Inloggen

Abonnement via school

Alle materiaal op natuurkundeuitgelegd.nl is in de eerste plaats ontwikkeld voor thuisgebruik door leerlingen. Daarnaast bestaat er voor scholen de mogelijkheid om, als school, een abonnement af te sluiten voor leerlingen.

Schoolabonnement

Met een schoolabonnement krijgt elke leerling in een klas, cluster of jaarlaag een eigen inlogcode en wachtwoord voor natuurkundeuitgelegd.nl. De leerling krijgt hierbij dezelfde toegangsrechten en mogelijkheden als reguliere abonnee's: Toegang tot alle videolessen maar ook de mogelijkheid om online vragen stellen en hulp krijgen.

€ 5,- per leerling per maand

Schoolabonnementen zijn mogelijk vanaf minimaal 15 leerlingen en voor een minimumduur van 3 maanden. De kosten van een schoolabonnement bedragen € 5,- per leerling per maand. De ingangsdatum kan zelf gekozen worden maar de duur van het schoolabonnement wordt gerekend in hele maanden.

Rekenvoorbeelden
Een school wil voor twee examenklassen met in totaal 53 leerlingen vanaf 21 maart tot en met de eindexamens toegang. De kosten bedragen dan 53 ll x 3 mnd x € 5,- = € 795,-.

Een school wil 20 leerlingen gedurende een schooljaar extra ondersteuning geven via een schoolabonnement. De kosten bedragen dan 20 ll x 10 mnd x € 5,- = € 1000,-.

Aanmelden

Aanmelding voor een schoolabonnement kan door even contact op te nemen. De informatie die ik nodig heb:

  1. Het totaal aantal leerlingen (+ eventueel docenten?)
  2. De gewenste ingangsdatum*
  3. Het aantal maanden dat het schoolabonnement moet duren
  4. Het factuuradres van de school
Ook heb ik de domeinnaam van de schoolmailadressen van de leerlingen nodig ( ...@schoolnaam.nl). Hieraan wordt straks herkend welke leerlingen bij uw school horen. Na ontvangst van alle gegevens maak ik het schoolabonnement aan en stuur ik een factuur. Na betaling wordt het schoolabonnement geactiveerd en kunnen de leerlingen zichzelf aanmelden. Aan hun emailadres wordt automatisch herkend dat het om leerlingen van uw school gaat.

*Hou er rekening mee dat het abonnement pas geactiveerd wordt na betaling en dat er dus enige tijd kan zitten tussen de aanvraag en het moment dat de leerlingen daadwerkelijk toegang hebben. Neem even contact op in geval van twijfel.

Algemene voorwaarden

Voor schoolabonnementen gelden de algemene voorwaarden voor scholen. Deze staan ook op de factuur genoemd. Met het afsluiten van een schoolabonnement verklaart de school zich akkoord met deze voorwaarden.

Verwerkingsovereenkomst?

Voor een schoolabonnement hoeft de school géén gegevens van leerlingen aan te leveren. Ook levert natuurkundeuitgelegd.nl geen gegevens terug aan de school. Natuurkundeuitgelegd verwerkt dus geen leerlinggegevens en werkt dus ook niet met een verwerkingsovereenkomst. Voor het gebruik van de website gelden de normale AVG- en privacyregels zoals die voor alle gebruikers gelden. De school blijft hier verder buiten.

Het niet-uitwisselen van leerlinggegevens staat ook specifiek genoemd in de algemene voorwaarden voor scholen..


Tips bij het leren
Tips voor het voorbereiden en trainen voor een natuurkundetoets of examen.

BINAS
Waar staat wat in BINAS? Welke editie van BINAS heb je nodig? Alles over het gebruik van BINAS.

Quizvragen
Handige online quizvragen. Je krijgt telkens nieuwe vragen. Ideaal om mee te oefenen..

Examentips
Binnenkort centraal examen natuurkunde? Kijk hier voor tips.

Grafieken op de computer
Leer hoe je een goede natuurkundegrafiek tekent met Google Spreadsheets of Excel.

CCVX-examens natuurkunde
Toelatingsexamen natuurkunde aan de universiteit.

Centraal- en schoolexamen
Waaruit bestaat het eindexamen natuurkunde?

Schoolboeken natuurkunde
Overzicht van de verschillende schoolboeken voor natuurkunde.

PTA
PTA staat voor "Programma van Toetsing en Afsluiting". Wat houdt dit nou precies in?

Praktische Opdrachten
Op zoek naar een leuk PO voor natuurkunde? Kijk hier voor ideeën.

Formules natuurkunde
De belangrijkste formules op een rijtje. Met uitleg symbolen en eenheden.

21+ toets natuurkunde
Toelatingsexamen voor HBO-opleidingen voor leerlingen van 21 jaar of ouder .

Examentraining natuurkunde?
Doe het zelf, gewoon lekker thuis.

Taak natuurkunde
Voor als je in de zomervakantie een taak hebt gekregen...

Rekenmachines
Alles over het gebruik van de rekenmachine bij natuurkunde.

Herexamen/2e tijdvak
Alles over natuurkunde-examen in het 2e tijdvak.

Staatsexamen natuurkunde
Haal je deelcertificaat via het staatsexamen.

N-termen
Alles over de normering en berekening van je CE-cijfer

Schoolabonnement
Met een schoolabonnement hebben alle leerlingen in een klas, cluster of jaarlaag toegang tot alle materiaal.

Verslag natuurkunde
Natuurkundeverslag schrijven? Alles waar je op moet letten.

Coördinatentransformatie
Leer hoe je verbanden onderzoekt met coördinatentransformaties.

Omschrijven formules
Leer hoe je formules stap-voor-stap omschrijft tot een andere vorm.

Wiskunde A of B?
Welke soort wiskunde kun je het best kiezen als je natuurkunde doet.