Inloggen

Staatsexamen natuurkunde

Als je geen natuurkunde op school hebt of niet op school zit dan kun je staatsexamen natuurkunde doen. Je moet hierbij aan dezelfde eisen voldoen als bij het reguliere natuurkunde-examen. Dit betekent dat je zowel de centraalexamen-stof als de schoolexamenstof moet kennen.

Schriftelijk én mondeling

Het staatsexamen bestaat uit 2 delen:

  • Een schriftelijk gedeelte waarin de stof getoetst wordt die scholieren in het Centraal examen doen.
  • Een mondeling gedeelte waarin de stof getoetst wordt die scholieren in het Schoolexamen doen. In dit mondeling worden theorievragen gesteld over de schoolexamenstof, maar er wordt ook gekeken of je de praktische onderwerpen onder de knie hebt.

Deelcertificaat natuurkunde

Als je voor het staatsexamen slaagt krijg je een deelcertificaat natuurkunde. Een deelcertificaat heeft dezelfde status als natuurkunde op een gewoon schooldiploma bij vervolgstudies.

Alternatief voor staatsexamen

Als je natuurkunde nodig hebt voor een vervolgstudie aan een Nederlandse Universiteit je kun in veel gevallen i.p.v. staatsexamen ook een toelatingsexamen aan de universiteit doen. Deze toelatingen worden landelijk georganiseerd door de CCVX. Voor HBO-opleiding kun je als je 21 jaar of ouder bent met een 21+ toets toelatingsexamen doen.

Inschrijven staatsexamen

De organisatie van de staatsexamens is in handen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs. Op de website van DUO kun je alle informatie vinden over de inschrijving, kosten en gang van zaken.

Voorbereiding en oefenen

Omdat de stof hetzelfde is als de normale examenstof, zijn schoolboeken prima geschikt als voorbereiding voor het staatsexamen. Ook examenopgaven van de afgelopen jaren zijn geschikt als oefenmateriaal.

Abonnement op natuurkundeuitgelegd.nl?

Doe je natuurkunde op HAVO- of VWO niveau en heb je behoefte aan meer uitleg en omdersteuning? Dan is een abonnement op natuurkundeuitgelegd,nl misschien een idee. Voor één vast bedrag krijg je een heel jaar lang alle stof rustig en duidelijk uitgelegd in de vorm van videolessen. Je kunt kijken waar en wanneer je maar wilt en daarnaast kun je altijd vragen stellen mocht je toch ergens mee vastlopen. Heb je geen heel jaar ondersteuning nodig? Als je in maart begint met voorbereiding ben je met een 3-maandsabonnement (€20) voordeliger uit. Je hebt dan tot aan je centraal-examen beschikking over alle hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Meer info over abonnementen


Tips bij het leren
Tips voor het voorbereiden en trainen voor een natuurkundetoets of examen.

BINAS
Waar staat wat in BINAS? Welke editie van BINAS heb je nodig? Alles over het gebruik van BINAS.

Quizvragen
Handige online quizvragen. Je krijgt telkens nieuwe vragen. Ideaal om mee te oefenen..

Examentips
Binnenkort centraal examen natuurkunde? Kijk hier voor tips.

Grafieken op de computer
Leer hoe je een goede natuurkundegrafiek tekent met Google Spreadsheets of Excel.

CCVX-examens natuurkunde
Toelatingsexamen natuurkunde aan de universiteit.

Centraal- en schoolexamen
Waaruit bestaat het eindexamen natuurkunde?

Schoolboeken natuurkunde
Overzicht van de verschillende schoolboeken voor natuurkunde.

PTA
PTA staat voor "Programma van Toetsing en Afsluiting". Wat houdt dit nou precies in?

Praktische Opdrachten
Op zoek naar een leuk PO voor natuurkunde? Kijk hier voor ideeën.

Formules natuurkunde
De belangrijkste formules op een rijtje. Met uitleg symbolen en eenheden.

21+ toets natuurkunde
Toelatingsexamen voor HBO-opleidingen voor leerlingen van 21 jaar of ouder .

Examentraining natuurkunde?
Doe het zelf, gewoon lekker thuis.

Taak natuurkunde
Voor als je in de zomervakantie een taak hebt gekregen...

Rekenmachines
Alles over het gebruik van de rekenmachine bij natuurkunde.

Herexamen/2e tijdvak
Alles over natuurkunde-examen in het 2e tijdvak.

Staatsexamen natuurkunde
Haal je deelcertificaat via het staatsexamen.

N-termen
Alles over de normering en berekening van je CE-cijfer

Schoolabonnement
Met een schoolabonnement hebben alle leerlingen in een klas, cluster of jaarlaag toegang tot alle materiaal.

Verslag natuurkunde
Natuurkundeverslag schrijven? Alles waar je op moet letten.

Coördinatentransformatie
Leer hoe je verbanden onderzoekt met coördinatentransformaties.

Omschrijven formules
Leer hoe je formules stap-voor-stap omschrijft tot een andere vorm.

Wiskunde A of B?
Welke soort wiskunde kun je het best kiezen als je natuurkunde doet.