaal up-to-date voor het schooljaar 2017/2018 en met een overzichtelijke indeling en een handige index. Ideaal voor de voorbereiding voor je volgende toets of examen.

Natuurkunde-in-het-kort kun je gratis downloaden ook als je geen abonnement hebt.

Download gratis
Je krijgt automatisch een e-mail met de downloadlink voor natuurkunde-in-het-kort.

Inhoud

Algemeen (o.a. grootheden & eenheden, het gebruik van formules, verschillende soorten verbanden, modelleren)
Elektriciteit (o.a. stroom, spanning weerstand, wet van Ohm, serie- en parallel schakelingen, spanningsdeler en soortelijke weerstand)
Digitale electronica (o.a. automatische systemen, waarheidstabellen, EN- en OF-poorten, pulsteller, geheugencel, binair en analoog)
Elektromagnetisme (o.a. elektrische en magnetische velden, rechterhandregel, linkerhandregel, Lorentzkracht, stroomspoel)
Inductie & wisselstroom (o.a. Inductiespanning en -stroom, wet van Lenz, meeflux en tegenflux, dynamo, transformator en electriciteitstransport)
Beweging (o.a. eenparige en eenparigversnelde beweging, (x,t) en (v,t) grafieken, raaklijnen, hokjesmethode, valbeweging en zwaartekrachtsversnelling)
Krachten en momenten (o.a. optellen en ontbinden van krachten, zwaartekracht, normaalkracht en spankracht, draaimoment, evenwicht)
Arbeid en energie (o.a. arbeid, energie, vermogen en rendement, wet van behoud van energie, kinetische-, potentiële- en veerenergie)
Kromlijnige- en cirkelbeweging (o.a. horizontale worp, hoeksnelheid en baansnelheid, middelpuntzoekende kracht, gravitatiekracht en planeet- en satellietbanen)
Gassen en vloeistoffen (o.a. dichtheid en druk, gaswetten, algemene gaswet, toestandsveranderingen, kringprocessen)
Warmte en temperatuur (o.a. Betekenis van temperatuur, Celsius en Kelvin, Soortelijke warmte en warmtecapaciteit)
Trillingen en golven (o.a. frequentie, amplitude en uitwijking, harmonische trillingen, resonantie, transversaal, longitudinaal, interferentie, knopen en buiken)
Licht en lenzen (o.a. breking, brekingsindex, totale reflectie, holle- en bolle lenzen, brandpunt, brandvlak, bijbrandpunt, lenswet, vergroting, het oog)
Atoomfysica en EM-straling (o.a. soorten straling: radio, IR, licht, UV, röntgen, gamma, Planckkrommen, emissie- en absorptielijnen, atoommodel van Bohr, foro-elektrisch effect)
Kernfysica & radioactiviteit (o.a. ioniserende straling, alfa, beta en gammastraling, isotopen, radioactief verval, massaverschil en energie, uraniumverrijking)
Sterrenkunde (o.a. Zon en planeten, sterevolutie, Hertzsprung-Russeldiagram, Wet van Stefan Boltzman en Wien)
Quantummechanica (o.a. golf-deeltjesdualiteit, Broglie-golven, Heisenberg-principe, nulpuntsenergie, waterstofatoom)
Relativiteitstheorie (o.a. tweelingparadox, tijddilitatie, lengtecontractie, algemene- en speciale relativiteit)

Nieuwe examenprogramma

Uiteraard is natuurkunde-in-het-kort helemaal aangepast aan het nieuwe examenprogramma. Doe je examen volgend het oude programma? Ook de oude versie van het examenprogramma kun je gewoon nog downloaden.

Gratis

Natuurkunde-in-het-kort kun je gratis downloaden, ook als je geen abonnee bent. Vul het groene formulier in bovenaan deze pagina en klik op de knop "Downloaden". Je krijgt automatisch een mailtje met daarin de downloadlink. Ook word je opgenomen in de mailinglijst van natuurkundeuitgelegd.nl en ontvangt af en toe mailtjes met handige informatie en tips. Wil je niet op de mailinglijst? Geen probleem: Onder elk mailtje staat een link waarmee je je altijd met één klik kunt uitschrijven.

Ben je al abonnee? Dan kun je de samenvatting direct van deze pagina halen als je bent ingelogd.