Samenvatting schooljaar 2023/2024

Samenvatting, studiehulp, examenplanner in één app. Alle HAVO/VWO stof, examentips, voorbeeldopgaven, zoekindex en een handig systeem om zelf bij te houden wat je al gedaan hebt en welke onderwerpen je nog moet doen.


Gratis op je telefoon

Typ hieronder je e-mailadres…


  • Alle HAVO/VWO stof
  • Compleet & overzichtelijk
  • Tips en voorbeelden
  • Vragen en reacties


CE onderwerpen

Algemeen (o.a. grootheden & eenheden, significantie, soorten verbanden, coördinatentransformatie, modelleren)
Beweging (o.a. eenparige en versnelde beweging, (x,t) en (v,t) grafieken, raaklijnen, hokjesmethode, valbeweging)
Krachten (o.a. optellen en ontbinden van krachten, zwaartekracht, normaalkracht, schuif- en luchtwrijving, hefboomwet)
Elektriciteit (o.a. stroom, spanning, weerstand, wetten van Ohm en Kirchhoff, serie- en parallel, spanningsdeler en soortelijke weerstand)
Arbeid en energie (o.a. arbeid, energie, vermogen, rendement, wet van behoud van energie, kinetische- en zwaarte-energie)
Cirkelbeweging (o.a. baansnelheid, middelpuntzoekende kracht, gravitatiekracht,gravitatie-energie en planeet- en satellietbanen)
Trillingen en golven (o.a. frequentie, amplitude, massa-/veersysteem, resonantie, transversaal, longitudinaal, interferentie, staande golven, knopen en buiken, AM en FM)
Elektromagnetisme (o.a. elektrische en magnetische velden, rechter- en linkerhandregel, Lorentzkracht, stroomspoel, flux, inductie, dynamo en elektromotor)
EM Straling (o.a. soorten straling: radio, IR, licht, UV, röntgen, gamma, Planckkrommen, emissie- en absorptielijnen, kwadratenwet, dopplereffect)
Sterren en heelal (o.a. zon, planeten, meteoren, kometen, sterevolutie, Hertzsprung-Russeldiagram, Wet van Stefan Boltzman en Wien, oerknal)
Ioniserende straling (o.a. alfa, beta en gammastraling, isotopen, radioactief verval, halfwaardetijd, halfwaardedikte, MRI, PET, echoscopie/ultrasound, CT-scan)
Materialen (o.a. moleculen, dichtheid, soortelijke warmte , warmtecapaciteit, warmtestroom, spanning-/rekdiagrammen)
Quantumfysica (alleen VWO) (o.a. atoommodel van Bohr, dubbelspleetexperiment, fotoelektrisch effect, Brogliegolven, tunneleffect, Heisenberg, waterstofatoom)

SE en keuzeonderwerpen

De schoolexamenonderwerpen die niet in het CE zitten verschillen per school. Omdat hiervoor geen landelijk verplichte stof bestaat zijn deze onderwerpen beperkt in de samenvatting opgenomen. De onderwerpen met een sterretje (*) staan wel in de samenvatting.

HAVO SE

Functionele materialen (materiaaleigenschappen*)
Digitale elektronica (keuze) (automatische systemen*, waarheidstabellen*, EN- en OF-poorten*, pulsteller*, geheugencel*, binair* en analoog*)
Licht en lenzen (keuze) (breking*, brekingsindex*, totale reflectie*, holle- en bolle lenzen*, brandpunt*, brandvlak*, bijbrandpunt*, lenswet*, vergroting*)
Aarde & klimaat (keuze (luchtdruk, luchtvochtigheid, neerslag, corioliseffect, broeikaseffect, klimaatverandering)
Menselijke lichaam (keuze) (bloedsomloop, werking van oog en oor, zenuwimpulsen, ECG, EEG)

VWO SE

Stofeigenschappen (temperatuur*, faseovergangen*, brekingsindex, elasticiteit*, geleidbaarheid)
Relativiteitstheorie (keuze) (tweelingparadox*, tijddilitatie*, lengtecontractie*, algemene- en speciale relativiteit*)
Kernen & Deeltjes (keuze) (massa-energie-equivalentie*, kernsplijting*, kernfusie*, standaardmodel, leptonen*, neutrino's en quarks*)
Biofysica (keuze) (bloedsomloop, bloeddruk, celfysica, osmose, gelieding in zenuwcellen, celfysicatweelingparadox, tijddilitatie, lengtecontractie, algemene- en speciale relativiteit)
Geofysica (keuze) (samenstelling van gesteentes, aardkorst, aarbevingen, aardkern, aardmagnetisme)

Zet nu op je telefoon

Vul bovenaan deze pagina je e-mailadres in. Je krijgt meteen een mailtje waarmee je de samenvatting direct op je telefoon zet. naar boven

Geen telefoon?

Of download je liever een pdf-document voor op je computer of om te printen? De pdf-versie van de samenvatting vind je bovenaan deze pagina. In de pdf staat dezelfde informatie als in de samenvattingsapp inclusief voorbeeldopgaven en uitwerkingen bij elke paragraaf.