Inloggen

Jan-van-Gent

Deze uitwerking hoort bij opgave 16 uit het hoofdstuk "Beweging VWO". De opgaven zijn te vinden in FotonBewegingVWO.pdf

Opgave a

Voor een vallend voorwerp zonder luchtwrijving geldt: s = 0,5·a·t2. Hieruit volgt voor de valtijd tval = √ s / (0.5*a). Invullen van s = 30 m en a = 9,81 ms2 geeft tval = 2,473 s. Voor de snelheidstoename in deze tijd geldt Δv = a·tval. Hieruit volgt Δv = 24,26 ms-1. 100 km/h is gelijk aan 27,8 ms-1 dus deze snelheid wordt niet bereikt.

Opgave b

Voor de eindsnelheid geldt: veind = vbegin + a ·tval. Hieruit volgt:

tval = ( veind - vbegin) / a.

Voor de valtijd geldt ook s= vgemiddelde·tval. Dus tval = s/vgemiddeld. De gemiddelde snelheid is (veind+ vbegin)/2. Invullen geeft:

tval = s / ((veind+ vbegin)/2).

De twee vergelijking voor tval stellen we aan elkaar gelijk:

( veind - vbegin) / a = s / ((veind+ vbegin)/2)

( veind - vbegin)( veind + vbegin) = 2sa

veind2 - vbegin2 = 2sa

vbegin2 = veind2 - 2sa

vbegin = √(veind2 - 2sa)

Invullen van s = 28 m, a = 9,81 ms2 en veind = 27,7778 ms-1 geeft vbegin = 14,91 ms-1. Afgerond op twee cijfers is dit 15 ms-1.

NB Deze opgave is ook op te lossen met een energievergelijking.

Vraag over opgave "Jan-van-Gent"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Jan-van-Gent

Lieke Smeets vroeg op zondag 6 dec 2020 om 09:54
Beste meneer,

Bij a had ik i.p.v de versnellingen vergeleken, de tijden vergeleken. dus ik had t=v/a gedaan en dan kwam je op 2,83 s uit en dan met de formule t=(30/0,5*a)-2 kwam 2,47 s uit en dan zie je dus dat dat niet behaald wordt. Is dit ook goed?

Lieke Smeets reageerde op zondag 6 dec 2020 om 10:05
en zou u misschien de energievergelijking van B willen uitleggen?

Erik van Munster reageerde op zondag 6 dec 2020 om 11:59
Over vraag a: Ja, hoor, prima. Zo kan het ook.

Vraag b. Als je dat met energie wil doen kan het zo:
Als de vogel het wateroppervlak raakt heeft deze een bepaalde kinetische energie (Ek,eind). Deze energie is afkomstig van de zwaarte-energie die hij verliest bij het vallen (Ez) plús de kinetische energie die hij zichzelf heeft gegeven in de 2 meter aan het begin (Ek,begin). Dus.

Ek,eind = Ez + Ek,begin

0,5*m*v_eind^2 = m*g*h + 0,5*m*v_begin^2

0,5*m*(27,888)^2 = m*9,81*28 + 0,5*m*vbegin^2

m valt links en rechts weg en je houdt over

388,895 = 274,68 + 0,5*v_begin^2

v_begin = wortel (228,43)

v_begin = 15 m/s


Bekijk alle vragen (8)Dalya Ali vroeg op dinsdag 24 dec 2019 om 15:39
dag meneer
Ik begrijp nog steeds niet waarom je twee formules aan gelijk moet stellen, kan het echt niet op een andere manier??

En heeft uw tips voor mij om formules goed af te leiden. want ik vind het een beetje lastig

Erik van Munster reageerde op dinsdag 24 dec 2019 om 17:14
Dit is de moeilijkste opgave die erbij zit in dit hoofdstuk. Ik snap dat ie lastig is.

Omdat zowel de beginsnelheid als de valtijd niet bekend zijn ontkom je er niet aan om twee vergelijkingen te gebruiken. Geen van de 2 vergelijkingen kun je afzonderlijk oplossen. Het zijn 2 vergelijkingen met 2 onbekenden.

De enige manier om dit op te lossen is door ze te combineren.

Dit kan het eenvoudigst door ze allebei in de vorm tval=... te schrijven en ze daarna gelijk te stellen.

Er zijn ook wel andere manieren om 2 vergelijkingen met 2 onbekenden op te lossen (heb je misschien bij wiskunde gehad) maar die zijn nog ingewikkelder.


Saadjna Debi vroeg op woensdag 3 apr 2019 om 21:01
Vraag b zou je toch ook kunnen oplossen met s=1/2gt^2. Je weet dat de beginsnelheid 0 is. Dan zou je de eindsnelheid moeten berekenen totdat het wateroppervlak wordt bereikt. De afstand is dan 2 m. En g=8,61. Dan kan je t uitrekenen en vervolgens vgem berekenen, waarmee je dus weer veind kunt berekenen. Toch kom ik hierbij niet op het juiste antwoord uit. Is dit een verkeerde beredenering? Of maak ik ergens een rekenfout.

Mocht deze methode werken. Zou u de berekening ervan dan willen uitschrijven?

Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op donderdag 4 apr 2019 om 11:29
De formule s=1/2gt^2 kun je gebruiken als de beginsnelheid 0 is zoals bij vraag a. Maar bij vraag b is de beginsnelheid van de val niet 0. Vandaar dat je berekening niet op hetzelfde uitkomt.

De vogel heeft voordat hij begint met de val al een "aanloopje" genomen. Je weet dus de beginsnelheid niet maar wél de eindsnelheid en de versnelling (9,81 m/s^2).


Arien Jaburg vroeg op dinsdag 23 okt 2018 om 16:22
Bij a had ik ook met de formule s=0.5*a*t^2 de tijd berekent. Ik had de snelheid alleen dan berekent door v=s/t maar dit i fout, ik snap alleen niet helemaal waarom dit niet klopt en uw methode met v=a*t wel.

Erik van Munster reageerde op woensdag 24 okt 2018 om 11:58
Dag Arien,

Als je v=s/t gebruikt dan bereken je de gemiddelde snelheid tijdens het vallen en niet de eindsnelheid (die je wil weten). Je kunt de formule wel gebruiken alleen moet je daarna nog de eindsnelheid berekenen. Dit kan omdat je weet dat de beginsnelheid 0 is. De eindsnelheid is dan dus 2 keer de gemiddelde snelheid die je met v=s/t hebt berekend.

Je moet je antwoord dus nog keer twee doen als het goed is.


Op dinsdag 23 okt 2018 om 16:18 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag b had ik dezelfde methode als vraag a gebruikt. Ik heb voor die 28m berekend hoeveel snelheid krijgt door s=0.5*a*t^2 en daarna deltaV=a*tval gedurende die 28 m. Dan wist ik de snelheid gedurende die periode en heb ik die snelheid van 100km/h afgetrokken. Ik kom alleen niet op het goede antwoord uit dus vraag ik me af, waarom is deze methode fout?

Erik van Munster reageerde op woensdag 24 okt 2018 om 11:54
s=0,5*a*t^2 kun je alleen gebruiken als de begin of eindsnelheid 0 is. Bij deze laatste vraag is zowel de begin- als de eindsnelheid niet 0. Vandaar.


Op zaterdag 13 okt 2018 om 12:43 is de volgende vraag gesteld
Wanneer mag je de formule s=0.5*a*t2 gebruiken?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 13 okt 2018 om 17:20
De formule mag je gebruiken bij een eenparig versnelde beweging (dus a is constant) waarbij de begin- óf de eindsnelheid 0 is.

Officieel hoef je hem niet te kennen en kun je opgaven ook op een andere manier doen. Bv met energie of met gemiddelde snelheid. Soms is deze formuele gewoon makkelijker.

Staat trouwens wel in binas maar een beetje verstopt: tabel 35A1 bij “plaatsfunctie” de laatste term is deze formule.


Op woensdag 13 jun 2018 om 11:09 is de volgende vraag gesteld
Hallo Erik,
Bij vraag b heb ik naar mijn idee hetzelfde gedaan als u, maar ik heb het met berekeningen in verschillende stapjes gedaan en kom op een ander antwoord uit. Hopelijk kunt u mij uitleggen waar ik de fout dan maak.
Allereerst gebruikte ik t = s/vgem met s = 28 m en vgem = 27,7778/2
Hierdoor kwam ik op een tijd van t = 2,016 s uit.
Vervolgens gebruikte ik deze tijd in de formule: v(t) = v0 + a · t
Invullen geeft: 27,778 = v0 + 9,81 · 2,016
--> v0 = 27,778 - (9,81 · 2,016) = 8,00082 m/s
Dus ik kwam op een begin snelheid van 8,0 m/s.
Wat doe ik fout? Ik gebruik toch dezelfde formules en getallen, maar reken het los uit in plaats van in een keer in een formule...

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op woensdag 13 jun 2018 om 11:58
Als je de gemiddelde snelheid uitrekent door de eindsnelheid door twee te delen ga je ervan uit dat de beginsnelheid 0 m/s is. Dan geldt namelijk

vgem = (vbegin+veind) / 2

vgem = (0+veind) / 2

vgem = veind / 2

Maar bij deze vraag is de beginsnelheid juist NIET gelijk aan 0. Sterker nog: Je weet de beginsnelheid nog niet want dat is juist de vraag. Kortom: op deze manier kun je de gemiddelde snelheid niet uitrekenen. Je kunt het eigenlijk niet in losse stapjes doen en moet de vergelijkingen wel combineren om het op te lossen.

[Dit is eigenlijk een hele lastige opgave (vandaar dat de opgave ook aan het eind van het hoofdstuk zit). Het is gebaseerd op een oude eindexamenopgave.]


Op maandag 17 apr 2017 om 20:47 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer,

kunt u alstublieft het formule veind = vbegin + a ·tval nader toelichten? waarom wordt a*tval aan vbegin opgeteld? hoe kan ik dit formule afleiden ?

bedankt :)

Op maandag 17 apr 2017 om 20:48 is de volgende reactie gegeven
en waarom worden dan de tval formules aan elkaar gelijk gesteld?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 18 apr 2017 om 09:01
Versnelling betekent "Hoeveel de snelheid veranderd in één seconde". De snelheidsverandering (Δv) in een bepaalde tijd is dus de versnelling keer het aantal seconden. Tijdens het vallen geldt voor Δv dus

Δv = a·tval

Als je een beginsnelheid hebt van vbegin en er komt Δv bij wordt de eindsnelheid:

veind = vbegin + Δv

en dus

veind = vbegin + a·tval

De twee formules voor tval worden gelijk gesteld om hiermee vbegin te berekenen. Met elk van de twee vergelijking los kan dit namelijk niet omdat zowel tval als vbegin onbekend zijn.


>> naar HAVO uitwerkingen

4 VWO


Algemeen VWO 1 Maatcilinder, 2 Metriek stelsel, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Kloppende formule, 7 Luchtwrijving, 8 Voorvoegsels, 9 Standaardnotatie, 10 Orde van grootte, 11 Meetfouten, 12 Oppervlakte, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Omschrijven, 21 Magneetveld, 22 Gravitatieformule, 23 Interpoleren, 24 Grafiek, 25 Verbanden, 26 Kinetische energie, 27 Lichtintensiteit, 28 Coördinatentransformatie, 29 Snelheidsmodel, 30 Watermodel,

Beweging VWO 1 Trajectcontrole, 2 Onweersbui, 3 Naar school, 4 Rondje aarde, 5 Inhaalmanoeuvre, 6 Lichtsnelheid, 7 Optrekkende auto, 8 Landingsbaan, 9 Lift, 10 Botsing, 11 Katapult, 12 Maansprong, 13 Sprint, 14 Vallende bal, 15 Trilling, 16 Jan-van-Gent,

Krachten VWO 1 Kopstaart-methode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Grafisch ontbinden, 6 Componenten, 7 Zwaartekracht, 8 Veerkracht, 9 Straatlamp, 10 Katrollen, 11 Normaalkracht, 12 Stroomlijn, 13 Tegenwind, 14 Glijbaan, 15 Schuifwrijving, 16 Krachtsoorten, 17 Wetten van Newton, 18 Krachtenevenwicht, 19 Valversnelling, 20 Skaten, 21 Afdaling, 22 Slinger, 23 Bergtrein, 24 Lift, 25 Take-off, 26 Knikker, 27 Boeing, 28 Atwood, 29 Trein, 30 Onderwatermodel,

Elektrische Schakelingen VWO 1 Lampjes, 2 Schema, 3 Bliksemafleider, 4 Koper, 5 Volt, 6 Inslagspanning, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Spanningswet, 15 Stroomwet, 16 Serieschakeling, 17 Doorbranden, 18 Spanningsdeler, 19 Spanningsbron, 20 Parallelschakeling, 21 Drie weerstanden, 22 Hoofdstroom, 23 Puzzelen, 24 Draadweerstand, 25 Meetschakeling, 26 Schuifweerstand, 27 Bijzondere weerstanden, 28 Vermogen, 29 Opwarmen, 30 Gloeidraad, 31 LED lamp, 32 Penlite, 33 Zekering, 34 Beveiliging,

Energie & Arbeid VWO 1 Arbeid, 2 Vermoeidheid, 3 Eenheid, 4 Hoek, 5 Hijskraan, 6 Slee, 7 Optrekkende trein, 8 Helling, 9 Veer, 10 Definities, 11 Energiesoorten, 12 Kinetische energie, 13 Versnellen, 14 Eenparige versnelling, 15 Tennisbal, 16 Pakhuis, 17 Veerenergie, 18 Vallende steen, 19 Boogschieten, 20 Glijden, 21 Kanonschot, 22 Vermogen, 23 Katrollen, 24 Vergelijking, 25 Elektriciteitscentrale, 26 Voertuig, 27 Zonnepaneel, 28 Gravitatie-energie, 29 Benzineverbruik, 30 Valmodel,

5 VWO


Cirkelbeweging & Gravitatie VWO 1 Slijptol, 2 Draaimolen, 3 Fietstocht, 4 Middelpuntzoekende kracht, 5 Eenheid, 6 Fmpz, 7 Bocht, 8 Zweefmolen, 9 Aardrotatie, 10 Gravitatiekracht, 11 Gravitatieconstante, 12 Verband, 13 Appel, 14 Valversnelling, 15 Kepler, 16 Jupitermaantjes, 17 Exoplaneet, 18 Geostationair, 19 Gravitatie-energie, 20 Ellips, 21 Ontsnappingssnelheid, 22 Maanmodel,

Trillingen & Golven VWO 1 Trillingen, 2 Frequentie, 3 Oscilloscoop, 4 Fase, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Gelijk lopen, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Slingerenergie, 14 Trillingsmodel, 15 Golflengte, 16 Golf op zee, 17 Longitudinaal/tranversaal, 18 Superpositie, 19 Resulterende ampl., 20 Interferentie, 21 Staande golven, 22 Reageerbuis, 23 Klankkast, 24 Gitaar, 25 Saxofoon, 26 Modulatie, 27 FM, 28 Sampling, 29 Datatransfer, 30 CD,

Elektromagnetisme VWO 1 Balletjes, 2 Elektrische lading, 3 Plastic staaf, 4 Elektroscoop, 5 Wet van Coulomb, 6 Veldsterkte, 7 Radiaal veld, 8 Twee ladingen, 9 Millikan, 10 Veldmodel, 11 Stroomkring, 12 Spanningsveld, 13 Versnelspanning, 14 Elektronvolt, 15 Lineaire versneller, 16 Magneten, 17 Magneetveld, 18 Veldlijnen, 19 Rechterhand draad, 20 Rechterhand spoel, 21 Linkerhand, 22 Lorentzkracht, 23 Ampere, 24 Massaspectrometer, 25 Elektromotor, 26 Luidspreker, 27 Flux, 28 Wet van Lenz, 29 Fluxverandering, 30 Dynamo, 31 Draaiend spoeltje, 32 Vallende magneet,

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21 Kringproces, 22 Warmte en temperatuur, 23 Warmtetransport, 24 Koelkast, 25 Opwarmen, 26 Warmtecapaciteit, 27 Geiser, 28 Friteuse, 29 Hoefijzer, 30 Afkoelingsmodel,

Biofysica VWO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Bloedstroom, 5 Bloedvat, 6 Vatenstelsel, 7 Gehoorgang, 8 Binnenoor, 9 Lichaamsoppervlak, 10 Waterijs, 11 Lichtmicroscoop, 12 Fluorescentie, 13 GFP, 14 Elektronenmicroscoop, 15 Zwemblaas, 16 Parasaurolophus,

Geofysica VWO 1 Aardmagnetisme, 2 Noorderlicht, 3 P-golf, 4 S-golf, 5 Seismograaf, 6 Epicentrum, 7 Tsunami, 8 Mount Everest, 9 Grace, 10 Aardmassa, 11 Massamiddelpunt, 12 Dichtheid, 13 Appelschil, 14 Lava, 15 Datering,

6 VWO


Sterren & Straling VWO 1 Elektromagnetisch spectrum, 2 Stralingssoort, 3 Lichtsnelheid, 4 Lichtjaar, 5 Continu of lijn?, 6 Zwarte straler, 7 Planckkrommen, 8 Kleurtemperatuur, 9 Gasspectrum, 10 Spectraallijnen, 11 Zonnespectrum, 12 Sterspectra, 13 Wet van Wien, 14 Spectraaltype, 15 Stefan-Boltzmann, 16 Lichtkracht, 17 Kwadratenwet, 18 Zonneconstante, 19 Afstandsbepaling, 20 Superreus, 21 Hertzsprung-Russel, 22 Sterevolutie, 23 Sterpopulatie, 24 Telescoop, 25 Hubble Space Telescope, 26 Dopplereffect, 27 Zonnerotatie, 28 Oerknal,

Quantum- & Atoomfysica VWO 1 Laserpointer, 2 Rutherford, 3 Bohr, 4 Energieniveaus, 5 Aangeslagen toestand, 6 Lijnenspectrum, 7 Waterstofspectrum, 8 Ionisatie-energie, 9 Buiging, 10 Dubbelspleet, 11 Foto-elektrisch effect, 12 Foto-elektronen, 13 Golf/Deeltjes-dualiteit, 14 Brogliegolven, 15 Dubbelspleet Elektronen, 16 Golf of deeltje, 17 Luchtdeeltjes, 18 Elektronendiffractie, 19 Deeltje in een doos, 20 Waterstofatoom, 21 Waarschijnlijkheid, 22 Schrödinger's kat, 23 Tunneleffect, 24 Ontsnappingskans, 25 Heisenberg, 26 Nulpuntsenergie, 27 Omschrijvingen, 28 Inktwisser,

Ioniserende Straling VWO 1 Samenstelling, 2 Massa en ladingsgetal, 3 Vervalvergelijking, 4 Ontstaan, 5 Vervalreeks, 6 Halveringstijd, 7 Logaritme, 8 Vervalmodel, 9 Grootste activiteit, 10 Activiteit, 11 Raaklijn, 12 Ionisatie, 13 Dracht, 14 Geiger-Müllerbuis, 15 Dosimeter, 16 Activiteitsmeting, 17 Röntgenbuis, 18 Doorgelaten straling, 19 Loodschort, 20 Aluminiumfolie, 21 Röntgenfoto, 22 Contrastmiddel, 23 CT-scan, 24 MRI, 25 Echoscopie, 26 PET, 27 Medische beelden, 28 Kernramp, 29 Verhoogd risico, 30 Stralingsdosis, 31 Radiotherapie, 32 Longen,

Kernen & Deeltjes VWO 1 Einstein, 2 Massaverschil, 3 K-vangst, 4 Vervalsoort, 5 Bindingsenergie, 6 Kunstmatige kernreactie, 7 Splijtingsreactie, 8 Kernenergie, 9 Splijtstof, 10 Kernfusie, 11 Standaardmodel, 12 Quarks, 13 Leptonen, 14 Zonneneutrino's, 15 Kosmische straling, 16 LHC,

Relativiteit VWO 1 Fizeau, 2 Michelson-Morley, 3 Ruimtetijd-diagram, 4 Lichtkegel, 5 Trein, 6 Straaljager, 7 Lengtecontractie, 8 Muon, 9 Ruimteas tekenen, 10 Tijddilatatie, 11 Gelijktijdigheid, 12 Snelheden optellen, 13 Relativistische massa, 14 Kinetische energie, 15 Zwaartekracht, 16 Zwart gat,

4 HAVO


Algemeen HAVO 1 Meter, 2 Kilogram, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Zelfde eenheid, 7 Kloppende formule, 8 Groter of kleiner, 9 Voorvoegsels, 10 Exponent, 11 Schatten, 12 Aflezen, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Cilinder, 21 Sinaasappel, 22 Omschrijven, 23 Magneetveld, 24 Gravitatieformule, 25 Interpoleren, 26 Grafiek, 27 Onbekende vloeistof, 28 Verbanden, 29 Kinetische energie, 30 Lichtintensiteit,

Beweging HAVO 1 Stroboscoop, 2 Trajectcontrole, 3 Onweersbui, 4 Naar school, 5 Rondje aarde, 6 Inhaalmanoeuvre, 7 Lichtsnelheid, 8 Versnelling, 9 Afremmen, 10 Optrekkende auto, 11 Landingsbaan, 12 Lift, 13 Botsing, 14 Vallen, 15 Katapult, 16 Maansprong, 17 Sprint, 18 Vallende bal, 19 Trilling, 20 Jan-van-Gent,

Krachten HAVO 1 Kop-staartmethode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Ontbinden, 6 Componenten, 7 Grootte, 8 Tillen, 9 Pythagoras, 10 Zwaartekracht, 11 Veerkracht, 12 Straatlamp, 13 Katrollen, 14 Normaalkracht, 15 Helling, 16 Wrijvingskracht, 17 Tegenwind, 18 Schuifwrijving, 19 Krachtsoorten, 20 Speeltuin, 21 Hefboom, 22 Momentsleutel, 23 Arm bepalen, 24 Onderarm, 25 Opdrukken, 26 Wetten van Newton, 27 Krachtenevenwicht, 28 Versnelling, 29 Wegfietsen, 30 Valversnelling, 31 Parachutesprong, 32 Bergtrein, 33 Take-off,

Elektrische Schakelingen HAVO 1 Schakeling, 2 Lampjes, 3 Schema, 4 Stroom, 5 Spanningsbron, 6 Wet van Ohm, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Serieschakeling, 15 Doorbranden, 16 Spanningsdeler, 17 Bronspanning, 18 Parallelschakeling, 19 Drie weerstanden, 20 Puzzelen, 21 Draadweerstand, 22 Koperdraad, 23 Meetschakeling, 24 Schuifweerstand, 25 Bijzondere weerstanden, 26 Vermogen, 27 Opwarmen, 28 LED-lamp, 29 Capaciteit, 30 Zekering, 31 Beveiliging, 32 Transformator, 33 Hoogspanningsleiding, 34 Elektriciteitsopwekking, 35 Elektrische auto,

Energie & Arbeid HAVO 1 Beklimming, 2 Welke kracht, 3 Arbeid, 4 Vermoeidheid, 5 Eenheid, 6 Schuine kracht, 7 Hijskraan, 8 Slee, 9 Optrekkende trein, 10 Helling, 11 Definities, 12 Energiesoorten, 13 Kinetische energie, 14 Versnelling, 15 Eenparig versnellen, 16 Tennisbal, 17 Pakhuis, 18 Knikker, 19 Vallende steen, 20 Glijden, 21 Verticale worp, 22 Kanonschot, 23 Vermogen, 24 Katrollen, 25 Rendement, 26 Automotor, 27 Zonnepaneel, 28 Voertuig, 29 Stookwaarde, 30 Vergelijking, 31 Elektriciteitscentrale, 32 Benzineverbruik,

5 HAVO


Zonnestelsel & Heelal HAVO 1 Maanfasen, 2 Zonsverduistering, 3 Heliocentrisch, 4 Venus, 5 Ontbrekende woorden, 6 Cirkelbeweging, 7 Slijptol, 8 Draaimolen, 9 Middelpuntzoekende kracht, 10 Eenheid, 11 Fmpz, 12 Bocht, 13 Aardrotatie, 14 Gravitatiekracht, 15 Gravitatieconstante, 16 Hoogte, 17 Appel, 18 Valversnelling, 19 Afleiding, 20 Jupitermaantjes, 21 Exoplaneet, 22 Geostationair, 23 Telescopen, 24 Elektromagnetisch spectrum, 25 Stralingssoort, 26 Lichtsnelheid, 27 Wet van Wien, 28 Lichtjaar, 29 Reistijd, 30 Deneb, 31 Oerknal, 32 Andromedastelsel,

Trillingen & Golven HAVO 1 Trillingen, 2 Elektrocardiogram, 3 Frequentie, 4 Oscilloscoop, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Strak koord, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Golflengte, 14 Golven op zee, 15 Longitudinaal transversaal, 16 Geluidsgolven, 17 Onweersafstand, 18 Meting geluidssnelheid, 19 Lichtgolven, 20 Lopend of staand, 21 Staande golven, 22 Snaartrillingen, 23 Reageerbuis, 24 Trompet, 25 Gitaar, 26 Saxofoon, 27 Modulatie, 28 FM,

Stoffen & Warmte HAVO 1 Drie fasen, 2 Faseovergangen, 3 Van der Waalskracht, 4 Welke fase?, 5 Brownse beweging, 6 Molecuultheorie, 7 Atomen & moleculen, 8 Plasma, 9 Massa, 10 Kristalrooster, 11 Temperatuur, 12 Warmte & temperatuur, 13 Warmtetransport, 14 Koelkast, 15 Geleiding in metalen, 16 Opwarmen, 17 Welke stof?, 18 Geiser, 19 Soortelijke warmte, 20 Friteuse, 21 Hoefijzer, 22 Mechanische spanning, 23 Spankracht, 24 Plastic, 25 Rek, 26 Uitzetting, 27 Spanning,rek-diagram, 28 Elasticiteitsmodulus, 29 Kabeltrein,

Ioniserende Straling HAVO 1 Atoommodellen, 2 Samenstelling, 3 Massa- en ladingsgetal, 4 Vervalvergelijking, 5 Ontstaan, 6 Vervalreeks, 7 Halveringstijd, 8 Kernen & halvering, 9 Grootste activiteit, 10 Raaklijn, 11 Activiteitsformule, 12 Ionisatie, 13 α-deeltje, 14 Fotonen, 15 Dracht, 16 Geiger-Müllerbuis, 17 Dosimeter, 18 Activiteitsmeting, 19 Röntgenbuis, 20 Doorgelaten straling, 21 Loodschort, 22 Aluminiumfolie, 23 Röntgenfoto, 24 Contrastmiddel, 25 CT-scan, 26 MRI, 27 Echoscopie, 28 Medische beelden, 29 Kernramp, 30 Verhoogd risico, 31 Stralingsdosis, 32 Radiotherapie, 33 Longen,

Technische Automatisering HAVO 1 Vingers, 2 Binair, 3 Aan/uitknop, 4 Waarheidstabel, 5 EN-poorten, 6 XOF-poort, 7 Temperatuursensor, 8 Comparator, 9 Systeembord, 10 Geheugencel, 11 Warmtelint, 12 AD-omzetter, 13 Pulsteller, 14 Stopwatch, 15 Lichtschakelaar, 16 Snelheidsmeting, 17 Meet-Stuur-Regel-,

Licht & Lenzen HAVO 1 Spiegelbeeld, 2 Spiegelwet, 3 Breking, 4 Prisma, 5 Totale reflectie, 6 Fiber, 7 Lens, 8 Constructietekening, 9 Lenswerking, 10 Beeldvorming, 11 Twee lichtstralen, 12 Virtueel beeld, 13 Lenswet, 14 Onscherp, 15 Vergroting, 16 Vergrootte bloem, 17 Fotocamera, 18 Kolibri,

Aarde & Klimaat HAVO 1 Druk, 2 Gasdruk, 3 Luchtkolom, 4 Dampkring, 5 Hoogtemeting, 6 Corioliseffect, 7 Buys Ballot, 8 Waterdamp, 9 Ozon, 10 Zonnestraling, 11 Albedo, 12 Broeikaseffect, 13 Stralingshoek, 14 Buienradar, 15 IJsberg,

Menselijk Lichaam HAVO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Lichaamsoppervlak, 5 Waterijs, 6 Gehoorgang, 7 Binnenoor, 8 Geluidsintensiteit, 9 Gehoordrempel, 10 Decibel, 11 Hoornvlies, 12 Ooglens, 13 Bijziendheid, 14 Oudziendheid, 15 Kleurenblindheid,

terug naar boven