Inloggen

Gelijk lopen

Deze uitwerking hoort bij opgave 10 uit het hoofdstuk "Trillingen & Golven VWO". De opgaven zijn te vinden in FotonTrillingenGolvenVWO.pdf

Opgave a

Er geldt

T = 2π·√(m/C)

Invullen geeft

TA = 2π·√(0,200/31,6) = 0,50000 s
TB = 2π·√(0,250/17,5) = 0,75000 s

Op drie cijfers afgerond is dit 0,500 s en 0,750 s.

Opgave b

Voor de uitwijking als functie van de tijd bij een harmonische trilling geldt

u(t) = A·sin( [2π/T] · t)

Hierbij geldt dat op t = 0 s de massa zich in de evenwichtstand bevindt en omhoog gaat. Dit is hier niet zo. Op t = 0 wordt de massa losgelaten op zijn laagste punt onder de evenwichtsstand. Op t = 0 s is de uitwijking dus -0,05 m. In plaats van bovenstaande formule, moet de formule dus zijn

u(t) = -A·cos( [2π/T] · t)

Invullen geeft

uA(t) = -0,05·cos(12,566·t)
uB(t) = -0,05·cos( 8,378·t)

Opgave c

Als mA één trilling heeft gemaakt is er 0,500 s verstreken. Invullen van t = 0,500 s in de formule voor uB(t) geeft

uB(0,500) = -0,05·cos( 8,378·0,500)

uB(0,500) =-0,05·cos(4,189)

uB(0,500) =-0,05·-0,500 = 0,025 m

Massa B bevindt zich dus 2,5 cm boven de evenwichtsstand.

Opgave d

Gelijk wil hier zeggen dat de massa's zich tegelijkertijd op dezelfde positie bevinden en in dezelfde richting bewegen. Voor de uitwijking geldt

u(t) = -A·cos( [2π/T] · t)

Cosinus is een periodieke functie met periode 2π. Dat betekent dat de twee massa's gelijk lopen als datgene wat tussen haakjes staat n·2π scheelt waarbij n een geheel getal is (0,1,2,3…). Voor het tijdstip dat de massa's gelijk lopen geldt dus dat het verschil tussen t/TA en t/tB gelijk is aan een geheel getal:

t/TA - t/TB = 0,1,2,3…

Wanneer we T = 1/f invullen wordt dit

t·fA - t·fB = 0,1,2,3…

t·(fA - fB) = 0,1,2,3…

Invullen geeft

t·(1/0,500 - 1/0,7500) = 0,1,2,3…

t·0,666667 = 0,1,2,3…

De eerste keer dat ze gelijk lopen is t = 0 s. De daaropvolgende keer geldt t·0,666667 = 1

t = 1 / 0,666667 = 1,5 s.

Vraag over opgave "Gelijk lopen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gelijk lopen

Op zaterdag 19 nov 2022 om 17:39 is de volgende vraag gesteld
Kun je bij opgave b ook zeggen dat de formule gelijk is aan
0.05 * sin (1.5pi + 4pi x). Dat geeft toch een identieke trilling aan? (begint bij -0,05m, en doorloopt de golf in de aangegeven 0,5s als trillingstijd)

Erik van Munster reageerde op zaterdag 19 nov 2022 om 18:19
Ja klopt, ipv van cosinus kun je ook een “verschoven” sinus op schrijven. Sinus en cosinus zijn identiek alleen onderling een kwart periode verschoven.


Bekijk alle vragen (13)Op dinsdag 18 okt 2022 om 04:48 is de volgende vraag gesteld
Hoi,
Ik snap nog niet zo goed waarom we bij opgave b nou precies de cosinus gebruiken.
Zou u dat kunnen uitleggen? Is de formule die we hier gebruiken een vast iets voor wanneer de massa wordt losgelaten op zijn laagste punt? Of hoe moet ik dat precies zien?

Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op dinsdag 18 okt 2022 om 09:09
Eerst de wiskunde: Het is het makkelijkst als je je even de grafieken voor sin(x) en cos(x) voorstelt. Als je kijkt hoe de grafieken lopen vanaf x=0 zie je:

De grafiek van sin(x) begint bij 0 en gaat omhoog.

De grafiek van cos(x) begint bij het maximum en loopt omlaag.

Maar wat je ook ziet is dat de twee grafieken precies dezelfde vorm hebben alleen verschoven ten opzichte van elkaar. Een cosinus kun je dus zien als een verschoven sinus.

Nu de natuurkunde: De formule voor een harmonische trilling zoals die in Binas staat is een sinus. Maar dit geldt alleen als de trilling, net zoals de sinus, bij t=0 ook bij 0 begint en naar positieve waarden (omhoog) gaat. In deze opgave is dat niet zo vandaar dat we i.p.v. sin hier cos gebruiken (met nog een minteken er voor omdat de trilling negatief begint).


Op donderdag 22 sep 2022 om 14:24 is de volgende vraag gesteld
Hoi,
Het feit dat we te maken hebben met een veer wil dus niet altijd zeggen dat het een harmonische trilling is? Want bij b hebben we een cos formule. Maar in de eerste vraag hebben we wel de trillingstijd berekent met een formule die je alleen mag gebruiken als er sprake is van een harmonische trilling. Hoe zit dat?

Alvast bedankt voor uw antwoord :)

Erik van Munster reageerde op donderdag 22 sep 2022 om 16:00
Een trilling is harmonisch als hij “sinusvormig” is. Dit is ook een cosinus. Een cosinus is een verschoven sinus, die een kwart periode voorloopt. Dit geldt nog steeds als sinusvormig dus het is nog steeds een harmonische trilling.

Als er een trilling is van een veer met een constante C is deze altijd harmonisch.


Op vrijdag 13 mei 2022 om 12:14 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Bij vraag A krijg ik niet de antwoorden 0,5000 en 0,7500 s eruit maar 0,49986 etc en 0,75098 etc. Heeft u het afgerond of typ ik het verkeerd in?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 13 mei 2022 om 13:10
Klopt waar je op uitkomt, hoor. Is inderdaad afgerond hierboven.


Op zondag 27 jun 2021 om 12:58 is de volgende vraag gesteld
Hoi,
Bij vraag A wordt het antwoord in 2 significante cijfers gegeven, moet dit niet 3 significante cijfers zijn? Je gebruikt namelijk Ca=31,6N/m ma=200g Cb=17,5N/m mb=250g
dit zijn allemaal 3 significante cijfers, ja er staat in de vraag wel een getal met 2 significante cijfers, maar die gebruik je niet bij vraag A.

Erik van Munster reageerde op zondag 27 jun 2021 om 14:12
Klopt hoor. Je hebt helemaal gelijk. De amplitude is met 2 cijfers maar die gebruik je niet bij deze vraag. Moet drie cijfers zijn. Heb het net aangepast hierboven.


Op zaterdag 17 okt 2020 om 17:49 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik snap niet echt waarom we cos hebben gebruikt en niet de sin, bij vraag b. Kunt u het uitleggen?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 17 okt 2020 om 18:50
Dit is het makkelijkst om te snappen als je even de grafieken van sin(x) en cos(x) voor je ziet. (Misschien kun je die ergens vinden of anders kun je ze je misschien wel inbeelden in je hoofd)

De grafiek van sin(x) begint op x=0 op de evenwichtstand en gaat dan omhoog. De grafiek van cos(x) begint op x=0 niet op de evenwichtstand maar heeft dan juist een maximum. Voor deze opgave zijn we op zoek naar een functie die juist bij een minimum begint en dus bij negatieve waarden. Dus onder de evenwichtstand.

Dit is een cos(x) maar dan met een min ervoor. Sin(x) met een min ervoor zou niet werken want die zou mog steeds op de evenwichtsstand beginnen.

Hoop dat je je het hiermee een beetje voor kunt stellen.


Op zondag 27 okt 2019 om 12:45 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Ik snap de uitwerking van opdracht C niet helemaal, er is 0,500 seconde verstreken, waarom wordt er dan 0,0500 ingevuld op de plaats van t?

Erik van Munster reageerde op zondag 27 okt 2019 om 13:43
Klopt. Hier had moeten staan t = 0,5 s. Heb het net aangepast en het klopt zoals het er nu staat.


Op vrijdag 20 sep 2019 om 13:19 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik snap vraag b helemaal niet.. tijd is idd = 0 en uitwijking is 5cm =0,05m,, maar daarna volg ik het helemaal niet meer.. zou u mij dit stap voor stap kunnen beschrijven? Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op vrijdag 20 sep 2019 om 14:11
Vraag b is eigenlijk het invullen van de formule u(t) = A·sin( [2π/T] · t).

Als je een grafiek zou maken zou je zien (omdat het een sinusfunctie is) dat vanaf t=0 de uitwijking u(t) vanaf de evenwichtsstand omhoog gaat. Hier begint de massa helemaal onderaan. We moeten dus geen sinus hebben maar een cosinus. Het minteken is omdat de massa naar onderen (onder de evenwichtsstand) wordt getrokken en daar begint. De functie wordt dus

u(t) = -A·cos( [2π/T] · t)

Zal even voordoen hoe het invullen gaat voor massa A. We vullen in

A = 0,05 m
T = 0,500 s

u(t) = -0,05·cos( [2π/0,500] · t)

Als je 2π/0,500 uitrekent (met je rekenmachine) kom je op 12,56637061... dus wordt het

u(t) = -0,05·cos(12,566 · t)

Voor massa B gaat het op dezelfde manier maar daar is de trillingstijd anders.


Op zaterdag 21 jul 2018 om 20:43 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer van Munster,

Volgens mij kun je dit wel altijd direct berekenen met: grootste periode/kleinste periode. Hier: 0,75/0,5=1,5 s

Erik van Munster reageerde op zaterdag 21 jul 2018 om 21:55
Als je 0,75 en 0,5 deelt kom je inderdaad op 1,5 s en dat is toevallig ook het goede antwoord. Maar als je het met andere trillingstijden probeert (bijvoorbeeld 1,0 s en 1,1 s) kom je op deze manier toch niet op het goede antwoord.


Op vrijdag 26 jan 2018 om 11:18 is de volgende vraag gesteld
kan je vraag d) ook op een andere manier berekenen?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 26 jan 2018 om 11:28
Je kunt het in dit geval ook beredeneren. Als B één hele trilling gemaakt (na 0,75 s) heeft A anderhalve trilling gemaakt omdat A sneller trilt. A loopt dus een halve trilling vóór op B. Na nóg een keer een hele trilling van B loopt A dus 2 keer een halve trilling voor en dat is één hele trilling. Ze lopen dan weer in fase. 2 trillingen van B is gelijk aan 2*0,75 = 1,5 s.

De getallen komen hier mooi uit maar als dat niet zo is kun je het niet zo beredeneren en zul je het toch met een berekening moeten doen.


Op donderdag 23 feb 2017 om 12:40 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Het antwoord bij deze vraag klopt niet als ik mijn rekenmachine moet geloven. uB(t) = -0,05·cos( 8,378·0,500) = -0,025 m hier komt volgens het antwoordmodel een negatief getal uit terwijl bij mijn rekenmachine er hetzelfde getal uitkomt maar dan positief. Wanneer ik de A verander in 0,05 i.p.v. -0,05 komt er wel het goede antwoord uit. Hoe is dit te verklaren? (Mijn normale en grafische rekenmachines staan beide ingesteld op radialen)

Met vriendelijke groet,

Martijn

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 feb 2017 om 16:04
Dag Martijn,

Je hebt gelijk. cos(4,189) is inderdaad negatief en het antwoord moet dus positief zijn. Boven de evenwichtstand dus. Heb het hierboven aangepast.

Dank voor je oplettendheid...

Erik


Op maandag 12 dec 2016 om 13:37 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

hoe kan het antwoord bij C -0,025 zijn? Ik kom uit op -0,0499.

Met vriendelijke groet

Erik van Munster reageerde op maandag 12 dec 2016 om 14:53
Ik denk dat je rekenmachine op graden staat in plaats van radialen. Normaal is bij berekeningen met hoeken graden prima maar hier, omdat we de formule hebben opgesteld met 2π/T, moeten we radialen gebruiken.
Verschilt per rekenmachine maar bij een Casio fx-82 kun je dit instellen met het knopje [mode].

Als je je rekenmachine op radialen instelt kom je, als het goed is, wel op -0,025 cm bij vraag C uit.Op zondag 17 jan 2016 om 20:25 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

ik snap niet waarom bij vraag b de sinus in cosinus moet worden veranderd. Zou u dat even kunnen uitleggen?

Erik van Munster reageerde op zondag 17 jan 2016 om 20:56
Als je de grafiek zou bekijken van de functie A*sin(2pi/T * t) dan zie je een grafiek die op t=0 vanaf de evenwichtsstand omhoog gaat. Dit komt door de sinus die in deze functie zit.

De functie waar we naar op zoek zijn moet juist op zijn laagste punt zijn op t=0. Dit is een cosinusfunctie. De vorm van de grafiek een cosinus is namelijk hetzelfde als die van een sinus met als enige verschil dat het op een ander punt begint. Het min-teken moet er nog voor omdat we op t=0 op de onderste uiterste stand moeten beginnen i.p.v. De bovenste.

Bekijk anders de grafieken van sin(x) en cos(x) maar eens.


>> naar HAVO uitwerkingen

4 VWO


Algemeen VWO 1 Maatcilinder, 2 Metriek stelsel, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Kloppende formule, 7 Luchtwrijving, 8 Voorvoegsels, 9 Standaardnotatie, 10 Orde van grootte, 11 Meetfouten, 12 Oppervlakte, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Omschrijven, 21 Magneetveld, 22 Gravitatieformule, 23 Interpoleren, 24 Grafiek, 25 Verbanden, 26 Kinetische energie, 27 Lichtintensiteit, 28 Coördinatentransformatie, 29 Snelheidsmodel, 30 Watermodel,

Beweging VWO 1 Trajectcontrole, 2 Onweersbui, 3 Naar school, 4 Rondje aarde, 5 Inhaalmanoeuvre, 6 Lichtsnelheid, 7 Optrekkende auto, 8 Landingsbaan, 9 Lift, 10 Botsing, 11 Katapult, 12 Maansprong, 13 Sprint, 14 Vallende bal, 15 Trilling, 16 Jan-van-Gent,

Krachten VWO 1 Kopstaart-methode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Grafisch ontbinden, 6 Componenten, 7 Zwaartekracht, 8 Veerkracht, 9 Straatlamp, 10 Katrollen, 11 Normaalkracht, 12 Stroomlijn, 13 Tegenwind, 14 Glijbaan, 15 Schuifwrijving, 16 Krachtsoorten, 17 Wetten van Newton, 18 Krachtenevenwicht, 19 Valversnelling, 20 Skaten, 21 Afdaling, 22 Slinger, 23 Bergtrein, 24 Lift, 25 Take-off, 26 Knikker, 27 Boeing, 28 Atwood, 29 Trein, 30 Onderwatermodel,

Elektrische Schakelingen VWO 1 Lampjes, 2 Schema, 3 Bliksemafleider, 4 Koper, 5 Volt, 6 Inslagspanning, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Spanningswet, 15 Stroomwet, 16 Serieschakeling, 17 Doorbranden, 18 Spanningsdeler, 19 Spanningsbron, 20 Parallelschakeling, 21 Drie weerstanden, 22 Hoofdstroom, 23 Puzzelen, 24 Draadweerstand, 25 Meetschakeling, 26 Schuifweerstand, 27 Bijzondere weerstanden, 28 Vermogen, 29 Opwarmen, 30 Gloeidraad, 31 LED lamp, 32 Penlite, 33 Zekering, 34 Beveiliging,

Energie & Arbeid VWO 1 Arbeid, 2 Vermoeidheid, 3 Eenheid, 4 Hoek, 5 Hijskraan, 6 Slee, 7 Optrekkende trein, 8 Helling, 9 Veer, 10 Definities, 11 Energiesoorten, 12 Kinetische energie, 13 Versnellen, 14 Eenparige versnelling, 15 Tennisbal, 16 Pakhuis, 17 Veerenergie, 18 Vallende steen, 19 Boogschieten, 20 Glijden, 21 Kanonschot, 22 Vermogen, 23 Katrollen, 24 Vergelijking, 25 Elektriciteitscentrale, 26 Voertuig, 27 Zonnepaneel, 28 Gravitatie-energie, 29 Benzineverbruik, 30 Valmodel,

5 VWO


Cirkelbeweging & Gravitatie VWO 1 Slijptol, 2 Draaimolen, 3 Fietstocht, 4 Middelpuntzoekende kracht, 5 Eenheid, 6 Fmpz, 7 Bocht, 8 Zweefmolen, 9 Aardrotatie, 10 Gravitatiekracht, 11 Gravitatieconstante, 12 Verband, 13 Appel, 14 Valversnelling, 15 Kepler, 16 Jupitermaantjes, 17 Exoplaneet, 18 Geostationair, 19 Gravitatie-energie, 20 Ellips, 21 Ontsnappingssnelheid, 22 Maanmodel,

Trillingen & Golven VWO 1 Trillingen, 2 Frequentie, 3 Oscilloscoop, 4 Fase, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Gelijk lopen, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Slingerenergie, 14 Trillingsmodel, 15 Golflengte, 16 Golf op zee, 17 Longitudinaal/tranversaal, 18 Superpositie, 19 Resulterende ampl., 20 Interferentie, 21 Staande golven, 22 Reageerbuis, 23 Klankkast, 24 Gitaar, 25 Saxofoon, 26 Modulatie, 27 FM, 28 Sampling, 29 Datatransfer, 30 CD,

Elektromagnetisme VWO 1 Balletjes, 2 Elektrische lading, 3 Plastic staaf, 4 Elektroscoop, 5 Wet van Coulomb, 6 Veldsterkte, 7 Radiaal veld, 8 Twee ladingen, 9 Millikan, 10 Veldmodel, 11 Stroomkring, 12 Spanningsveld, 13 Versnelspanning, 14 Elektronvolt, 15 Lineaire versneller, 16 Magneten, 17 Magneetveld, 18 Veldlijnen, 19 Rechterhand draad, 20 Rechterhand spoel, 21 Linkerhand, 22 Lorentzkracht, 23 Ampere, 24 Massaspectrometer, 25 Elektromotor, 26 Luidspreker, 27 Flux, 28 Wet van Lenz, 29 Fluxverandering, 30 Dynamo, 31 Draaiend spoeltje, 32 Vallende magneet,

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21 Kringproces, 22 Warmte en temperatuur, 23 Warmtetransport, 24 Koelkast, 25 Opwarmen, 26 Warmtecapaciteit, 27 Geiser, 28 Friteuse, 29 Hoefijzer, 30 Afkoelingsmodel,

Biofysica VWO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Bloedstroom, 5 Bloedvat, 6 Vatenstelsel, 7 Gehoorgang, 8 Binnenoor, 9 Lichaamsoppervlak, 10 Waterijs, 11 Lichtmicroscoop, 12 Fluorescentie, 13 GFP, 14 Elektronenmicroscoop, 15 Zwemblaas, 16 Parasaurolophus,

Geofysica VWO 1 Aardmagnetisme, 2 Noorderlicht, 3 P-golf, 4 S-golf, 5 Seismograaf, 6 Epicentrum, 7 Tsunami, 8 Mount Everest, 9 Grace, 10 Aardmassa, 11 Massamiddelpunt, 12 Dichtheid, 13 Appelschil, 14 Lava, 15 Datering,

6 VWO


Sterren & Straling VWO 1 Elektromagnetisch spectrum, 2 Stralingssoort, 3 Lichtsnelheid, 4 Lichtjaar, 5 Continu of lijn?, 6 Zwarte straler, 7 Planckkrommen, 8 Kleurtemperatuur, 9 Gasspectrum, 10 Spectraallijnen, 11 Zonnespectrum, 12 Sterspectra, 13 Wet van Wien, 14 Spectraaltype, 15 Stefan-Boltzmann, 16 Lichtkracht, 17 Kwadratenwet, 18 Zonneconstante, 19 Afstandsbepaling, 20 Superreus, 21 Hertzsprung-Russel, 22 Sterevolutie, 23 Sterpopulatie, 24 Telescoop, 25 Hubble Space Telescope, 26 Dopplereffect, 27 Zonnerotatie, 28 Oerknal,

Quantum- & Atoomfysica VWO 1 Laserpointer, 2 Rutherford, 3 Bohr, 4 Energieniveaus, 5 Aangeslagen toestand, 6 Lijnenspectrum, 7 Waterstofspectrum, 8 Ionisatie-energie, 9 Buiging, 10 Dubbelspleet, 11 Foto-elektrisch effect, 12 Foto-elektronen, 13 Golf/Deeltjes-dualiteit, 14 Brogliegolven, 15 Dubbelspleet Elektronen, 16 Golf of deeltje, 17 Luchtdeeltjes, 18 Elektronendiffractie, 19 Deeltje in een doos, 20 Waterstofatoom, 21 Waarschijnlijkheid, 22 Schrödinger's kat, 23 Tunneleffect, 24 Ontsnappingskans, 25 Heisenberg, 26 Nulpuntsenergie, 27 Omschrijvingen, 28 Inktwisser,

Ioniserende Straling VWO 1 Samenstelling, 2 Massa en ladingsgetal, 3 Vervalvergelijking, 4 Ontstaan, 5 Vervalreeks, 6 Halveringstijd, 7 Logaritme, 8 Vervalmodel, 9 Grootste activiteit, 10 Activiteit, 11 Raaklijn, 12 Ionisatie, 13 Dracht, 14 Geiger-Müllerbuis, 15 Dosimeter, 16 Activiteitsmeting, 17 Röntgenbuis, 18 Doorgelaten straling, 19 Loodschort, 20 Aluminiumfolie, 21 Röntgenfoto, 22 Contrastmiddel, 23 CT-scan, 24 MRI, 25 Echoscopie, 26 PET, 27 Medische beelden, 28 Kernramp, 29 Verhoogd risico, 30 Stralingsdosis, 31 Radiotherapie, 32 Longen,

Kernen & Deeltjes VWO 1 Einstein, 2 Massaverschil, 3 K-vangst, 4 Vervalsoort, 5 Bindingsenergie, 6 Kunstmatige kernreactie, 7 Splijtingsreactie, 8 Kernenergie, 9 Splijtstof, 10 Kernfusie, 11 Standaardmodel, 12 Quarks, 13 Leptonen, 14 Zonneneutrino's, 15 Kosmische straling, 16 LHC,

Relativiteit VWO 1 Fizeau, 2 Michelson-Morley, 3 Ruimtetijd-diagram, 4 Lichtkegel, 5 Trein, 6 Straaljager, 7 Lengtecontractie, 8 Muon, 9 Ruimteas tekenen, 10 Tijddilatatie, 11 Gelijktijdigheid, 12 Snelheden optellen, 13 Relativistische massa, 14 Kinetische energie, 15 Zwaartekracht, 16 Zwart gat,

4 HAVO


Algemeen HAVO 1 Meter, 2 Kilogram, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Zelfde eenheid, 7 Kloppende formule, 8 Groter of kleiner, 9 Voorvoegsels, 10 Exponent, 11 Schatten, 12 Aflezen, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Cilinder, 21 Sinaasappel, 22 Omschrijven, 23 Magneetveld, 24 Gravitatieformule, 25 Interpoleren, 26 Grafiek, 27 Onbekende vloeistof, 28 Verbanden, 29 Kinetische energie, 30 Lichtintensiteit,

Beweging HAVO 1 Stroboscoop, 2 Trajectcontrole, 3 Onweersbui, 4 Naar school, 5 Rondje aarde, 6 Inhaalmanoeuvre, 7 Lichtsnelheid, 8 Versnelling, 9 Afremmen, 10 Optrekkende auto, 11 Landingsbaan, 12 Lift, 13 Botsing, 14 Vallen, 15 Katapult, 16 Maansprong, 17 Sprint, 18 Vallende bal, 19 Trilling, 20 Jan-van-Gent,

Krachten HAVO 1 Kop-staartmethode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Ontbinden, 6 Componenten, 7 Grootte, 8 Tillen, 9 Pythagoras, 10 Zwaartekracht, 11 Veerkracht, 12 Straatlamp, 13 Katrollen, 14 Normaalkracht, 15 Helling, 16 Wrijvingskracht, 17 Tegenwind, 18 Schuifwrijving, 19 Krachtsoorten, 20 Speeltuin, 21 Hefboom, 22 Momentsleutel, 23 Arm bepalen, 24 Onderarm, 25 Opdrukken, 26 Wetten van Newton, 27 Krachtenevenwicht, 28 Versnelling, 29 Wegfietsen, 30 Valversnelling, 31 Parachutesprong, 32 Bergtrein, 33 Take-off,

Elektrische Schakelingen HAVO 1 Schakeling, 2 Lampjes, 3 Schema, 4 Stroom, 5 Spanningsbron, 6 Wet van Ohm, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Serieschakeling, 15 Doorbranden, 16 Spanningsdeler, 17 Bronspanning, 18 Parallelschakeling, 19 Drie weerstanden, 20 Puzzelen, 21 Draadweerstand, 22 Koperdraad, 23 Meetschakeling, 24 Schuifweerstand, 25 Bijzondere weerstanden, 26 Vermogen, 27 Opwarmen, 28 LED-lamp, 29 Capaciteit, 30 Zekering, 31 Beveiliging, 32 Transformator, 33 Hoogspanningsleiding, 34 Elektriciteitsopwekking, 35 Elektrische auto,

Energie & Arbeid HAVO 1 Beklimming, 2 Welke kracht, 3 Arbeid, 4 Vermoeidheid, 5 Eenheid, 6 Schuine kracht, 7 Hijskraan, 8 Slee, 9 Optrekkende trein, 10 Helling, 11 Definities, 12 Energiesoorten, 13 Kinetische energie, 14 Versnelling, 15 Eenparig versnellen, 16 Tennisbal, 17 Pakhuis, 18 Knikker, 19 Vallende steen, 20 Glijden, 21 Verticale worp, 22 Kanonschot, 23 Vermogen, 24 Katrollen, 25 Rendement, 26 Automotor, 27 Zonnepaneel, 28 Voertuig, 29 Stookwaarde, 30 Vergelijking, 31 Elektriciteitscentrale, 32 Benzineverbruik,

5 HAVO


Zonnestelsel & Heelal HAVO 1 Maanfasen, 2 Zonsverduistering, 3 Heliocentrisch, 4 Venus, 5 Ontbrekende woorden, 6 Cirkelbeweging, 7 Slijptol, 8 Draaimolen, 9 Middelpuntzoekende kracht, 10 Eenheid, 11 Fmpz, 12 Bocht, 13 Aardrotatie, 14 Gravitatiekracht, 15 Gravitatieconstante, 16 Hoogte, 17 Appel, 18 Valversnelling, 19 Afleiding, 20 Jupitermaantjes, 21 Exoplaneet, 22 Geostationair, 23 Telescopen, 24 Elektromagnetisch spectrum, 25 Stralingssoort, 26 Lichtsnelheid, 27 Wet van Wien, 28 Lichtjaar, 29 Reistijd, 30 Deneb, 31 Oerknal, 32 Andromedastelsel,

Trillingen & Golven HAVO 1 Trillingen, 2 Elektrocardiogram, 3 Frequentie, 4 Oscilloscoop, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Strak koord, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Golflengte, 14 Golven op zee, 15 Longitudinaal transversaal, 16 Geluidsgolven, 17 Onweersafstand, 18 Meting geluidssnelheid, 19 Lichtgolven, 20 Lopend of staand, 21 Staande golven, 22 Snaartrillingen, 23 Reageerbuis, 24 Trompet, 25 Gitaar, 26 Saxofoon, 27 Modulatie, 28 FM,

Stoffen & Warmte HAVO 1 Drie fasen, 2 Faseovergangen, 3 Van der Waalskracht, 4 Welke fase?, 5 Brownse beweging, 6 Molecuultheorie, 7 Atomen & moleculen, 8 Plasma, 9 Massa, 10 Kristalrooster, 11 Temperatuur, 12 Warmte & temperatuur, 13 Warmtetransport, 14 Koelkast, 15 Geleiding in metalen, 16 Opwarmen, 17 Welke stof?, 18 Geiser, 19 Soortelijke warmte, 20 Friteuse, 21 Hoefijzer, 22 Mechanische spanning, 23 Spankracht, 24 Plastic, 25 Rek, 26 Uitzetting, 27 Spanning,rek-diagram, 28 Elasticiteitsmodulus, 29 Kabeltrein,

Ioniserende Straling HAVO 1 Atoommodellen, 2 Samenstelling, 3 Massa- en ladingsgetal, 4 Vervalvergelijking, 5 Ontstaan, 6 Vervalreeks, 7 Halveringstijd, 8 Kernen & halvering, 9 Grootste activiteit, 10 Raaklijn, 11 Activiteitsformule, 12 Ionisatie, 13 α-deeltje, 14 Fotonen, 15 Dracht, 16 Geiger-Müllerbuis, 17 Dosimeter, 18 Activiteitsmeting, 19 Röntgenbuis, 20 Doorgelaten straling, 21 Loodschort, 22 Aluminiumfolie, 23 Röntgenfoto, 24 Contrastmiddel, 25 CT-scan, 26 MRI, 27 Echoscopie, 28 Medische beelden, 29 Kernramp, 30 Verhoogd risico, 31 Stralingsdosis, 32 Radiotherapie, 33 Longen,

Technische Automatisering HAVO 1 Vingers, 2 Binair, 3 Aan/uitknop, 4 Waarheidstabel, 5 EN-poorten, 6 XOF-poort, 7 Temperatuursensor, 8 Comparator, 9 Systeembord, 10 Geheugencel, 11 Warmtelint, 12 AD-omzetter, 13 Pulsteller, 14 Stopwatch, 15 Lichtschakelaar, 16 Snelheidsmeting, 17 Meet-Stuur-Regel-,

Licht & Lenzen HAVO 1 Spiegelbeeld, 2 Spiegelwet, 3 Breking, 4 Prisma, 5 Totale reflectie, 6 Fiber, 7 Lens, 8 Constructietekening, 9 Lenswerking, 10 Beeldvorming, 11 Twee lichtstralen, 12 Virtueel beeld, 13 Lenswet, 14 Onscherp, 15 Vergroting, 16 Vergrootte bloem, 17 Fotocamera, 18 Kolibri,

Aarde & Klimaat HAVO 1 Druk, 2 Gasdruk, 3 Luchtkolom, 4 Dampkring, 5 Hoogtemeting, 6 Corioliseffect, 7 Buys Ballot, 8 Waterdamp, 9 Ozon, 10 Zonnestraling, 11 Albedo, 12 Broeikaseffect, 13 Stralingshoek, 14 Buienradar, 15 IJsberg,

Menselijk Lichaam HAVO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Lichaamsoppervlak, 5 Waterijs, 6 Gehoorgang, 7 Binnenoor, 8 Geluidsintensiteit, 9 Gehoordrempel, 10 Decibel, 11 Hoornvlies, 12 Ooglens, 13 Bijziendheid, 14 Oudziendheid, 15 Kleurenblindheid,

terug naar boven