Inloggen

Elektromotor

Deze uitwerking hoort bij opgave 25 uit het hoofdstuk "Elektromagnetisme VWO". De opgaven zijn te vinden in FotonElektromagnetismeVWO.pdf

Opgave a

De richting van de stroom volgt uit de manier waarop de batterij is aangesloten. Het lange streepje in het symbool van de batterij stelt de +pool voor. De stroom loopt van + naar -. Hieruit volgt de stroomrichting zoals aangegeven in de figuur hieronder.

Aan de draairichting van het draadraam is te zien dat de linkerzijde van het draadraam een kracht naar boven ondervindt en de rechterzijde een kracht naar beneden.

Via de linkerhandregel toegepast op één van de lange zijden komen we erachter dan de magnetische velden van rechts naar links lopen (aangegeven in rood in de afbeelding hieronder). De noordpool van de magneet bevindt zich dus aan de rechterkant en de zuidpool aan de linkerkant.

Opgave b

Er geldt FL = B·I·L. Invullen van B = 0,16 T, I = 2,0 A en L = 0,040 m geeft FL = 0,0128 N. Afgerond is dit 1,3·10-2 N per zijde.

Voor de lange zijde geldt dat de hoek tussen de stroomdraad en het magneetveld 90° blijft gedurende de hele omwenteling. De lorentzkracht is dus steeds constant. Uitzondering is het meest rechter plaatje. Hier maken de koolborstels even geen contant. De stroom stopt hier en de lorentzkracht is hier 0 N.

Opgave c

In de linkerafbeelding is de hoek tussen de stroom in de korte zijde van het draadraam en het magneetveld 0° de lorentzkracht is hier nul. Naarmate het draadraam draait verandert deze hoek en zal er wel een lorentzkracht werken. Deze lorentzkracht is echter altijd parallel aan de draaias van het draadraam gericht en zal dus geen invloed hebben op de draaibeweging.

Opgave d

Zie afbeelding helemaal onderaan. Dit is een aanzicht recht van voren van het draadraam. Te zien is dat de grootte en richting van de lorentzkracht constant blijven maar dat het draadraam draait. Hoe verticaler het draadraam komt te staan hoe kleiner de invloed van de lorentzkracht op de draaibeweging. In het geval dat het draadraam helemaal verticaal staat (rechts) werkt de lorentzkracht helemaal niet mee aan de draaibeweging. In werkelijkheid is dit het moment dat de stroom even onderbroken wordt. Het draadraam beweegt in de praktijk gewoon door door de snelheid die het nog heeft.

De sterkste bijdrage aan de draaibeweging wordt dus geleverd als het draadraam horizontaal staat (linker afbeelding). Dit is ook het moment dat de motor op zijn sterkst is.
Vraag over opgave "Elektromotor"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Elektromotor

Op zondag 25 feb 2024 om 15:06 is de volgende vraag gesteld
Dag Erik,

In opgave 23 hebben we gezien dat twee parallelle stroomdraden Lorentzkracht op elkaar uitoefenen. Een stroomdraad ondervindt geen Lorentzkracht van zichzelf, maar als je een stroom door een draadraam laat lopen heb je wel weer 2 parallelle stroomdraden. Waarom ondervindt het draadraam geen Lorentzkracht van zichzelf als de draden parallel lopen? En als hij dat wel heeft, of misschien verwaarloosbaar heeft, klopt het dan dat er nog een Fl naar links is op het draadraam op de lange zijden?

Alvast bedankt! :)

Erik van Munster reageerde op zondag 25 feb 2024 om 15:55
Ja klopt alleen gaat het bij een elektromotor alleen om de kracht die het draadraam laat draaien. Alle andere lorentzkrachten op de verschillende zijden van het draadraam heffen elkaar onderling op.


Bekijk alle vragen (9)Op zondag 12 feb 2023 om 17:38 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Is er in de derde afbeelding nog steeds spraken van een lorentzkracht die naar boven werkt, aangezien het draadraam nu verticaal staat?

Groeten

Erik van Munster reageerde op zondag 12 feb 2023 om 17:52
Als er stroom zou lopen: ja. Alleen loopt er in het 3e plaatje geen stroom. De +pool en de -pool van de batterij zijn daar namelijk verbonden met het zwarte stukje van het meedraaiende cilindertje. Er loopt dan even geen stroom.

(Als het draadraam daarna verder draait, door de vaart die het nog heeft, kan er weer wel stroom lopen)


Op zondag 20 nov 2022 om 01:12 is de volgende vraag gesteld
Bij opgave B wordt gezegd dat er geen kracht op de draadraam op het meest rechterplaatje zit, terwijl bij opgave C word gezegd dat dit juist het geval is bij het linkerplaatje. Is dit een fout?

Erik van Munster reageerde op zondag 20 nov 2022 om 08:58
Vraag b en c gaan niet over dezelfde zijde van het draadraam. Vraag b gaat over de lange zijde, vraag c gaat over de korte zijde.

De lorentzkracht en het moment dat deze werkt is inderdaad niet hetzelfde voor beiden.


Op donderdag 4 mrt 2021 om 13:44 is de volgende vraag gesteld
Dag meneer,
Ik heb een vraagje over d. Ik dacht namelijk dat de meest rechterafbeelding resulteerde in de sterkste motor. In deze fase gaan er namelijk de meeste veldlijnen door het oppervlak van het draadraam heen en ik dacht daaruit op te maken dat de motor hierdoor het sterkste wordt.
Of heeft de oppervlakte hier helemaal niks mee te maken?

Erik van Munster reageerde op donderdag 4 mrt 2021 om 17:05
Oppervlak gebruik je als je de flux wil weten en die is inderdaad het grootste in de rechter afbeelding omdat het oppervlak daar het grootst is. Maar het gaat hier niet om de flux (veldlijnen door oppervlak) maar om de lorentzkracht. Daarbij maakt het oppervlak niks uit maar kijk je alleen naar de lengte van de draad, de stroomsterkte en het magneetveld (L, I en B). Oppervlak speelt daar geen rol bij.

(Misschien verwar je het met inductiespanning. Dit hangt namelijk wél van het oppervlak en de flux af)


Op dinsdag 8 dec 2020 om 16:49 is de volgende vraag gesteld
beste meneer,

zou u c misschien op een andere manier nog duidelijker kunnen uitleggen? ik begrijp het niet helemaal.

Erik van Munster reageerde op dinsdag 8 dec 2020 om 17:43
Het is misschien makkelijker voor te stellen als je even kijkt naar de draaiing zelf. Het draadraam zit vast aan het cilindertje met het zwarte plakje in het midden dat je aan de voorkant ziet. Het draadraam en het cilindertje draaien om een (denkbeeldige) as die van voren naar de achterkant van de tekening loopt.

De lorentzkracht die op de korte zijde aan de achterkant werkt duwt de cilinder naar voren of naar achteren maar draagt NIET bij aan de draaiing.

Als je je even een fietswiel voorstelt. Als je je fietswiel wil draaien kun je bijvoorbeeld op de band een kracht uitoefenen zodat het fietswiel een stukje draait. Maar als je loodrecht op de as een kracht uitoefent zul je het fietswiel nooit kunnen laten draaien.

Op dinsdag 8 dec 2020 om 17:45 is de volgende reactie gegeven
dank u wel! ik begrijp het:)


Op maandag 25 mei 2020 om 14:01 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Hoezo maken de koolborstels in het derde plaatje geen contact meer met elkaar?


Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op maandag 25 mei 2020 om 15:43
Het zwarte laagje in de cilinder is gemaakt van rubber (niet geleidend). Op het moment dat de borsteltjes hiermee in contact staan kan er geen stroom lopen. Vandaar.


Op zaterdag 12 jan 2019 om 14:29 is de volgende vraag gesteld
Maar hoe weet je hier dat de magnetische veldlijnen van rechts komen?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 12 jan 2019 om 15:59
Daar kom je achter met de linkerhandregel. De stroomrichting volgt uit de plus- en minpool batterij. De lorentzkracht volgt uit de draairichting (zie je door de volgorde van de plaatjes). Je ziet dat dat de linkerzijde omhoog beweegt. De lorentzkracht is hier dus omhoog. Je weet dus dat voor de linkerzijde van het draadraam geldt:

I: van je af
F: naar boven
B: ?

Met de linkerhandregel kom je er dan achter dat de veldlijnen van recht komen en dus van rechts naar links lopen.


Op vrijdag 5 mei 2017 om 20:58 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Bij vraag B heb ik gerekend met een lengte van 8cm, omdat de lorentzkracht op beide kanten werkt, in tegengestelde richtingen. De kracht die op de lange zijde werkt is dus totaal 0,0256 N. Heb ik iets fout begrepen?

Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op vrijdag 5 mei 2017 om 21:39
Dag Andras,

Als de lorentzkrachten op beide zijden helemaal hetzelfde zouden zijn zou je inderdaad de totale lorentzkracht kunnen berekenen met F=B*L met L = 8,0 cm, maar helaas:

De grootte van FL op ieder van de zijde is wel hetzelfde maar hun richting en aangrijpingspunt niet. Je mag ze dus niet zomaar optellen. Het zijn echt twee aparte krachten. Alleen hun grootte is hetzelfde.


Op maandag 9 jan 2017 om 15:40 is de volgende vraag gesteld
Ik snap vraag a niet helemaal.
De lorentzkracht is de kracht die een bewegend geladen deeltje in een magnetisch veld ondervind, maar ik snap niet hoe ik uit de afbeelding kan herleiden hoe de lorentzkracht werkt.
Ook snap ik niet hoe hier de linkerhandregel wordt toegepast.

Erik van Munster reageerde op maandag 9 jan 2017 om 16:50
Klopt, de lorentzkracht is de kracht op een bewegend geladen deeltje in een magnetisch veld. Een draad waar stroom doorloopt kun je ook zien als bewegende lading. (Het zijn namelijk bewegende deeltjes die ervoor zorgen dat er door de draad elektrische lading verplaatst wordt).

Over de linkerhandregel:
Kijk even in het linkerplaatje naar het stuk stroomdraad wat in de magneet steekt aan de linkerkant (er staat een zwartdriehoekje in wat de magneet in wijst). Laat de vingers van je linkerhand (stroomrichting) parallel aan deze draad de magneet in wijzen. Vang de magnetische veldlijnen op in je handpalm. De binnenkant van je linkerhandpalm wijst dan naar rechts en de rug van de linkerhand wijst naar links. Als je dan kijkt naar de richting van je duim zie je dat deze naar boven wijst.

Lorentzkracht op dit stuk draad is dus naar boven.


>> naar HAVO uitwerkingen

4 VWO


Algemeen VWO 1 Maatcilinder, 2 Metriek stelsel, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Kloppende formule, 7 Luchtwrijving, 8 Voorvoegsels, 9 Standaardnotatie, 10 Orde van grootte, 11 Meetfouten, 12 Oppervlakte, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Omschrijven, 21 Magneetveld, 22 Gravitatieformule, 23 Interpoleren, 24 Grafiek, 25 Verbanden, 26 Kinetische energie, 27 Lichtintensiteit, 28 Coördinatentransformatie, 29 Snelheidsmodel, 30 Watermodel,

Beweging VWO 1 Trajectcontrole, 2 Onweersbui, 3 Naar school, 4 Rondje aarde, 5 Inhaalmanoeuvre, 6 Lichtsnelheid, 7 Optrekkende auto, 8 Landingsbaan, 9 Lift, 10 Botsing, 11 Katapult, 12 Maansprong, 13 Sprint, 14 Vallende bal, 15 Trilling, 16 Jan-van-Gent,

Krachten VWO 1 Kopstaart-methode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Grafisch ontbinden, 6 Componenten, 7 Zwaartekracht, 8 Veerkracht, 9 Straatlamp, 10 Katrollen, 11 Normaalkracht, 12 Stroomlijn, 13 Tegenwind, 14 Glijbaan, 15 Schuifwrijving, 16 Krachtsoorten, 17 Wetten van Newton, 18 Krachtenevenwicht, 19 Valversnelling, 20 Skaten, 21 Afdaling, 22 Slinger, 23 Bergtrein, 24 Lift, 25 Take-off, 26 Knikker, 27 Boeing, 28 Atwood, 29 Trein, 30 Onderwatermodel,

Elektrische Schakelingen VWO 1 Lampjes, 2 Schema, 3 Bliksemafleider, 4 Koper, 5 Volt, 6 Inslagspanning, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Spanningswet, 15 Stroomwet, 16 Serieschakeling, 17 Doorbranden, 18 Spanningsdeler, 19 Spanningsbron, 20 Parallelschakeling, 21 Drie weerstanden, 22 Hoofdstroom, 23 Puzzelen, 24 Draadweerstand, 25 Meetschakeling, 26 Schuifweerstand, 27 Bijzondere weerstanden, 28 Vermogen, 29 Opwarmen, 30 Gloeidraad, 31 LED lamp, 32 Penlite, 33 Zekering, 34 Beveiliging,

Energie & Arbeid VWO 1 Arbeid, 2 Vermoeidheid, 3 Eenheid, 4 Hoek, 5 Hijskraan, 6 Slee, 7 Optrekkende trein, 8 Helling, 9 Veer, 10 Definities, 11 Energiesoorten, 12 Kinetische energie, 13 Versnellen, 14 Eenparige versnelling, 15 Tennisbal, 16 Pakhuis, 17 Veerenergie, 18 Vallende steen, 19 Boogschieten, 20 Glijden, 21 Kanonschot, 22 Vermogen, 23 Katrollen, 24 Vergelijking, 25 Elektriciteitscentrale, 26 Voertuig, 27 Zonnepaneel, 28 Gravitatie-energie, 29 Benzineverbruik, 30 Valmodel,

5 VWO


Cirkelbeweging & Gravitatie VWO 1 Slijptol, 2 Draaimolen, 3 Fietstocht, 4 Middelpuntzoekende kracht, 5 Eenheid, 6 Fmpz, 7 Bocht, 8 Zweefmolen, 9 Aardrotatie, 10 Gravitatiekracht, 11 Gravitatieconstante, 12 Verband, 13 Appel, 14 Valversnelling, 15 Kepler, 16 Jupitermaantjes, 17 Exoplaneet, 18 Geostationair, 19 Gravitatie-energie, 20 Ellips, 21 Ontsnappingssnelheid, 22 Maanmodel,

Trillingen & Golven VWO 1 Trillingen, 2 Frequentie, 3 Oscilloscoop, 4 Fase, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Gelijk lopen, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Slingerenergie, 14 Trillingsmodel, 15 Golflengte, 16 Golf op zee, 17 Longitudinaal/tranversaal, 18 Superpositie, 19 Resulterende ampl., 20 Interferentie, 21 Staande golven, 22 Reageerbuis, 23 Klankkast, 24 Gitaar, 25 Saxofoon, 26 Modulatie, 27 FM, 28 Sampling, 29 Datatransfer, 30 CD,

Elektromagnetisme VWO 1 Balletjes, 2 Elektrische lading, 3 Plastic staaf, 4 Elektroscoop, 5 Wet van Coulomb, 6 Veldsterkte, 7 Radiaal veld, 8 Twee ladingen, 9 Millikan, 10 Veldmodel, 11 Stroomkring, 12 Spanningsveld, 13 Versnelspanning, 14 Elektronvolt, 15 Lineaire versneller, 16 Magneten, 17 Magneetveld, 18 Veldlijnen, 19 Rechterhand draad, 20 Rechterhand spoel, 21 Linkerhand, 22 Lorentzkracht, 23 Ampere, 24 Massaspectrometer, 25 Elektromotor, 26 Luidspreker, 27 Flux, 28 Wet van Lenz, 29 Fluxverandering, 30 Dynamo, 31 Draaiend spoeltje, 32 Vallende magneet,

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21 Kringproces, 22 Warmte en temperatuur, 23 Warmtetransport, 24 Koelkast, 25 Opwarmen, 26 Warmtecapaciteit, 27 Geiser, 28 Friteuse, 29 Hoefijzer, 30 Afkoelingsmodel,

Biofysica VWO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Bloedstroom, 5 Bloedvat, 6 Vatenstelsel, 7 Gehoorgang, 8 Binnenoor, 9 Lichaamsoppervlak, 10 Waterijs, 11 Lichtmicroscoop, 12 Fluorescentie, 13 GFP, 14 Elektronenmicroscoop, 15 Zwemblaas, 16 Parasaurolophus,

Geofysica VWO 1 Aardmagnetisme, 2 Noorderlicht, 3 P-golf, 4 S-golf, 5 Seismograaf, 6 Epicentrum, 7 Tsunami, 8 Mount Everest, 9 Grace, 10 Aardmassa, 11 Massamiddelpunt, 12 Dichtheid, 13 Appelschil, 14 Lava, 15 Datering,

6 VWO


Sterren & Straling VWO 1 Elektromagnetisch spectrum, 2 Stralingssoort, 3 Lichtsnelheid, 4 Lichtjaar, 5 Continu of lijn?, 6 Zwarte straler, 7 Planckkrommen, 8 Kleurtemperatuur, 9 Gasspectrum, 10 Spectraallijnen, 11 Zonnespectrum, 12 Sterspectra, 13 Wet van Wien, 14 Spectraaltype, 15 Stefan-Boltzmann, 16 Lichtkracht, 17 Kwadratenwet, 18 Zonneconstante, 19 Afstandsbepaling, 20 Superreus, 21 Hertzsprung-Russel, 22 Sterevolutie, 23 Sterpopulatie, 24 Telescoop, 25 Hubble Space Telescope, 26 Dopplereffect, 27 Zonnerotatie, 28 Oerknal,

Quantum- & Atoomfysica VWO 1 Laserpointer, 2 Rutherford, 3 Bohr, 4 Energieniveaus, 5 Aangeslagen toestand, 6 Lijnenspectrum, 7 Waterstofspectrum, 8 Ionisatie-energie, 9 Buiging, 10 Dubbelspleet, 11 Foto-elektrisch effect, 12 Foto-elektronen, 13 Golf/Deeltjes-dualiteit, 14 Brogliegolven, 15 Dubbelspleet Elektronen, 16 Golf of deeltje, 17 Luchtdeeltjes, 18 Elektronendiffractie, 19 Deeltje in een doos, 20 Waterstofatoom, 21 Waarschijnlijkheid, 22 Schrödinger's kat, 23 Tunneleffect, 24 Ontsnappingskans, 25 Heisenberg, 26 Nulpuntsenergie, 27 Omschrijvingen, 28 Inktwisser,

Ioniserende Straling VWO 1 Samenstelling, 2 Massa en ladingsgetal, 3 Vervalvergelijking, 4 Ontstaan, 5 Vervalreeks, 6 Halveringstijd, 7 Logaritme, 8 Vervalmodel, 9 Grootste activiteit, 10 Activiteit, 11 Raaklijn, 12 Ionisatie, 13 Dracht, 14 Geiger-Müllerbuis, 15 Dosimeter, 16 Activiteitsmeting, 17 Röntgenbuis, 18 Doorgelaten straling, 19 Loodschort, 20 Aluminiumfolie, 21 Röntgenfoto, 22 Contrastmiddel, 23 CT-scan, 24 MRI, 25 Echoscopie, 26 PET, 27 Medische beelden, 28 Kernramp, 29 Verhoogd risico, 30 Stralingsdosis, 31 Radiotherapie, 32 Longen,

Kernen & Deeltjes VWO 1 Einstein, 2 Massaverschil, 3 K-vangst, 4 Vervalsoort, 5 Bindingsenergie, 6 Kunstmatige kernreactie, 7 Splijtingsreactie, 8 Kernenergie, 9 Splijtstof, 10 Kernfusie, 11 Standaardmodel, 12 Quarks, 13 Leptonen, 14 Zonneneutrino's, 15 Kosmische straling, 16 LHC,

Relativiteit VWO 1 Fizeau, 2 Michelson-Morley, 3 Ruimtetijd-diagram, 4 Lichtkegel, 5 Trein, 6 Straaljager, 7 Lengtecontractie, 8 Muon, 9 Ruimteas tekenen, 10 Tijddilatatie, 11 Gelijktijdigheid, 12 Snelheden optellen, 13 Relativistische massa, 14 Kinetische energie, 15 Zwaartekracht, 16 Zwart gat,

4 HAVO


Algemeen HAVO 1 Meter, 2 Kilogram, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Zelfde eenheid, 7 Kloppende formule, 8 Groter of kleiner, 9 Voorvoegsels, 10 Exponent, 11 Schatten, 12 Aflezen, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Cilinder, 21 Sinaasappel, 22 Omschrijven, 23 Magneetveld, 24 Gravitatieformule, 25 Interpoleren, 26 Grafiek, 27 Onbekende vloeistof, 28 Verbanden, 29 Kinetische energie, 30 Lichtintensiteit,

Beweging HAVO 1 Stroboscoop, 2 Trajectcontrole, 3 Onweersbui, 4 Naar school, 5 Rondje aarde, 6 Inhaalmanoeuvre, 7 Lichtsnelheid, 8 Versnelling, 9 Afremmen, 10 Optrekkende auto, 11 Landingsbaan, 12 Lift, 13 Botsing, 14 Vallen, 15 Katapult, 16 Maansprong, 17 Sprint, 18 Vallende bal, 19 Trilling, 20 Jan-van-Gent,

Krachten HAVO 1 Kop-staartmethode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Ontbinden, 6 Componenten, 7 Grootte, 8 Tillen, 9 Pythagoras, 10 Zwaartekracht, 11 Veerkracht, 12 Straatlamp, 13 Katrollen, 14 Normaalkracht, 15 Helling, 16 Wrijvingskracht, 17 Tegenwind, 18 Schuifwrijving, 19 Krachtsoorten, 20 Speeltuin, 21 Hefboom, 22 Momentsleutel, 23 Arm bepalen, 24 Onderarm, 25 Opdrukken, 26 Wetten van Newton, 27 Krachtenevenwicht, 28 Versnelling, 29 Wegfietsen, 30 Valversnelling, 31 Parachutesprong, 32 Bergtrein, 33 Take-off,

Elektrische Schakelingen HAVO 1 Schakeling, 2 Lampjes, 3 Schema, 4 Stroom, 5 Spanningsbron, 6 Wet van Ohm, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Serieschakeling, 15 Doorbranden, 16 Spanningsdeler, 17 Bronspanning, 18 Parallelschakeling, 19 Drie weerstanden, 20 Puzzelen, 21 Draadweerstand, 22 Koperdraad, 23 Meetschakeling, 24 Schuifweerstand, 25 Bijzondere weerstanden, 26 Vermogen, 27 Opwarmen, 28 LED-lamp, 29 Capaciteit, 30 Zekering, 31 Beveiliging, 32 Transformator, 33 Hoogspanningsleiding, 34 Elektriciteitsopwekking, 35 Elektrische auto,

Energie & Arbeid HAVO 1 Beklimming, 2 Welke kracht, 3 Arbeid, 4 Vermoeidheid, 5 Eenheid, 6 Schuine kracht, 7 Hijskraan, 8 Slee, 9 Optrekkende trein, 10 Helling, 11 Definities, 12 Energiesoorten, 13 Kinetische energie, 14 Versnelling, 15 Eenparig versnellen, 16 Tennisbal, 17 Pakhuis, 18 Knikker, 19 Vallende steen, 20 Glijden, 21 Verticale worp, 22 Kanonschot, 23 Vermogen, 24 Katrollen, 25 Rendement, 26 Automotor, 27 Zonnepaneel, 28 Voertuig, 29 Stookwaarde, 30 Vergelijking, 31 Elektriciteitscentrale, 32 Benzineverbruik,

5 HAVO


Zonnestelsel & Heelal HAVO 1 Maanfasen, 2 Zonsverduistering, 3 Heliocentrisch, 4 Venus, 5 Ontbrekende woorden, 6 Cirkelbeweging, 7 Slijptol, 8 Draaimolen, 9 Middelpuntzoekende kracht, 10 Eenheid, 11 Fmpz, 12 Bocht, 13 Aardrotatie, 14 Gravitatiekracht, 15 Gravitatieconstante, 16 Hoogte, 17 Appel, 18 Valversnelling, 19 Afleiding, 20 Jupitermaantjes, 21 Exoplaneet, 22 Geostationair, 23 Telescopen, 24 Elektromagnetisch spectrum, 25 Stralingssoort, 26 Lichtsnelheid, 27 Wet van Wien, 28 Lichtjaar, 29 Reistijd, 30 Deneb, 31 Oerknal, 32 Andromedastelsel,

Trillingen & Golven HAVO 1 Trillingen, 2 Elektrocardiogram, 3 Frequentie, 4 Oscilloscoop, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Strak koord, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Golflengte, 14 Golven op zee, 15 Longitudinaal transversaal, 16 Geluidsgolven, 17 Onweersafstand, 18 Meting geluidssnelheid, 19 Lichtgolven, 20 Lopend of staand, 21 Staande golven, 22 Snaartrillingen, 23 Reageerbuis, 24 Trompet, 25 Gitaar, 26 Saxofoon, 27 Modulatie, 28 FM,

Stoffen & Warmte HAVO 1 Drie fasen, 2 Faseovergangen, 3 Van der Waalskracht, 4 Welke fase?, 5 Brownse beweging, 6 Molecuultheorie, 7 Atomen & moleculen, 8 Plasma, 9 Massa, 10 Kristalrooster, 11 Temperatuur, 12 Warmte & temperatuur, 13 Warmtetransport, 14 Koelkast, 15 Geleiding in metalen, 16 Opwarmen, 17 Welke stof?, 18 Geiser, 19 Soortelijke warmte, 20 Friteuse, 21 Hoefijzer, 22 Mechanische spanning, 23 Spankracht, 24 Plastic, 25 Rek, 26 Uitzetting, 27 Spanning,rek-diagram, 28 Elasticiteitsmodulus, 29 Kabeltrein,

Ioniserende Straling HAVO 1 Atoommodellen, 2 Samenstelling, 3 Massa- en ladingsgetal, 4 Vervalvergelijking, 5 Ontstaan, 6 Vervalreeks, 7 Halveringstijd, 8 Kernen & halvering, 9 Grootste activiteit, 10 Raaklijn, 11 Activiteitsformule, 12 Ionisatie, 13 α-deeltje, 14 Fotonen, 15 Dracht, 16 Geiger-Müllerbuis, 17 Dosimeter, 18 Activiteitsmeting, 19 Röntgenbuis, 20 Doorgelaten straling, 21 Loodschort, 22 Aluminiumfolie, 23 Röntgenfoto, 24 Contrastmiddel, 25 CT-scan, 26 MRI, 27 Echoscopie, 28 Medische beelden, 29 Kernramp, 30 Verhoogd risico, 31 Stralingsdosis, 32 Radiotherapie, 33 Longen,

Technische Automatisering HAVO 1 Vingers, 2 Binair, 3 Aan/uitknop, 4 Waarheidstabel, 5 EN-poorten, 6 XOF-poort, 7 Temperatuursensor, 8 Comparator, 9 Systeembord, 10 Geheugencel, 11 Warmtelint, 12 AD-omzetter, 13 Pulsteller, 14 Stopwatch, 15 Lichtschakelaar, 16 Snelheidsmeting, 17 Meet-Stuur-Regel-,

Licht & Lenzen HAVO 1 Spiegelbeeld, 2 Spiegelwet, 3 Breking, 4 Prisma, 5 Totale reflectie, 6 Fiber, 7 Lens, 8 Constructietekening, 9 Lenswerking, 10 Beeldvorming, 11 Twee lichtstralen, 12 Virtueel beeld, 13 Lenswet, 14 Onscherp, 15 Vergroting, 16 Vergrootte bloem, 17 Fotocamera, 18 Kolibri,

Aarde & Klimaat HAVO 1 Druk, 2 Gasdruk, 3 Luchtkolom, 4 Dampkring, 5 Hoogtemeting, 6 Corioliseffect, 7 Buys Ballot, 8 Waterdamp, 9 Ozon, 10 Zonnestraling, 11 Albedo, 12 Broeikaseffect, 13 Stralingshoek, 14 Buienradar, 15 IJsberg,

Menselijk Lichaam HAVO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Lichaamsoppervlak, 5 Waterijs, 6 Gehoorgang, 7 Binnenoor, 8 Geluidsintensiteit, 9 Gehoordrempel, 10 Decibel, 11 Hoornvlies, 12 Ooglens, 13 Bijziendheid, 14 Oudziendheid, 15 Kleurenblindheid,

terug naar boven